Ion Neculce - date generale

3x puncte

categorie: Romana

nota: 8.60

nivel: Gimnaziu

Legendele evocă figure alese, iubite și respectate de oameni, pe lângă. Ștefan cel Mare, sunt menționați și Daniel Sihastru sau Niculai Milescu și mulți alții. Acestea relatează faptele care l-au determinat pe voievod să înalțe biserici și mănăstiri și anume: împlinire a legământului făcut lui Dumnezeu înainte de luptă și mulțumire pentru izbănda asupra păgânilor, rugă și danie pentru iertarea pro[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Ion Neculce - date generale

Legendele evocă figure alese, iubite și respectate de oameni, pe lângă. Ștefan cel Mare, sunt menționați și Daniel Sihastru sau Niculai Milescu și mulți alții. Acestea relatează faptele care l-au determinat pe voievod să înalțe biserici și mănăstiri și anume: împlinire a legământului făcut lui Dumnezeu înainte de luptă și mulțumire pentru izbănda asupra păgânilor, rugă și danie pentru iertarea propriilor păcate, spovedanie simbolică.Intrate în imaginarul popular, legendele despre Ștefan cel Mare lasă să se întrevadă și condiția omului , nu numai drama domnitorului.

Slăbiciunile omenești-trufia, pripeala, invidia, lăcomia, plăcerile lumești-tulbură armonia naturii și ordinea socială. Circulația lor în tradiția orală a reținut doar partea anecdotică, iar Ion Neculce se simte dator să le consemneze, pentru ca sensul lor să poată fi deslușit, încredințăndu-le posterității. Cronicarul delimitează evenimentele strict istorice, accesibile tuturor, de legendele impregnate de semne care nu pot fi descifrate și interpretate decât de cei inițiați.
Anecdotica, stilul colorat și tonul de povestire-pendulând intre dimensiunile moralizatoare și umor- demonstrează de la început talentul literar al autorului.

Letopisețul redă istoria Moldovei sub un lung șir de domnii, ale unor voievozi autohtoni sau străini în special greci precum Mavrocordat, Cantacuzino s.a., in contextul politicii europene. Un tablou complex de opera bogate referiri se fac la raporturile Moldovei, uneori ale Țarii Românești, cu Poarta Otomană, Neculce consemnând cu durere și revoltă ingrata oprimare către Imperiul Turcesc, dar și de către unii domnitori.

Autorul notează neliniștea provocată de situația economică dificilă a țarii de birurile de Poartă și Domni, de podgheazurile organizate de tătari prin saturi si târguri, de prea desele schimbări de domni, de corupția unor boieri.Pagini ample, dedică Neculce numirii domnilor în scaunul țării, învestirii boierilor cu funcții, creonării portretelor fizice și morale. Cronicariul dezvoltă pe multe pagini faptele din timpul domniei lui Dimitrie Cantemir, în timpul căruia Neculce a avut un rol deosebit.Este notată și consemnată permanentă stare de război a “creștinatații” europene cu Imperiul Otoman ca și conflictele Moldove cu leșii și “moscalii” cu “sfezii” sau nemții.Neculce da o autenticitate șcenelor de luptă.

În șcenele de istorie, acesta inserează și elemente vizând fenomene naturale-eclipse,cutremure,epidemii etc. Neculce este obiectiv și lucid în consemnarea faptelor, întrucăt, nu scria din porunca domnească și nu servea interesele unei anumite curți fața de alți cronicari din acele timpuri. Prezența țăranilor este foarte rară în cronica sa, de aceea unii critici literari au remarcat,,contradicțiile și limitele gândirii istorice ale lui Neculce”(D. Velciu), explicabile însa prin statutul social al cronicarului. Dincolo de aceste “contradicții și limite” de concepție și interpretare, cronica lui Neculce rămâne un document viu de epocă, prin forța pe care obiectivitatea și talentul său o conferă evocărilor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.