Interrelatii imaginatie - gandire

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.23

nivel: Liceu

Dispunând de imaginație, poate să-și elaboreze mintal scopul și planul desfășurării activității, pe baza căruia să se conducă, să-și regleze permanent acțiunile, să evite erorile și să aibă mai mare eficiență.Mai mult chiar, omul poate interveni activ, transformativ, creativ în ambianță, poate obține mereu ceva nou, ceea ce l-a și făcut să fie creator de cultură.

Acest proces c[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Interrelatii imaginatie - gandire

Dispunând de imaginație, poate să-și elaboreze mintal scopul și planul desfășurării activității, pe baza căruia să se conducă, să-și regleze permanent acțiunile, să evite erorile și să aibă mai mare eficiență.Mai mult chiar, omul poate interveni activ, transformativ, creativ în ambianță, poate obține mereu ceva nou, ceea ce l-a și făcut să fie creator de cultură.

Acest proces cognitiv complex este specific numai omului, apare pe o anumită treaptă a dezvoltării sale psihice, adică după ce au apărut alte procese și funcții psihice care-i pregătesc desfășurarea:dezvoltarea reprezentărilor, achiziția limbajului, evoluția inteligenței, îmbogățirea experienței de viață etc.
De fapt, imaginația odataă apărută interacționează permanent cu toate procesele psihice și mai ales cu memoria, gândirea și limbajul.Procesul imaginativ include aceste interacțiuni în mod obligatoriu, însă în același timp el se deosebește de respectivele procese psihice și dispune și de mecanisme specifice de procesare a datelor experienței anterioare.

Memoria este cea care oferă material de combinare pentru imaginație, cum ar fi: reprezentări, idei, trăiri afective etc. și, totodată, conservă produsele sale finale.Dar imaginația se deosebește clar de memorie.Aceasta are caracter reproductiv, adică este cu atât mai eficientă cu cât este mai fidelă față de cele învățate, iar imaginațiaeste cu atât mai valoroasă cu cât rezultatele sale se deosebesc de ceea ce există în experiența subiectului și, mai ales, față de ceea ce a dobândit societatea.
Prin urmare, imaginația trece dincolo de experiența pe care o are fiecare, transformând-o, recombinând-o și ajungând la noi rezultate.

O legătură foarte puternică există între gândire și imaginație.ceele două procese se și aseamănă, se și deosebesc și, totodată, se află în interacțiuni reciproce.Prin gândire, omul cunoaște și înțelege ceea ce este esențial, necesar, general din realitatea existentă sau ceea ce este ipotetic, posibil, dar fundamental logic.Imaginația explorează cu precădere necunoscutul, posibilul, viitorul.
Prin urmare, gândirea, inteligența oferă idei și date asupra realului și, totodată, ghidează într-o anumită măsură transformările imaginative.Imaginația la rândul ei participă la elaborarea ipotezelor, la găsirea unor strategii și procedee practice de rezolvare a problemelor.

De asemenea, imaginația implică mecanismele verbale în toate formele ei de manifestare.Cuvântul, ca instrument al activității mintale, permite evocarea selectivă a ideilor și reprezentărilor, vehicularea și punerea lor în cele mai variate relații, în raport cu ideea directoare formulată tot verbal.
Dar, spre deosebire de celelalte procese cognitive, imaginația are o interacțiune specială cu afectivitatea.tensiunea emoțională pe care o trăiește omul la un moment dat stimulează evocarea elementelor experienței anterioare și apoi combinarea variată și neașteptată a acestora.Emoțiile și sentimentele sunt condiții activatoare și energizante al imaginației și totodată direcționări inedite și personale ale combinărilor și recombinărilor imaginative.

Se știe că momentele de intense trăiri afective sunt urmate de un maximum al productivității imaginative.Vestea despre obținerea unui premiu la olimpiadă ne proiectează repede, imaginativ, într-un posibil cadru festiv prilejuit de acest eveniment. Cercetările au arătat că nivelul crescut al afectivității, chiar când are o tonalitate negativă, este mai favorabil combinărilor imaginative decât trăirile afective pozitive, dar slabe.
La fel ca și trăirile afective, motivele întreșin o receptivitate crescută pentru anumite elemente ale realului, permit aducerea acestora în prim-plan, reliefarea lor după alte criterii decât cele ale gândirii, generarea unor noi legături și restructurări.Dorința puternică de a dispune de un telefon mobil de ultimă generație ne face repede să ne proiectăm imaginativ în grupul prietenilor și să stârnim admirația lor.Aspirația de a urma medicina după terminarea liceului face ca cel în cauză să se viseze adesea în spațiul specific instituțiilor medicale.

Imaginația este legată într-un fel specific chiar cu întreaga personalitate.Experiența proprie de viață, orientările dominante, dinamica temperamentală, configurația caracterială ghidează combinările imaginative și le finalizează în produse specifice pentru fiecare.Procesul și produsul imaginativ exprimă personalitatea, originalitatea acesteia și sunt ele însele noi și originale, atât față de experiența individuală, cât și față de cea socială.
Ca proces cognitiv, imaginația realizează o procesare specială a datelor inițiale provenite din experiență, datorită nu numai interacțiunilor complexe cu celelalte procese psihice, ci si unor procedee proprii și unei combinatorici care-i sunt caracteristice.

Spre deosebire de gândire, care dispune de operații, imaginația pune în lucru procedee numeroase și variate, dintre care cele mai importante sunt:aglutinarea, amplificarea sau diminuarea, multiplicarea sau omisiunea, diviziunea și rearanjarea, substituirea, modificarea, schematizarea, analogia și empatia.
Gândirea înglobează datele cunoașterii perceptive, imaginile din reprezentare, le valorifică, dar în desfășurarea ei se poate dispensa de raporturile perceptive directe.Gândirea este procesul psihic care se desfășoară într-un plan mintal, intern, subiectiv, uzând de judecăți, raționamente, operații cognitive, cu ajutorul cărora realizează o procesare profundă a realității.

Demersurile gândirii se desfășoară cu grade mari de libertate pe verticala cunoașterii și pe axa timpului.Pe verticala cunoașterii, gândirea evoluează în sens ascendent și în sens descendent, demers ce vizează modul și nivelul de procesare al informațiilor.Cele două demersuri ale gândirii pe verticala cunoașterii sunt complementare și stau la baza constituirii și achiziționării conceptelor, a noțiunilor.Procesualitatea, caracterul discursiv al gândirii rezultă și din desfășurarea ei temporală, ceea ce sugerează gradele mari de libertate de care se bucură acest proces.Pe axa timpului gândirea se desfășoară între trecut, prezent și viitor.

Gândirea investighează trecutul, experiența și cunoștințele stocate de memorie sau reprezentări, le prelucrează și le combină în raport cu cerințele prezentului și explorează viitorul pentru a emite predicții și previziuni.Cea mai mare parte din conținuturile, datele cu care operează gândirea sunt, deci, extrase din memorie.Psihologii cognitiviști definesc gândirea ca o organizare și manipulare a reprezentărilor interne sau a informațiilor și cunoștințelor stocate în memorie, în vederea înțelegerii unei situații și creării unor noi informații.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.