Interactiunea imaginatiei cu procesele cognitive si motivatia

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 9.32

nivel: Liceu

Omul este capabil de o performanță unică, aceea a realizării unității dintre trecut, prezent și viitor, imaginația fiind legată mai ales de ceea ce va fi.Detașându-se de prezentul imediat, de aici și acum, omul își organizează și proiectează acțiunile, anticipând atât drumul care va fi parcurs,cât și rezultatele care vor fi obținute.Dacă omul nu ar avea imaginație, ar reacționa, orientându-se numa[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Interactiunea imaginatiei cu procesele cognitive si motivatia

Omul este capabil de o performanță unică, aceea a realizării unității dintre trecut, prezent și viitor, imaginația fiind legată mai ales de ceea ce va fi.Detașându-se de prezentul imediat, de aici și acum, omul își organizează și proiectează acțiunile, anticipând atât drumul care va fi parcurs,cât și rezultatele care vor fi obținute.Dacă omul nu ar avea imaginație, ar reacționa, orientându-se numai pas cu pas după indicatorii perceptivi din contextul real în care își desfășoară activitatea și deci nu ar avea o direcție precisă, ar învăța fragmentar, sacadat, cu stagnări și erori până la un rezultat oarecare.Dispunând de imaginație, poate să-și elaboreze mintal scopul și planul desfășurării activității, pe baza căruia să se conducă, să-și regleze permanent acțiunile, să evite erorile și să aibă mai mare eficiență.Mai mult chiar, omul poate interveni activ, transformativ, creativ în ambianță, poate obține mereu ceva nou, ceea ce l-a și făcut să fie creator de cultură.

Acest proces cognitiv complex este specific numai omului, apare pe o anumită treaptă a dezvoltării sale psihice, adică după ce au apărut și alte procese și funcții psihice care-i pregătesc desfășurarea:dezvoltarea reprezentărilor, achiziția limbajului, evoluția inteligenței, îmbogățirea experienței de viață etc.
De fapt, imaginația odată apărută interacționează permanent cu toate procesele psihice și mai ales cu memoria, gândirea și limbajul.Procesul imaginativ include aceste interacțiuni în mod obligatoriu, însă în același timp el se deosebește de respectivele procese psihice și dispune și de mecanisme specifice de procesare a datelor experienței anterioare.

Ca proces cognitiv, imaginația realizează o procesare specială a datelor inițiale provenite din experiență, datorită nu numai interacțiunilor complexe cu celelalte procese, ci și unor procedee proprii și unei combinatorici care-i sunt caracteristice.
Spre deosebire de gândire, care dispune de operații, imaginația pune în lucru procedee numeroase și variate.

În ceea ce privește legăturile imaginației cu celelalte procese psihice, se poate observa că acestea sunt, după cum am spus și mai sus, numeroase și apar încă de la nivelul senzațiilor.Deși imaginația se dezvoltă ca proces după apariția unor procese mult mai complexe decât senzațiile.Totuși, se poate observa prezența imaginației în sintezie, ce apar în urma legii interacțiunii analizatorilor, una din legile senzațiilor.Sinestezia constă în faptul că stimularea unui analizator produce efete senzorilae specifice într-un alt analizator, deși acesta nu a fost stimulat.De exemplu, o stimulare sonoră muzicală poate produce și efecte de vedere cromatice și invers.În limbaj curent se spune că unele sunete sunt catifelate, unele culori sunt dulci etc.Sinestezia pare a fi o premisă a dotației artistice în pictură, muzică, coreografie.

Reprezentările pot fi componente importante ale procesului de imaginație, atât în forma ei reproductivă, cât și creatoare.Actele imaginative constau în combinarea și recombinarea imaginilor din experiența anterioară.
Între gândire și imaginație există o legătură foarte puternică.Cele două procese se și aseamănă, se și deosebesc și totodată, se află în interacțiuni reciproce.Prin gândire, omul cunoaște ceea ce este esnșial, necesar, general din realitatea existentă sau ceea ce este ipotetic, posibil, dar fundamental logic.Imaginația explorează cu precădere necunoscutul, posibilul, viitorul.Prezența imaginație în gândire se observa atât în înțelegere, cât și în procesul complex al rezolvării de probleme.

Înțelegerea exprimă cel mai bine dimensiunea procesulaă a gândirii, care descrie modul cum sunt procesate informațiile.În procesarea ascendentă, înțelegerea este rezultatul unui demers mai îndelungat (uneori de ani de zile) de acumulare de informații care sunt reunite în grupări succesive.În acest caz, înțelegerea este o inmănunchere, o integrare de însușiri într-o reprezentare generală, un concept empiric.În procesarea descendentă, înțelegerea este rezultatul impunerii unor modele explicative ale realității prin învățare, instruire, educație.De astă dată, înțelegerea se manifestă prin expansiune, ca și cum ar lua în posesie o serie de date, situații, fenomene care i se subordonează.

Dacă în procesarea ascendentă înțelegerea este o consecință, în cea descendentă este o premisă.Rezultă că a gândi este sinonim cu a înțelege.Conceptele, noțiunile au o existență psihologică, adică funcționează în mintea noastră în măsur în care știm ce înseamnă, în măsura în care înțelegem conținuturile lor, adică suntem în posesia semnificației lor.Înțelegerea ne conduce la o explicație, iar explicația ne permite elaborarea unui model funcțional al realității reflectate.

Rezolvarea de probleme este domeniul performanțial al gândirii.Este un proces complex, care uzează de strategii, se desfășoară în etape și poate lua forma rezolvării creative.Strategiile rezolutive sunt numeroase, dar pot fi grupate în doup mnari categorii, în funcție de tipul de probleme și de mijloacele utilizate în rezolvarea lor.Vorbim astfel despre strategii algoritmice și strategii euristice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.