Lacustra - George Bacovia

2x puncte

categorie: Romana

nota: 9.25

nivel: Liceu

Poezia „Lacustră” face parte din volumul de debut „Plumb”, apărut în 1916, și este emblematică pentru atmosfera dezolantă, specifică liricii lui George Bacovia, exprimând prin simboluri și sugestii trăirile și stările sufletești ale poetului.

Simbolul „lacustră” are drept corespondent in natură o locuință temporară și nesigură, construită pe apă,[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Lacustra - George Bacovia

Poezia „Lacustră” face parte din volumul de debut „Plumb”, apărut în 1916, și este emblematică pentru atmosfera dezolantă, specifică liricii lui George Bacovia, exprimând prin simboluri și sugestii trăirile și stările sufletești ale poetului.

Simbolul „lacustră” are drept corespondent in natură o locuință temporară și nesigură, construită pe apă, și susținută de patru piloni, ceea ce sugerează faptul că eul poetic este supus pericolelor, de aceea se autoizolează, devenind un însingurat în societatea de care fuge.

Tema poeziei ilustrează condiția nefericită a poetului într-o lume ostilă, meschină, incapabilă să înțeleagă arta adevărată, prin folosirea motivelor specific bacoviene, ca motivul singurătății, al nevrozei, al golului sufletesc, motivul ploii, al terorii de apă, iar muzicalitatea versurilor dată de verbele la gerunziu, exprimă sentimentul de claustrare a eului liric în această lume sufocantă, apăsătoare.

Ideea poeziei o constituie starea de dezolare și disperare a poetului, dată de imposibilitatea de adaptare și supraviețuire într-o lume mediocră, superficială, supusă degradării morale și materiale.

Poezia „Lacustră” de George Bacovia este alcătuită din patru catrene, dispuse într-o simetrie perfectă, prima strofă este reluată în finalul poeziei, schimbându-se numai versul al doilea, pentru a accentua scurgerea implacabilă a timpului și solitudinea omului in societatea ostilă și apăsătoare. Discursul liric este construit pe două planuri suprapuse unul exterior, al lumii materiale și al naturii, și planul interior, al vieții psihologice, al trăirilor dezolante, resimțite în profunzimea sufletului unui artist care nu se poate adapta realității ostile.

Strofa întâi exprimă simbolic ideea de atemporalitate existențială ca stare de permanență sâcâitoare a eului liric „de atâtea nopți” poetul percepe direct, „aud” , ploaia care este atât de distrugătoare de materie încât efectele sunt apocaliptice „aud materia plângând”, întregul univers trăiește un dramatism sfâșietor. Motivul solitudinii este ilustrat aici printr-o stare de singurătate dorită de poet, sintagma „sunt singur” simbolizând o existență solitară asemănătoare cu imaginea locuințelor lacustre.

Strofa a doua este dominată de simboluri psihologice exprimate prin verbe ce sugerează incertitudinea, nesiguranța, spaima de dezagregare a materiei sub acțiunea distrugătoare a apei „parcă dorm”, „tresar”, „mi se pare” , iar scândurile umede sugerează nevroza poetului ca efect al pericolului de prăbușire spirituală iminentă. Panica și spaima provocate de izbirea brutală și neașteptată a valului, „în spate mă izbește-un val”, sunt amplificate până la disperarea eului liric din pricina solitudinii ce se simte amenințată de un eventual pericol:„tresar prin somn și mi se pare/că n-am tras podul de la mal”.

Strofa a treia amplifică starea de neliniște, angoasă, și spleen a poetului prin dimensiunile majore ale istoriei ca unic reper al existenței umane, un gol istoric se întinde, care dispare, devine hău, neant,infinit, totul se destramă, singura certitudine [„simt”] fiind prăbușirea, dezagregarea iminentă a Universului sub acțiunea dezintegratoare a apei: „și simt cum de atâta ploaie piloții grei se prăbușesc”.

Ultima strofă este reluarea primei strofe, în care este schimbat numai versul al doilea „tot tresărind, tot așteptând”, pentru a sugera sfârșitul continuu, atemporalitatea, eternizarea stării de copleșitoare dezolare, de disperare a eului poetic din cauza permanentelor pericole ce pândesc existența spirituală a lumii.

Poezia „Lacustră” este simbolistă, prin sugestii, simboluri și stările sufletești specifice liricii bacoviene, spleen-ul, dezolarea, nevroza, disperarea, spaima, făcând ca această creație literară să fie o confesiune lirică. Prezența persoanei I singular, inclusă în desinența verbelor, sporește confesiunea eului liric implicat total și definitiv în starea dezolantă, care pune stăpânire decisiv și implacabil pe sufletul poetului.

Simbolul dominant în poezie este „lacustră”. O astfel de locuință supusă iminent prăbușirii prin putrezirea stâlpilor de susținere este una provizorie, singurătatea fiind totală. Lacustra simbolizează așadar o solitudine dorită, o autoizolare totală, care va duce inevitabil la prăbușirea spirituală a eului poetic.

Apa este un simbol al dezintegrării materiei, spre deosebire de semnificația pe care o are la Mihai Eminescu, unde izvoarele, lacul, sunt dătătoare de viață. Apa bacoviană acționează încet, dar sigur, dezagregând spiritualitatea creatoare printr-o serie de simboluri sugestive: ploaia, malul, valul, scândurile ude.

Muzicalitatea este dată de verbele care se află la prezent: „aud”, „sunt”, „mă duce”, „dorm”, „mă izbește”, „tresar”, „mi se pare”, „se întinde”, „mă găsesc”, „simt”, „se prăbușesc” și simbolizează moartea lentă, sfârșitul continuu, infinit. Gerunziul verbelor auditive „plouând”, „plângând” sugerează tristețea profundă, disperarea și starea nevrotică care constituie esența simțirii poetice.
Limbajul artistic este ilustrat prin tonul elegiac al poeziei. Rima este dată de cuvinte cu sonoritate surdă plouând plângând gând , de cuvintele-simbol „ude”, „val”, „mal”, ce sugerează apa ca principiu cosmic.

Poezia lui Bacovia se înscrie în estetica simbolistă, sugerând o realitate a sufletului a trăirilor interioare prin intermediul simbolurilor, sugestiei, muzicalității versurilor, concentrând o puternică încărcătură emoțională.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.