Intreprinzatorul, firma si mediul ambiant

3x puncte

categorie: Management

nota: 8.01

nivel: Facultate

Referat despre Intreprinzatorul, firma si mediul ambiant
Abordată ca sistem, firma prezintă mai multe dimensiuni:
1. firma este un sistem complex deoarece încorporează resurse umane, materiale, financiare și informaționale, fiecare dintre acestea fiind alcătuită dintr-o varietate apreciabilă de elemente: resursele umane sunt compuse din ansamblul salariaților firmei, ce prezintă cara[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Intreprinzatorul, firma si mediul ambiant

Referat despre Intreprinzatorul, firma si mediul ambiant
Abordată ca sistem, firma prezintă mai multe dimensiuni:
1. firma este un sistem complex deoarece încorporează resurse umane, materiale, financiare și informaționale, fiecare dintre acestea fiind alcătuită dintr-o varietate apreciabilă de elemente: resursele umane sunt compuse din ansamblul salariaților firmei, ce prezintă caracteristici diferite din punctul de vedere al nivelului pregătirii, specialității, postului ocupat, vârstei, sexului, vechimii; ansamblul materiilor prime, materialelor, combustibililor împreună cu utilajele, clădirile și celelalte concretizări ale factorilor de producție, fiecare prezentând anumiți parametri dimensionali, funcționali și economici, constituie resursele materiale; disponibilitățile bănești, în numerar și la bancă, aflate la dispoziția firmei, formează resursele financiare; informațiile exogene și endogene concretizate în previziuni, tehnologii, norme de consum sau calitate, evidențe contabile, etc. formează resursele informaționale ale firmei;

2. firma este un sistem socio-economic, în sensul că, în cadrul său, grupele de salariați, ai căror componenți se află în strânsă interdependență, desfășoară procese de muncă generatoare de noi utilități; pe de altă parte, firma este subsistemul de bază al economiei naționale, principala generatoare de venit național;

3. firma este un sistem deschis, în sensul că se manifestă ca o componentă a numeroase alte sisteme cu care se află în relații continue pe multiple planuri. Concret, caracterul său de sistem deschis se exprimă prin fluxul de intrări și prin ieșirile sale;

4. firma este un sistem organic adaptiv, adică se schimbă permanent, sub influența factorilor exogeni și endogeni, adaptându-se atât la evoluția pieței, cât și la cerințele generate de dinamica susținută a resurselor încorporate; firma nu este un sistem pasiv ci, la rândul său, influențează prin ieșirile sale unele din caracteristicile sistemelor cu care intră în contact;

5. firma este un sistem tehnico-material, în sensul că între mijloacele de muncă, materiile prime și materialele utilizate în cadrul său există anumite legături care se manifestă prin dependența tehnologică dintre subdiviziunile sale.

Tipologia firmelor și implicații asupra managementului
Din punctul de vedere al managementului, deosebit de importantă este cunoașterea diferitelor tipuri de firme, ale căror particularități reclamă abordări diferențiate pe anumite planuri. În consecință, este utilă cunoașterea clasificării firmelor în funcție de principalele variabile de management, care le imprimă particularități semnificative:

a. în funcție de forma de proprietate se pot delimita mai multe tipuri de firme:
- private – se caracterizează prin faptul că patrimoniul lor aparține unei persoane sau unui grup de persoane. Este primul tip de firmă ce a apărut – încă din sclavagism, numărul, diversitatea și mărimea firmelor private crescând odată cu dezvoltarea societății. În funcție de numărul posesorilor de capital, firmele private pot fi:
- individuale – aparțin, din punctul de vedere al patrimoniului, unei singure persoane; este forma cel mai larg utilizată, mai ales pentru firmele mici și mijlocii;
- de grup – aparțin, din puntul de vedere al patrimoniului, la cel puțin 2 persoane; pot îmbrăca, la rândul lor, o serie de forme:
- firma familială – al cărui patrimoniu se află în coproprietatea membrilor unei familii. Cel mai adesea, membrii familiei sunt nu numai proprietarii săi, ci și lucrători efectivi; acest tip de firmă se bazează pe o pronunțată solidaritate și colaborare a persoanelor înrudite, ce sunt proprietarii săi, și își are originea în tradiția familiei din evul mediu;

