Lacul de Mihai Eminescu

1x punct

categorie: Romana

nota: 8.69

nivel: Gimnaziu

Strofa a doua compune spațiul interior al trăirii, al visării eului liric la iubirea ideală. Motivul așteptării este relevat prin verbe ce exprimă nesiguranța, incertitudinea „parc-ascult”, „parc-aștept”, stare accentuată și de repetiția acestora. Nerăbdarea îndrăgostitului de a-și întâlni iubita este exprimată încă din primul vers: „Și eu trec de-a lung de maluri&rdq[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Lacul de Mihai Eminescu

Strofa a doua compune spațiul interior al trăirii, al visării eului liric la iubirea ideală. Motivul așteptării este relevat prin verbe ce exprimă nesiguranța, incertitudinea „parc-ascult”, „parc-aștept”, stare accentuată și de repetiția acestora. Nerăbdarea îndrăgostitului de a-și întâlni iubita este exprimată încă din primul vers: „Și eu trec de-a lung de maluri”.

Folosirea verbelor la conjunctiv sugerează speranța, visul de împlinire a iubirii, posibila fericire fiind vizualizată prin gesturile tandre, mângâietoare: „să răsară”, „să-mi cadă”. Eventualitatea împlinirii visului de iubire este în concordanță cu posibilul cuplu, realizat de poet prin două pronume personale, „eu” și „ea”, care sugerează, pe de o parte, confesiunea sinelui poetic, iar pe de altă parte, unicitatea iubitei, pronumele fiind subliniat grafic. Iubita este, așadar, „ea”, unică, singura care ar putea să-l facă fericit.

Strofele a treia și a patra imaginează, în continuare, eventuala poveste de iubire, idila, care se manifestă ca un ritual încărcat de emoția posibilei întâlniri: „Să sărim în luntrea mică / Îngânați de glas de ape, / Și să scap din mână cârma, / Și lopețile să-mi scape;”. Verbele sunt tot la conjunctiv, pentru că întâlnirea nu este reală, ci ea se petrece numai în imaginația îndrăgostitului, ca dorință arzătoare a eului liric de contopire a cuplului de îndrăgostiți, într-o iubire ideală: „să sărim”, „să scap”, „să-mi scape”, „să plutim”, „foșnească”, „sune”.

Imaginile vizuale se împletesc cu imaginile auditive, natura fiind participativă la sentimentele profunde de iubire în eventualitatea împlinirii cuplului, idee sugerată prin personificarea „Îngânați de glas de ape”. Vizual, natura este dominată de „lumina blândei lune”, care este și ea personificată prin epitetul „blândă” și care la Eminescu este astrul tutelar, care veghează evenimentele ce se petrec pe pământ.

Elementele auditive sunt exprimate prin sintagme sugestive pentru ipostaza naturii de participant activ și sensibil la zbuciumul interior al eului liric, în dorința de împlinire a cuplului de îndrăgostiți: „îngânați de glas de ape”; „vântu-n trestii lin foșnească”, „unduioasa apă sune!”. Din aceste strofe se desprinde și ideea armoniei perfecte între planul real, al naturii și planul ideal, al visului de iubire absolută, dintre planul exterior, al decorului natural și cel interior, al sentimentelor.

Ultima strofă exprimă tristețea sfâșietoare a eului liric, provocată de neputința împlinirii visului erotic și de solitudinea (singurătatea) dureroasă și încărcată de suferință. Dezamăgirea îndrăgostitului este marcată de punctele de suspensie, așezate după cuvintele ce exprimă decepția posibilei întâlniri cu iubita: „Dar nu vine...”. Se face astfel trecerea de la starea de vis, plină de farmec, la realitatea tristă și solitară, iubirea rămânând numai o dorință, un ideal neîmplinit.

Poetul exprimă la persoana I, printr-o confesiune lirică, durerea profundă, starea de deprimare pe care o simte și rămâne tot singur în mijlocul naturii: „Singuratic / În zadar suspin și sufăr / Lângă lacul și cel albastru / Încărcat cu flori de nufăr”. Natura este aici numai cadru, lacul nu mai tresare, fiind în armonie desăvârșită cu melancolia din sufletul poetului.

Limbajul artistic. Poezia „Lacul” îmbină elementele de trăire interioară a sentimentului de iubire cu cele ale naturii, cu care intră în concordanță deplină.Elementele de idilă sunt exprimate de verbe cu o mare încărcătură emoțională: „parc-ascult”, „parc-aștept”, „să răsară”, „să cadă”, „suspin”, „sufăr”.

Elementele de pastel se compun din îmbinarea imaginilor vizuale cu cele auditive, natura eminesciană fiind în armonie desăvârșită cu sentimentul de dragoste. Imaginile vizuale aparțin atât naturii terestre: lacul, trestiile, nuferii, cât și celei cosmice, luna , vântul. Natura este personificată, participând emoțional la trăirile profunde ale îndrăgostitului: „Lacul [...] / Tresărind în cercuri albe / El cutremură o barcă”; „glas de ape”; „lumina blândei lune”.

Planul real al poeziei este ilustrat de verbele la prezent: „îl încarcă”, „cutremură”, „trec”, iar planul ideal, al visului de iubire este sugerat de verbele la conjunctiv, care dau sensul de fericire posibilă, în situația în care cuplul s-ar constitui: „să răsară”, „să sărim”, „să scap”, „să plutim”, „foșnească”, „sune”.

Epitetele sunt cromatice: „lacul albastru”, „nuferi galbeni”, „cercuri albe”, și completează tabloul coloristic al naturii. Muzicalitatea interioară a versurilor degajă o atmosferă de vrajă, de farmec și este dată de accentuarea vocalei a: „unduioasa apă”, „galben”, „barcă”, „parc-ascult”, „parc-aștept”, ori a consoanei s: „să sărim”, „să scap”, „să răsară”.Prozodia. Ritmul este trohaic, rima este una singură în fiecare strofă și încrucișată. Măsura versurilor este de 8 silabe.

Deoarece este o operă literară în versuri, în care este descris un tablou din natură în cadrul căruia poetul își manifestă dorința de împlinire a iubirii ideale, poezia „Lacul” de Mihai Eminescu este o operă lirică (poezia „Lacul” de Mihai Eminescu aparține genului liric).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.