Izvoarele nescrise ale dreptului european

3x puncte

categorie: Drept

nota: 4.34

nivel: Facultate

Referat despre Izvoarele nescrise ale dreptului european
1.1. Principiul cooperării loiale
Principiul cooperării loiale consacrat de Tratat și promovat, de asemenea, de Curtea de Justiție este prevăzut la art. 10 CE, care dispune ca statele membre vor lua toate măsurile corespunzătoare, indiferent că sunt generale sau speciale, de a asigura îndeplinirea obligțiilor ce rezultă din Tra[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Izvoarele nescrise ale dreptului european

Referat despre Izvoarele nescrise ale dreptului european
1.1. Principiul cooperării loiale
Principiul cooperării loiale consacrat de Tratat și promovat, de asemenea, de Curtea de Justiție este prevăzut la art. 10 CE, care dispune ca statele membre vor lua toate măsurile corespunzătoare, indiferent că sunt generale sau speciale, de a asigura îndeplinirea obligțiilor ce rezultă din Tratat ori din acțiunea întreprinsă de instituțiile Comunități și că ele facilitează acesteia îndeplinirea misiunilor ei. Ele se vor abține de la orice măsură care ar periclita realizarea obiectivelor Tratatului.

Potrivit acestui principiu, statele membre au obligația să adopte toate măsurile care se impun pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor comunitare, abținându-se de la orice acțiune prin care s-ar periclita realizarea acestor obligații. Principiul loialității implică atât măsuri legislative, cât și măsuri economice sau de altă natură pentru a garanta promovarea și realizarea pe teritoriul statelor membre a măsurilor convenite în comun pe plan economic, social, cultural. Potrivit principiului loialității, instituțiile comunitare trebuie să conlucreze cu bună-credință între ele, nu numai în sensul respectării reciproce a competențelor stipulate în Tratatele constitutive, ci și prin adoptarea masurilor organizatorice și procedurale, care să garanteze îndeplinirea obligațiilor fiecărei instituții comunitare, în parte și a tuturor instituțiilor în ansamblu.

1.2. Principiul echilibrului instutițional
Principiul echilibrului instutițional este un principiu nescris în măsura în care, deși își găsește originea în tratatele comunitare, nu este înscris în mod expres în nici una din dispozițiile acestora. Principiul echilibrului instutițional este un principiu structural care cârmuiește raporturile dintre instituțiile comunitare. Principiu general de drept comunitar, degajat de Curtea de Justiție din interpretarea și aplicarea dreptului comunitar pe baza principiilor generale de drept inerente tuturor sistemelor juridice, principiilor generale de drept internațional și principiilor comune dreptului intern al statelor membre, principiul echilibrului instituțional prezintă unele caracteristici fundamentale. Între acestea sunt caracterul autonom raportat la alte categorii de reguli și, prin însăși definiția sa, caracterul general, fiind un principiu nescris și un principiu de drept pozitiv. Principiul echilibrului instutițional apare, așadar, ca o garanție a drepturilor și competențelor care sunt atribuite altor instituții.

1.3. Principiul nediscriminării după naționalitate
Principiul nediscriminării după naționalitate este considerat ca derivând din natura dreptului comunitar și presupune, în primul rând excluderea discriminării adică un tratament egal al pârților în situații identice și comparabile. El este prevăzut, prin aplicații, în chiar textele tratatelor comunitare. Acest principiu are o largă aplicare în dreptul comunitar, cum ar fi în cazul libertății de circulație a bunurilor, a libertății de ședere sau de prestare de servicii, precum și în materie fiscală. Principiul nediscriminării se aplică tuturor relațiilor juridice care pot fi statornicite în cadrul teritoriului comunitar în virtutea locului unde au fost convenite sau a locului unde își produc efectele.

Alte principii generale ale dreptului mai sunt:
- principiul de solidaritate și egalitate între statele membre;
- principiul repartiției puterilor și a competențelor;
- principiul liberei circulații;
- principiul liberei concurențe;

2. Principiile generale deduse din sistemele juridice naționale
Principiile generale deduse din sistemele juridice naționale au fost deduse de Curtea de Justiție dintr-o analiză de drept comparat și se înscriu astfel pe aceeași linie a compatibilității cu structura și exigențele sistemului comunitar.

Principii generale deduse din sistemele juridice naționale sunt:
- principiul securității juridice.
- principiul bunei credințe;
- principiul proporționalității;

2.1. Principiul securității juridice
Principiul securității juridice sau principiul certitudinii juridice este un principiu fundamental al oricărui sistem juridic și are un rol important în dreptul comunitar. Potrivit lui, aplicarea legii la o situație specifică trebuie să fie previzibilă. Principiul poate fi descris ca obligația ce revine autorități lor publice de a asigura că legea să fie ușor de stabilit de către aceștia cărora li se aplică și ca aceștia să poată, nu fară temei, să prevadă, existența ei, ca și modul în care va fi aplicată și interpretată.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.