Istoricul constituirii Comunitatilor Europene

3x puncte

categorie: Istorie

nota: 9.23

nivel: Facultate

Uniunea Europeană a Federalistilor a organizat între 27-31 august 1947
Congresul de la Montreux, care a reprezentat primul congres al federalistilor europeni , în timpul căruia acestia au adoptat proiectul Statelor Federale ale Europei si care a fost un preludiu al organizării Congresului de la Haga din anul următor. La

Congresul de la Montreaux s-au propus participanTilor sp[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Istoricul constituirii Comunitatilor Europene

Uniunea Europeană a Federalistilor a organizat între 27-31 august 1947
Congresul de la Montreux, care a reprezentat primul congres al federalistilor europeni , în timpul căruia acestia au adoptat proiectul Statelor Federale ale Europei si care a fost un preludiu al organizării Congresului de la Haga din anul următor. La

Congresul de la Montreaux s-au propus participanTilor spre analiză sase principii pe baza cărora să se fondeze viitoarea federaTie:
- federaTia europeană nu se poate forma decât pe baza renunTării la orice principii hegemoniste (de genul celor susTinute de Napoleon si Hitler);
- federalismul nu se poate baza decât pe renunTarea la orice spirit de sistem (să se Tină seama de coexistenTa realităTilor concrete si heterogene: naTiuni, regiuni economice, tradiTii politice etc.);
- federalismul nu trebuie să se confrunte cu problema minorităTilor (se dă exemplul ElveTiei, unde problema existenTei populaTiei germanice, franceze si italiană nu Tine seama de numărul locuitorilor si de suprafaTa Tării ocupată de către acestia);

- federalismul nu are ca scop stergerea diferenTelor naTionale si cuprinderea tuturor naTiunilor într-un bloc unic, ci, dimpotrivă, păstrarea propriilor identităTi;
-federalismul trebuie să se bazeze pe acceptarea complexităTii, fiind contrar simplismului, care este caracteristic spiritului totalitar( se exemplifică din nou cu situaTia ElveTiei, unde coexistă o diversitate de organisme si grupuri politice, administrative, lingvistice, culturale , religioase, etc, si care se acceptă reciproc)
- formarea unei federaTii trebuie să se realizeze pas cu pas si nu pornind de la un centru, sau prin mijloace guvernamentale.
Se apreciază că necesitatea unei federaTii este evidentă, nelipsind decât adoptarea unei carte federale, stabilirea unor organe reprezentative si a unei aprobări naTionale, care săîmputernicească guvernele în vederea aplicării acestor idei.

Între miscările unioniste create se remarcau însăsi unele cu vocaTie partizană. Este semnificativ în acest sens cazul Noilor Echipe InternaTionale, care reprezentau democraTia crestinăsi care au constituit o reTea de comunicaTii si de influenTă în care membrii guvernelor, reprezentanTi ai partidelor politice democrat-crestine sau alte personalităTi marcante au avut un rol deosebit în promovarea ideilor uniunii europene si a creării instituTiilor europene. În acelasi timp, se remarcă activitatea Miscării Socialiste pentru Statele Unite Europene, care – sub conducerea lui Paul Henri Spaak – militează pentru crearea unor state unite socialiste europene, dar care renunTă la această formulă în ideea creării unei Europe democratice, pluraliste, în care determinarea culorii politice să se facă prin votul liber exprimat al electoratului.

Miscarea Socialistă pentru Statele Unite Europene si Noile Echipe
InternaTionale au avut ca obiectiv comun alegerea unui organ constituant european si elaborarea unei constituTii federale europene, prin care urma să se înfiinTeze o Uniune Pan-Europeană, proiect care urma să fie supus ratificării parlamentelor statelor participante la această uniune. Acest procedeu a fost acceptat ulterior si a
devenit astăzi mijlocul prin care tratatele unionale europene intră în vigoare, respectiv, prin exprimarea consimTământului statelor membre.

De altfel, Miscarea Socialistă pentru Statele Unite Europene, alături de sindicatele europene, cărora li se vor alătura mai târziu Miscarea Liberală pentru Europa Unită, constituie embrionul formării uniunii europene, pe care de altfel s-a bazat si proiectul de uniune europeană iniTiat de Spinelli. Având în vedere multitudinea miscărilor europene în favoarea uniunii, apărea ca o problemă esenTială coordonarea lor pentru a se realiza această idee.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.