Junimea si convorbiri literare

3x puncte

categorie: Romana

nota: 7.43

nivel: Liceu

II. Programul Societății Junimea
Junimea a reprezentat cea mai importantă mișcare literară românească, prin care se produce în cultura autohtonă o schimbare radicală de mentalitate. Activitatea Societății Junimea s-a desfășurat în mai multe etape:
1. Cea dintâi, „etapa ieșeană”, este cuprinsă între anii 1863, anul întemeierii, și 1874, anul în care Titu Maiorescu se mută [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Junimea si convorbiri literare

II. Programul Societății Junimea
Junimea a reprezentat cea mai importantă mișcare literară românească, prin care se produce în cultura autohtonă o schimbare radicală de mentalitate. Activitatea Societății Junimea s-a desfășurat în mai multe etape:
1. Cea dintâi, „etapa ieșeană”, este cuprinsă între anii 1863, anul întemeierii, și 1874, anul în care Titu Maiorescu se mută la București.
În anul 1864, Societatea Junimea adoptă un program prin care își stabilea principiile ce îi vor călăuzi activitatea culturală:

• orientarea literaturii spre specificul național;
• promovarea specificității esteticului; susținerea principiului de autonomie a artei (artă pentru artă); promovarea valorii estetice;
• organizarea, la Iași, a unei serii de prelegeri publice (“prelecțiuni populare”);
• organizarea, cu regularitate, în casa lui Vasile Pogor, a unor lecturi din opere autohtone, producții originale ale junimiștilor, urmate de discuții;
• achiziționarea unei tipografii, cu ajutorul căreia să se tipărească manuale școlare, cărți de știință și literatură și, mai ales, ediții ștințifice, ”cu note explicative și index”, ale tuturor cronicilor și istoriografilor români;
• abordarea problemelor limbii și ale ortografiei, combatând tendința latinizantă de promovare a ortografiei etimologice;
• alcătuirea unei antologii cu cele mai valoroase poezii autohtone, de la poeții Văcărești până la Vasile Alecsandri;

• Societatea Junimea discuta și o multitudine de probleme filozofice, juridice și sociale, polemizând cu mulți dintre contemporani. Societatea își creează puternice adversități, deoarece contemporanii dezaprobau tendința membrilor societății de a pune în discuție toate aspectele culturale ale vremii și de a le critica foarte sever. Din aceste polemici se naște un program general al Junimii, constând în combaterea “direcției de astăzi din cultura română” și afirmarea necesității unei “direcții noi”, adică a unor schimbări profunde în toate planurile culturii; combaterea formelor fără fond, respingerea elementelor de impostură și artificialitate rezultate din procesul de import grăbit al tiparelor civilizațiilor occidentale.

2. A doua etapă din existența Junimii se situează între anii 1874-1885. După mutarea lui Titu Maiorescu la București, ședințele Junimii se țin la Iași, cât și la București, în locuința lui Titu Maiorescu. În 1885, societatea se mută în capitală, o dată cu plecarea din Iași a celor mai mulți dintre junimiști.
În această etapă, principala activitate a Junimii a fost lectura operelor originale. Atracția exercitată de cenaclul junimist era atât de mare, încât veneau să citească mulți dintre scriitorii de valoare ai vremii. Astfel, Alecsandri citește Fântâna Blanduziei, Despot-Vodă și Ovidiu, Caragiale O noapte furtunoasă, Eminescu citește cele mai multe dintre poeziile sale, iar Alexandru Macedonski este prezent cu poemul Noapte de decemvrie.

Alături de literați, la ședințele Societății Junimea au participat numeroși lingviști, istorici, savanți din diferite domenii, discutând problemele majore ale culturii și științei.
Prin întreaga ei activitate, Societatea Junimea a fost considerată cel mai de seamă cenaclu și cea mai importantă societate culturală din istoria literaturii române.

III. Trăsăturile junimismului
• Societatea Junimea și revista Convorbiri literare au creat un anumit mod de a înțelege cultura, fenomenul primind, în ansamblu, numele de spirit junimist. Sintetizate de Tudor Vianu, trăsăturile caracteristice ale acestui spirit au fost următoarele:
1) Înclinația spre filozofie. Intelectualii foarte cultivați, toți junimiștii au fost oameni cu o pregătire filozofică, la curent cu evoluția științei și a literaturii.
2) Spiritul oratoric. Junimea a dezaprobat modul de a vorbi în public al generației anterioare, care contribuie la crearea unei frazeologii demagogice. Cuvântările junimiștilor se caracterizează printr-un sever control al expresiei. Ei creează un nou stil oratoric,caracterizat prin rigurozitate și laconism.*

3) Clasicismul. Junimiștii au încurajat promovarea literaturii clasice, înțelegând prin aceasta atât literatura ce aparținea curentului clasic propriu-zis, cât și operele contemporane ce întruneau prin valoarea lor artistică elementele clasice.
4) Ironia. Junimiștii cultivau umorul și ironia. Ei aveau convingerea că nu se poate construi nimic pe o bază noua fără a distruge mai întâi, cu ajutorul ironiei, prejudecățile și ideile greșite. Una dintre țintele ironiei lui Maiorescu a fost „beția de cuvinte”.

5) Spiritul critic. Junimiștii au fost partizanii spiritului critic în cultură, adică ai acelei atitudini care nu admite nimic decât sub rezerva discuției și a argumentației temeinice. În studiul intitulat În contra direcției de astăzi în cultura română, Titu Maiorescu a făcut observația că, de la 1821 încoace, dezvoltarea țării s-a realizat prin preluarea de la alte civilizații europene a unor „forme” (adică a unor instituții sociale sau culturale) ce nu ar corespunde „fondului”, adică spiritului tradițional, felului de viață de la noi. Observația maioresciană a devenit celebră sub numele de ”forme fără fond”.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.