Izvoarele dreptului comunitar

3x puncte

categorie: Drept

nota: 8.49

nivel: Facultate

b) Directivele
Ca si regulamentele, directivele sunt emise de institutiile comunitare în baza Tratatelor constitutive ale acestora. Spre deosebire de regulamente, care se adreseaza tuturor subiectelor de drept din spatial comunitar, directivele se adreseaza numai unora din aceste subiecte, ele având caracter obligatoriu numai pentru destinatar.

În conformitate cu dispozitiile[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Izvoarele dreptului comunitar

b) Directivele
Ca si regulamentele, directivele sunt emise de institutiile comunitare în baza Tratatelor constitutive ale acestora. Spre deosebire de regulamente, care se adreseaza tuturor subiectelor de drept din spatial comunitar, directivele se adreseaza numai unora din aceste subiecte, ele având caracter obligatoriu numai pentru destinatar.

În conformitate cu dispozitiile Tratatului instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, actele emise se pot adresa nu numai statelor, ci si altor subiecte ale Dreptului comunitar. Directivele emise în baza Tratatelor C.E.E. si C.E.E.A. pot fi adresate numai statelor membre. Directivele cer statelor membre sa ia masurile care se impun pentru a asigura implementarea lor. Aceasta subliniaza caracterul obligatoriu al acestor acte comunitare, aplicâte potrivit circumstantelor din statele membre. Directivele cer statelor membre sa ia masurile care se impun pentru a asigura implementarea lor. Aceasta subliniaza caracterul obligatoriu al acestor acte comunitare, aplicâte potrivit circumstantelor din statele membre.

c) Deciziile
Institutiile europene emit decizii în baza dispozitiilor Tratatelor constitutive. Deciziile trebuie sa fie notificate celor carora li se adreseaza. În cazul în care nu se face notificarea, ele nu intra în vigoare. Aceasta exigenta rezulta din specificul deciziilor, care
nu sunt acte comunitare de aplicabilitate generala. Ele au destinatii precise, carora le sunt opozabile prin notificare.

În baza reglementarilor comunitare, Parlamentul European si Consiliul European sunt abilitate sa adopte decizii comune. De asemenea, dreptul de a adopta decizii revine si Bancii Centrale Europene, care este în masura sa dispuna publicarea lor. Normele juridice comunitare prevad obligatia ca deciziile sa fie motivate, asa încât sa rezulte necesitatea si oportunitatea lor. Aceste decizii intra în vigoare la data fixata ori în a douazecea zi de la publicare, cu exceptia cazurilor în care se cere îndeplinita conditia notificarii.

Deciziile pot fi adresate si unor agenti economici, în domenii de interes comunitar, cum sunt cele privind concurenta, sau în alte domenii în care apare necesitatea emiterii unor astfel de decizii. Prin aceste decizii se urmareste descurajarea, prin aplicarea unor sanctiuni corespunzatoare, a concurentei neloaiale sau a altor practici care contravin orientarilor convenite cu privire la raporturile comunitare. Obligatiile stabilite în aceste decizii trebuie îndeplinite de subiectele carora li se adreseaza.

d) Recomandarile si avizele
Spre deosebire de celelalte acte emise de institutiile comunitare, recomandarile si avizele nu au forta juridica, cu unele exceptii, stipulate expres în normele comunitare. Avizele si recomandarile nu impun obligatii statelor membre, ele reprezentând punctul de vedere al institutiilor comunitare în unele probleme de interes general sau
specific, în desfasurarea actiunilor Uniunii. Opinia institutiilor comunitare, transmisa statelor membre prin avize si recomandari, poate influenta buna desfasurare a raporturilor comunitare.

Parintii fondatori ai Comunitatilor Europene au conferit avizelor si
recomandarilor institutiilor comunitare o semnificatie morala si politica, având în vedere statutul acestor institutii, care au o viziune de ansamblu asupra problemelor europene. Precizam totusi ca sunt anumite avize care au o anumita forta juridica. Este cazul
avizelor Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului în domeniul programelor de investitii în sectoarele siderurgiei si minier, precum si de avizele date de Comisia Europeanaîn cazul neîndeplinirii obligatiilor rezultând din tratate. De asemenea o anumita forta juridica au unele avize ale Consiliului European si ale Parlamentului European.

e) Principii generale de drept, jurisprudenta si cutuma
Dreptul comunitar include între izvoarele sale, în afara izvoarelor primare si secundare, principiile generale de drept, jurisprudenta si cutuma. Asemenea izvoare sunt recunoscute si în alte sisteme si ramuri de drept, fiind considerate importante, în raport cu circumstantele date. Evident însa ca valoarea acestor izvoare nu este aceeasi. Unii autori asimileaza valoarea jurisprudentei cu valoarea principiilor de drept, iar alti autori considera ca nu este cazul sa se ia în considerare cutuma ca izvor de drept comunitar.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.