Legea aplicabila contractului de comert international

3x puncte

categorie: Drept

nota: 8.62

nivel: Facultate

Principiul autonomiei de voință apare consacrat în covârșitoarea majoritate a legislațiilor țărilor lumii, fără să se verifice, totuși, afirmația potrivit căreia ar fi vorba de un principiu universal. Totodată, deși se dezvoltă în reguli cu conținut diferit de la o țară la alta, credem că el se poate articula și în sistemul principiilor lex mercatoria.
În virtutea pricipiului autonomiei de[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Legea aplicabila contractului de comert international

Principiul autonomiei de voință apare consacrat în covârșitoarea majoritate a legislațiilor țărilor lumii, fără să se verifice, totuși, afirmația potrivit căreia ar fi vorba de un principiu universal. Totodată, deși se dezvoltă în reguli cu conținut diferit de la o țară la alta, credem că el se poate articula și în sistemul principiilor lex mercatoria.
În virtutea pricipiului autonomiei de voință, părțile desemnează lex contractus prin clauza de election juris. Astfel se disting două contracte. În primul rand, cel prin care părțile cad de acord asupra legii aplicabile contractului. În al doilea rand, însușî contractul de comerț internaținal care este supus legii aplicabile. Cele două contracte pot să fie guvernate de legi diferite.
Alegerea legii căreia îi va fi supus contractul poate interveni și ulterior momentului încheierii actului și, credem după începerea procesului, până la etapa abordării fondului. Odată ce lex contractus a fost desemnată, părțile au posibilitatea s-o schimbe, sub rezerva de a aduce atingere drepturilor dobândite de către terți (art. 76 din Legea nr. 105/1992).
Potrivit punctului de vedere al unui autori, obiectul voinței partenerilor contractuali nu este determinarea legii competente, ci localizarea contractului. O asemenea concepție încearcă să explice rațiunea pentru care legea aplicabilă contractului indică dacă consințământul părților este generator de efecte juridice, în timp ce tocmai acest consimțământ se dovedește necesar pentru a arăta lex contractus. Soluția a fost criticată întrucât, dacă părțile doar localizează contractul iar organul de jurisdicție sesizat este cel care stabilește lex contractus, se restrânge rolul voinței partenerilor contractuali în desemnarea legii competente, cu consecințe în domeniul certitudinii și prezibilității relațiilor economice internaționale. Apoi, majoritatea contractelor de comerț internațional nu dau naștere la litigii, fiind, totușî trebuincioasă cunoașterea legii care va guverna.

O altă controversă a fost provocată în doctrină de problema de a ști dacă lex mercatoria, compusă în principal din uzanțele comerciale internaționale, este sau nu aptă să figureze în calitate de lex contractus.

Punctul de plecare în analiza acestei probleme îl constituie îndeobște constatarea în conformitate cu care sistemele juridice naționale nu corespund cerințelor comerțului internațional, normele juridice pe care ele le conțin venind în contadicție cu caracterul internațional privat crează cel puțin următoarele inconveniente:
- există o pluralitate de jurisdicții naționale calificate să resolve litigiile izvorâte din contractele de comerț exterior, fără a putea fi primită, datorită principiilor suveranității și independenței statelor, excepția de litispendență;
- se constată în absența unei coordonări din partea statelor, o mare diversitate a normelor conflictuale aparținătoare sistemelor de drept internațional privat naționale;
- se constată, de asaemenea, diversitatea deosebită a normelor de drept substanțial cuprinse în legislațiile naționale;
- sistemele de drept națîonale nu sunt adaptate imperativelor pe care le presupun raporturile comerciale internaționale;
- este adesea dificilă stabilirea conținutului dreptului străin;
- este dificilă obținerea executării sentințelor pronunțate în străinătate.

Dacă părțile raportează contractul dintre ele exclusive la uzanțele comerciale internaționale sau exclusiv la principiile generale ale dreptului, se poate naște problema aplicării sau nu in globo a lex mercatoria.

Înserarea în contract a unei clause exprese prin care părțile își manifestă intenția de a nu supune contractul încheiat nici unei legi etatice, precum și imposibilitatea localizării contractului într-un sistem juridic național, atrag, de asemenea aplicarea lex mercatoria.
În schimb, clauza contractuală ce consemnează decizia părților de a recurge, în eventualitatea ivirii unui litigiu, la un arbitraj în echitate, nu determină ipso facto competența lex mercatoria, deoarece arbitri sunt îndreptățiți să aprecieze că soluționarea diferendului potrivit regulilor de drept strict, este întru totul conform cerinței echtății.

Brevitatis causa. Încheind aici cu aceste rânduri asupra lex mercatoria, am aminti inspirata formulă a unui ex-președinte al Curții Internaționale de Arbitraj, care sublinia că lex mercatoria nu are probabil un viitor asigurat, dar ea are, cu certitudine, un trecut și un prezent.

Lex contractus cuprinde totalitatea normelor de drept material ale sistemului juridic ales, dar nu și normele sale conflictuale (art. 85 din Legea nr. 105/1992). Pe cale de consecință, în materie contractuală, retrimiterea este exclusă, evitându-se inceritidinile pe care le-ar provoca aplicarea normelor de drept internațional privat. Soluția este, în lumina dispozițiilor art. 85, evidentă, chiar dacă părțile nu au căzut de acord privitor la legea aplicabilă și instanța de judecată a recurs la criteriile localizării obiective. “Părțile pot alegea legea aplicabilă totalității sau numai unei anumitei părți a contractului”, cum se exprimă în art. 75 din Legea nr. 105/1992.

În alte cuvinte, este deschisă calea multiplicării regimului juridic al contractului, fiind permisă supunerea unor clauze contractuale unui sistem de drept, a altora, unui al doilea sistem ș.a.m.d. Rămâne la latitudinea părților să hotărească punctul unde se vor opri între crearea unui regim juridic uniform pentru condițiile de fond și cele de formă exterioară ale actului și “decuparea” contractului în mai multe segmente, guvernate de legi diferite.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.