Interdisciplinaritatea in procesul evaluarii formative

5x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.71

nivel: Facultate

INTERDISCIPLINARITATEA ÎN PROCESUL EVALUĂRII FORMATIVE.(prezentarea temei de cercetare)

Tema de cercetare profesională pe care mi-am ales-o este „Interdisciplinaritatea în procesul evaluării formative”. Conform definiției „evaluarea este un proces de bază în instruire, alături de predare și învățare și arată eficiența, eficacitatea, progresul, reușita, succesul, p[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Interdisciplinaritatea in procesul evaluarii formative

INTERDISCIPLINARITATEA ÎN PROCESUL EVALUĂRII FORMATIVE.(prezentarea temei de cercetare)

Tema de cercetare profesională pe care mi-am ales-o este „Interdisciplinaritatea în procesul evaluării formative”. Conform definiției „evaluarea este un proces de bază în instruire, alături de predare și învățare și arată eficiența, eficacitatea, progresul, reușita, succesul, performanțele sau reversul lor, pentru fiecare elev, dar și profesor, școală”, (Elena Zoiță).

Evaluarea este un proces continuu de prelucrare a informației, care trebuie să aibă loc în toate etapele lecției. Elevii folosesc evaluarea asupra procesului instructiv pentru a face reviziuni care le vor permite să-și dezvolte propriul proces de identificare a informației.

Interdisciplinaritatea este transferul de concepte și metodologie dintr-o disciplină în alta. Etapa actuală de dezvoltare a unei științe se caracterizează prin legătura și interpătrunderea mereu crescîndă a științelor, în special al interdisciplinarității fizicii cu alte disciplini ca: matematica, chimia, științele naturii, biologiei, istoriei, limbii române, etc.

Care sunt avantajele interdisciplinarității?
- Este vorba, mai întîi de toate despre individualizarea procesului de predare – învățare. Subiectele propuse pentru studiere sunt aceleași pentru toți elevii, dar procesul și rezultatele vor fi diferite de la elev la elev.
- La fel se oferă posibilitatea de a cinsimți niște bariere între disciplinile școlare șe de a dizolva părerile elevilor precum, ca matematica nu are nimic comun cu fizica; biologia cu chimia, geografia.
- Interdisciplinaritatea permite de a forma la elevi noțiunea întreagă despre fenomenele naturii, le ajută să-și aplice cunoștințele la studierea diferitor discipline școlare și în munca social utilă.
- Și asta le va trezi interesul față de obiect, motivația învățării – atît de greu de realizat astăzi la lecție.

Pentru a evalua ceea ce s-a obținut în cadrul lecției este necesară folosirea unor instrumente adevărate de măsurare – metode și tehnici corespunzătoare de determinare a nivelurilor atinse. Evaluarea implică utilizarea unei mari varietăți de forme, metode și procedee. În viziunea lui G.De Landscheere, în mod fundamental, evaluarea continuă/formativă constă în împărțirea unei sarcini, a unui curs sau a unei materii în unități și în determinarea, pentru fiecare unitate în parte a măsurilor în care elevul depășește o dificultate. Deci este vorba de un demers diagnostic.

Interdisciplinaritatea vine în ajutorul atît a profesorului, cît și a elevului. Astfel elevul obține cunoștințe temeinice, ce pot fi utilizate cu succes în cadrul diverselor activități, profesorul se bazează pe încluderea elevului la predarea temei noi, cunoscînd deja unele informații învățate la alte discipline. Lecțiile de fizică permit utilizarea cu susses a cunoștințelor elevilor de la orele de știinșe ale naturii, biologie, chimie, matematică, geografie, etc. Tot la lecțiile de fizică elevii capătă o mulțime de priceperi și deprinderi practice, necesare pentru muncă și la studierea altor discipline.
Fizica modernă se dezvoltă în strînsă legătură cu matematica. Matematica este nu numai limba fizicii, „...ea este limbă + raționamentul, este limba și logica împreună,...” (Feinman R. Caracterul legilor fizicii, pagina 40).

După cum spune Dirac: „Legile fizicii trebuie să aibă frumosețe matematică”. Metodele matematice se aplică larg în fizică atît pentru prelucrarea materialului experimental, cît și pentru elaborarea teoriilor; ele dau posibilitatea de a pătrunde mai adînc în tainele naturii. Fizica, la rîndul ei, exercită o mare influență asupra dezvoltării matematicii.

DESCRIEREA DOMENIILOR DE INIȚIATIVĂ PROFESIONALĂ
Spre exemplu în clasa a VI-a, la studierea subiectului „Cum se măsoară în fizică?”, pe o masă așez mai multe instrumente de măsurare. Apelez la ajutorul elevilor, cerînd să numească instrumentele de măsurare cunoscute de ei. Cer să explice ce se poate măsura cu aceste instrumente, în ce unități, cum vor măsura, etc.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.