Instrumente europene utilizate in programele de dezvoltare regionala

5x puncte

categorie: Biologie

nota: 7.50

nivel: Facultate

Referat despre Instrumente europene utilizate in programele de dezvoltare regionala
Măsuri eligibile

- Investiții productive care permit crearea sau menținerea de locuri de muncă permanente;
- Investiții in infrastructura, cu diferite scopuri în funcție de Obiectivul de intervenție;
- Dezvoltări indigene: dezvoltare locală și a IMM-urilor.

Fond[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Instrumente europene utilizate in programele de dezvoltare regionala

Referat despre Instrumente europene utilizate in programele de dezvoltare regionala
Măsuri eligibile

- Investiții productive care permit crearea sau menținerea de locuri de muncă permanente;
- Investiții in infrastructura, cu diferite scopuri în funcție de Obiectivul de intervenție;
- Dezvoltări indigene: dezvoltare locală și a IMM-urilor.

Fondul Social European (FSE) – este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forței de muncă și dezvoltare a resurselor umane.

Contribuie la:
- promovarea oportunităților pentru angajarea forței de muncă - șomeri și grupuri dezavantajate, prin creșterea mobilității lor și facilitarea adaptării lor la schimbările industriale;
- implementarea Strategiei Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Măsuri eligibile
- Asistență pentru persoane: instruire educațională și vocațională, ajutor pentru angajare, educație superioară în știință și cercetare, informare asupra unor noi surse de locuri de muncă;
- Asistență pentru structuri și sisteme: îmbunătățirea sistemelor de educație și instruire, modernizarea serviciilor de angajare a forței de muncă, dezvoltarea de sisteme care să anticipeze nevoile de calificare;
- Măsuri însoțitoare: conștientizare, servicii, etc.

Fondul European pentru Orientare si Garantare in Agricultura (FEOGA) – secțiunea „Orientare” – este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii și dezvoltare rurală.

Secțiunea „Orientare” contribuie la sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate, prin îmbunătățirea eficienței structurilor de producție, procesarea și marketingul produselor agricole și forestiere, precum și dezvoltarea potențialului local in zonele rurale.
Secțiunea „Garanții” a acestui fond, care nu este de tip structural, contribuie la dezvoltarea rurală in cadrul Politicii Agricole Comune în zonele cu dificultăți structurale.

Măsuri eligibile
- investiții în holdinguri agricole;
- sprijin de început pentru tineri fermieri;
- instruire profesională;
- sprijin pentru scheme de pensionare anticipată;
- alocații compensatorii pentru zone dezavantajate;
- măsuri de agro-mediu;
- procesarea și marketingul produselor agricole;
- dezvoltarea și promovarea pădurilor;
- măsuri pentru adaptarea și dezvoltarea zonelor rurale.

Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă (IFOP) – este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru creșterea competitivității sectorului piscicol, în condițiile asigurării unui echilibru durabil între resurse și capacitatea de exploatare.

Contribuie la adaptarea si modernizarea industriei pescuitului in regiunile Obiectiv 1 și in alte regiuni, prin:
- crearea unui echilibru durabil între resursele marine și folosirea lor;
- creșterea competitivității companiilor;
- îmbunătățirea furnizării și dezvoltării de produse de pescuit și acva-cultură;
- susținerea revitalizării zonelor dependente de pescuit.

Măsuri eligibile
- ajustări ale efortului în sectorul pescuitului;
- modernizarea flotei;
- dezvoltarea de ferme de pescuit;
- protecția zonelor maritime;
- facilități în porturile de pescuit;
- procesarea și marketingul produselor de pește;
- promovarea produselor.

TIPURI DE INTERVENTII STRUCTURALE
A. Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2000-2006 sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului (EC) Nr. 1260/1999 din 21 Iunie 1999

Obiectivul 1 (teritorial): promovează dezvoltarea și ajustările structurale ale regiunilor care înregistrează întârzieri în dezvoltare, prin furnizarea de infrastructură de bază și încurajarea investițiilor în activități economice de afaceri.

- Este finanțat prin FEDR, FSE, IFOP și FEOGA Orientare.
- Acoperă zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al căror PIB pe locuitor este sub 75% din media EC.

Obiectivul 2 (teritorial): sprijină conversia economică și socială a zonelor care se confruntă cu dificultăți de natură structurală
- Este finanțat de FEDR și FSE
- Acoperă zonele NUTS nivel III (nivel-judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbări socio-economice în sectoarele industrial și de servicii, zone rurale în declin, zone urbane în dificultate și zone dependente de pescuit.

Obiectivul 3 (tematic): sprijină adaptarea și modernizarea politicilor și sistemelor de educație, instruire și angajare a forței de muncă
- Este finanțat de FSE
- Acoperă întreagul teritoriu al Uniunii Europene, cu excepția regiunilor Obiectiv 1.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Biologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.