- întreprinderea cooperatistă – constituie o formă de firmă privată înființată care urmare a dorinței colaborării libere, pe baza participării în condiții egale a mai multor persoane, ce desfășurau înainte activități similare în calitate de mici producători. Specific ei este dreptul de proprietate asupra patrimoniului de către mai multe persoane care, prin actul de constituire devin și coparticipanți la managementul său. Fiecare cooperator are dreptul, pe lângă salariul aferent, și la o parte din venitul final corespunzător cotei sale de părți de capital și muncii depuse;

- societatea pe acțiuni – este întreprinderea privată cel mai des întâlnită în societatea contemporană. Definitorie pentru ea este împărțirea patrimoniului în acțiuni. Posedarea acestora din urmă este temeiul dreptului de proprietate asupra unei cote-părți corespunzătoare din patrimoniul firmei;
- de stat – rostul lor este de a permite statului să controleze anumite evoluții economico-sociale pe termen lung; viitorul lor este adeseori contestat, în baza constatării că, de regulă, profitabilitatea lor este mai redusă comparativ cu cea a firmelor private;
- mixte – “mariaje” între firmele de stat și cele private, luând cel mai adesea forma societăților pe acțiuni.

b. în România, potrivit prevederilor legislației, firmele se divid în 2 categorii principale:
- regii autonome – se organizează și funcționează în principal în ramurile strategice ale economiei naționale – armament, energetică, exploatarea minelor și a gazelor naturale, etc. regia este proprietara bunurilor din patrimoniul său, trebuind ca prin activitățile desfășurate, bazate pe gestiune economică și autonomie financiară, să-și acopere integral cheltuielile, obținând și profit. Managementul său de ansamblu este asigurat de consiliul de administrație alcătuit din 7-15 persoane (dintre care una este directorul general), iar activitatea curentă este condusă de managerul general numit de consiliul de administrație cu avizul ministerului sau administrației locale care a aprobat înființarea firmei;
- societăți comerciale – se constituie în vederea efectuării de acte economice, fiind persoane juridice și îmbrăcând următoarele forme:
- societatea în nume colectiv – obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților;
- societatea în comandită simplă – obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați; comanditarii răspund numai până la concurența aportului lor;

- societate în comandită pe acțiuni – capitalul social este împărțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați, comanditarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor;
- societate pe acțiuni – obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acționarii sunt obligați numai la plata acțiunilor lor;
- societatea cu răspundere limitată – obligațiile sunt garantate cu patrimoniul social; asociații sunt obligați numai la plata părților sociale.

Legea prevede pentru fiecare tip de SC modalitatea și filiera de constituire, dimensiunile minime ale capitalului de înființare, drepturi și obligații ale fondatorilor, administratorilor, etc.
Managementul fiecărui tip de firmă prezintă apreciabile elemente specifice referitoare atât la organismele manageriale, cât și la organizarea și desfășurarea activității lor. Astfel, în managementul SNC, rolul decisiv îl au administratorul / administratorii desemnați de asociați. SCS încredințează conducerea unuia sau mai multor asociați comanditați.

SA și SCA posedă un mecanism de management sensibil mai complex: se organizează adunări generale ale acționarilor care adoptă principalele decizii privind existența, dezvoltarea și încheierea activității lor, cum ar fi: aprobarea bilanțului, alegerea administratorilor și cenzorilor, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, mărirea capitalului, fuziunea, etc; în conducerea tactică și curentă a activităților, rolul decisiv îl au administratorii și consiliul de administrație.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.