Legea model uncitral privind insolventa transfrontaliera

7x puncte

categorie: Drept

nota: 9.10

nivel: Facultate

- posibilități de modificare a convențiilor internaționale de către statele semnatare sunt mai restrânse, în vreme ce o Lege model poate fi modificată în tot sau în parte în raport de interesul național;
- dacă pentru intrarea în vigoare a unei convenții internaționale este necesară semnarea ei de către un anumit număr de state urmată de ratificare și notificarea acestei activități, pentru [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Legea model uncitral privind insolventa transfrontaliera

- posibilități de modificare a convențiilor internaționale de către statele semnatare sunt mai restrânse, în vreme ce o Lege model poate fi modificată în tot sau în parte în raport de interesul național;
- dacă pentru intrarea în vigoare a unei convenții internaționale este necesară semnarea ei de către un anumit număr de state urmată de ratificare și notificarea acestei activități, pentru Legea model nu trebuie efectuată notificarea, ea intrând în vigoare în funcție de cerințele legislației naționale a fiecărui stat;
- Legea model are un caracter suplu, în sensul că ea poate fi modificată în textul său înainte de încorporarea în dreptul național pentru a fi cât mai concordantă cu sistemul procedural și judiciar național, suplețe care o avantajează net față de o convenție internațională a cărei modificare este interzisă, cu excepția unor rezerve.

3. Domeniul de aplicare al Legii model
Domeniul de aplicare al Legii model îl constituie următoarele situații:
- o instanță străină sau un reprezentant străin solicită asistență în statul care a adoptat Legea model în legătură cu o procedură care se desfășoară în străinătate;
- se solicită asistență într-un stat străin în legătură cu o procedură care se desfășoară în statul care a adoptat Legea model;
- desfășurarea concomitentă a unei proceduri declanșată într-un stat străin și o procedură declanșată în statul care a adoptat Legea model;
- creditorii străini sau alte persoane interesate străine au interesul de a solicita sau de a participa la o procedură desfășurată potrivit legilor statului care a adoptat Legea model.

4. Interpretarea legii
Legea model consacră principiul supremației convențiilor internaționale la care un stat este parte asupra legislației interne cum de altfel dispune și art. 10 din Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de Drept internațional privat. În acest sens, art. 3 din legea model privind falimentul transfrontalier, dispune că atunci când prevederile ei sunt în contracdicție cu documentele internaționale la care statul care a adoptat-o este parte, se vor aplica dispozițiile tratatelor sau convențiilor internaționale respective. Prin art. 8, Legea model prevede că în interpretarea legii trebuie să se țină cont de caracterul și originea ei internațională ca și de necesitatea promovării uniformității de aplicare a dispozițiilor legii și de respectarea bunei-cuviințe.

Pentru a asigura o armonizare a Legii model, secretarul Comisiei Națiunilor Unite pentru dreptul comerțului internațional (UNCITRAL) publică periodic sumarul deciziilor judiciare care interpretează convențiile și legile tip care pot fi consultate de oricine este interesat.

5. Accesul reprezentanților și al creditorilor străini la instanțele competente din statul care a adoptat Legea model Potrivit art. 2 lit. d din Legea model, prin reprezentant străin se înțelege acea persoană fizică sau juridică împuternicită, chiar și provizoriu, într-o procedură desfășurată în străinătate, să administreze organizarea sau lichidarea afacerilor ori averii debitorului sau să acționeze ca reprezentant al acelei proceduri.

Potrivit Legii model, reprezentantul statului străin are drept de acces în mod direct la instanțele competente din statul care a adoptat Legea model. Această calitate și drept procesual, presupune dobândirea de către reprezentantul străin, a calității procesuale active pentru:
- a introduce o cerere de deschidere a procedurii în conformitate cu dispozițiile legii statului care a adoptat Legea model în măsura în care toate celelalte dispoziții necesare deschiderii unei asemenea proceduri sunt îndeplinite potrivit acestei legi.
- a participa în cadrul unei proceduri care a fost deja deschisă împotriva debitorului, potrivit legislației statului care a adoptat Legea model, dar numai din momentul recunoașterii procedurii străine pe care o reprezintă
- a formula în fața instanței competente din statul care a adoptat legea model o cerere de recunoaștere a procedurii străine în care acesta a fost desemnat
- a solicita instanței să încuviințeze la dat formulării cererii de recunosșterii a procedurii străine sau în cursul soluționării acesteia precum și ulterior recunoașterii procedurii străine principale, măsuri cu executare vremelnică, în măsura în care acestea sunt necesare pentru protejarea bunurilor debitorului sau a intereselor creditorilor
- a formula acele acțiuni de anulare a actelor juridice încheiate de debitor în dauna creditorilor săi cu care este împuternicit reprezentantul unei proceduri în condițiile stabilite de legea statului care a adoptat Legea model dar numai de la data recunoașterii procedurii străine și numai pentru bunuri care, potrivit statului care a adoptat Legea model, sunt susceptibile a fi administrate în procedura străină secundară, dacă este vorba de reprezentantul unei proceduri străine secundare.

A interveni în cadrul oricărei proceduri în care debitorul are calitatea de parte, în măsura în care sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de legea statului care a adoptat Legea model, dar numai de la data recunoașterii procedurii străine.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.