Izvoarele dreptului administrativ

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.97

nivel: Facultate

Izvoarele scrise ,în epoca contemporană ,au o determinare constituțională,Constituția fiind primul dintre acestea.În general se admite idea ordonării și ierarhizării izvoarelor de drept vorbindu-se despre sistemul normativității juridice ,care nu trebuie confundat cu sistemul dreptului ,ierarhizarea făcându-se după forța juridică .

Forța juridică a unui izvor scris de drept este dat[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Izvoarele dreptului administrativ

Izvoarele scrise ,în epoca contemporană ,au o determinare constituțională,Constituția fiind primul dintre acestea.În general se admite idea ordonării și ierarhizării izvoarelor de drept vorbindu-se despre sistemul normativității juridice ,care nu trebuie confundat cu sistemul dreptului ,ierarhizarea făcându-se după forța juridică .

Forța juridică a unui izvor scris de drept este dată de conținutul și caracterul acestuia determinate de narura și poziția autorității publice de la care emană.Izvoarele scrise ale dreptului administrative se ordonează și ierarhizează astfel:Constituția,legea organică,legea ordinară și ordonanța ,hotărârea Guvernului ,hotărâri ale administrației ministeriale,ordinul prefectului,hotărârea Consiliului Județean , hotărârea Consiliului local,dispoziția primarului.

Constituția este cel mai mare izvor al dreptului administrativ datorită caracterului de lege fundamentală a statului și,deci ,forței juridice superioare a normelor de drept administrativ pe care le conține.Este sursă directă sau indirectă a tuturor prerogativelor de “administrație publică”.Trebuie precizat că nu toate dispozițiile constituționale sunt izvoare ale dreptului administrativ ,ci doar cele care se referă la organizarea și funcționarea celor mai importante autorități ale administrației publice care privesc drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor a căror realizare revine administrației publice ,normele care se referă la raporturile acesteia cu alte autorități publice,precum și cu cetățenii.Asemenea norme constituționale au deci o dublă natură juridică ,de drept constituțional și în subsidiar de drept administrativ.

Legile constituționale adică legile de revizuire a Constituției sunt izvor al dreptului administrativ numai în măsura în care au ca obiect de reglementare probleme din sfera acestei ramuri de drept.

Legile organice sunt legile ce pot fi adoptate doar în materiile expres prevăzute în Constituție și sunt izvor al dreptului administrativ ,de asemenea,în măsura în care reglementează raporturi de drept administrative.Exemplificăm cu Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcțioanarea Guvernului și a ministerelor ,cu modificările și completările ulterioare ,Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici , modificările și completările ulterioare etc.

În ceea ce privește legile ordinare ,ele vor fi izvoare de drept administrative numai în măsura în care reglementează relații sociale ce fac obiectul administrației publice.De pildă,din coroborarea art.73 alin.1 se deduce că ministerele se înființează și se organizează prin lege ordinară ,putându-se adopta :o lege generală și legi individuale ;numai o lege generală sau numai legi speciale.Legiuitorul constituent lasă deschisă oricare din aceste posibilități.Legile care stabilesc contravenții ,prin eliminare,intră tot în sfera legilor ordinare.

Ordonanțele Guvernului ,simple sau de urgență ,cu regimul lor specific consacrat de art.115 din Constituția României republicată,acte normative cu forța juridică egală cu a legii,având o natură juridică specială ,pot fi izvoare ale dreptului administrativ dacă avem în vedere organul emitent.Însă nu se exclude posibilitatea ca ordonanțele să fie și izvoare ale altor ramuri de drept în funcție de obiectul lor de reglementare.

Hotărârile Guvernului,actele administrației ministeriale și extraministeriale ,ale autorităților administrative centrale autonome,ale autorităților administrației publice locale și ale prefecților constituie izvoare ale dreptului administrativ numai în măsura în care au caracter normativ.Acesta este stabilit după criteriul sferei de cuprindere ,fiind vorba despre acte administrative care se adresează tuturor.Pot fi adoptate și acte administrative comune de două sau mai multe ministere ,care nu vor avea însă o forță juridică superioară celor adoptate de o singură autoritate administrativă ,dar pot constitui izvoare ale dreptului administrativ dacă au caracter normativ.

Izvoare de drept administrativ ,cu condiția să aibă caracter normativ și să reglementeze relațiile sociale ce fac obiectul dreptului administrativ ,sunt și unele decrete ale președintelui României.Astfel potrivit art. 99 din Constituție,în exercitarea atribuțiilor sale,președintele emite decrete,unele având caracter normativ fiind astfel izvoare de drept administrativ.prin aceste decrete președintele declară mobilizarea generală sau parțială a armatei.Deasemenea Președintele României tot printr-un decret prezidențial poate să instituie starea de asediu ori starea de urgență în întreaga țară sau numai în unele localități.

În ansamblul actelor normative ce pot constitui azvoare ale dreptului administrativ mai trebuie amintit că mai sunt în vigoare numeroase acte normative anterior Constituției din 1991.Este vorba despre legi ale Marii Adunări Naționale ,decrete ale Consiliului de Stat având forță juridică egală cu a legii,decrete prezidențiale ,hotărâri ale Consiliului de Miniștrii.

Acestea reprezintă izvoare ale dreptului administrative în măsura în care reglementează în sfera acestuia și iși păstrează caracterul de acte normative.În ceea ce privește teoria decretului-lege ,potrivit unei poziții exprimate în doctrina interbelică este vorba despre două noțiuni care se contrazic ,pentru că ,în timp ce decretul este actul juridic al puterii executive ,legea este actul juridic al puterii legislative.Nevoia statului de a avea legi nu încetează ci se amplifică ;statul are,pe de-o parte nevoie de legi noi ,iar,pe de altă parte ,are nevoie să modifice legile existente.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.