Instrumente de plata in afacerea economica internationala

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.25

nivel: Facultate

Caracterizarea generală și particularitățile cambiei și biletului ordin

În literatura de specialitate și în practica financiară internațională, cambia și biletul la ordin sunt denumite uzual instrumente de plată, efecte de comerț sau titluri de credit, fiind înscrisuri cu conținut și formă consacrate pe bază de norme acceptate, reprezentând pentru cel ce o deține (beneficiar) drept[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Instrumente de plata in afacerea economica internationala

Caracterizarea generală și particularitățile cambiei și biletului ordin

În literatura de specialitate și în practica financiară internațională, cambia și biletul la ordin sunt denumite uzual instrumente de plată, efecte de comerț sau titluri de credit, fiind înscrisuri cu conținut și formă consacrate pe bază de norme acceptate, reprezentând pentru cel ce o deține (beneficiar) drepturi ce pot fi încasate, la vedere sau la termen, în funcție de valoarea lor determinată.
Cambia (trata) este un titlu de credit utilizat ca instrument de plată prin care un creditor (numit trăgător) dă dispoziție debitorului său (numit tras) să plătească o anumită sumă unui terț (numit beneficiar), la o anumită dată și într-un loc stabilit, fără a indica operațiunea care a generat creanța.

Conform acestei definiții în circuitul cambiei (schema nr. 2.1.) intervin trei părți: trăgătorul (exportatorul, creditorul), trasul (importatorul, debitorul) și beneficiarul (un creditor al trăgătorului). În comerțul internațional, exportatorul apare, de regulă, atât în calitate de trăgător cât și de beneficiar.

Circuitul cambiei

1. în urma încheierii unui contract comercial internațional, trasul (importatorul) îi datorează o anumită sumă trăgătorului (exportatorului);

2. trăgătorul, la rândul său, are de achitat aceeași sumă unei terțe persoane (beneficiar), drept urmare a încheierii unui contract comercial internațional sau a unui contract de credit cu o bancă;

3. la ordinul trăgătorului, trasul achită suma respectivă direct beneficiarului

Biletul la ordin este, ca și cambia, un titlu de credit utilizat ca instrument de plată, dar, spre deosebire de aceasta, reprezintă angajamentul unui debitor (numit emitent) de a plăti o sumă unui creditor (numit beneficiar) la un anumit termen sau la prezentarea acestuia.
Din definiție rezultă că, în comparație cu cambia, biletul la ordin presupune implicarea numai a două persoane: emitentul, care în comerțul internațional este importatorul și beneficiarul, care este exportatorul .

În unele țări, cum ar fi Germania, Austria, Elveția și Spania, jurisprudența definește cambiile și biletele la ordin ca având o “natură abstractă”. Conceptul se referă la faptul că drepturile și obligațiile rezultă numai pe baza instrumentului însuși, acesta funcționând independent de valabilitatea tranzacției care stă la baza sa. Excepția o constituie dobândirea efectului de comerț de către deținător prin rea-credință, dar partea obligată trebuie să dovedească acest lucru.

În legislația engleză apare conceptul de “negociabilitate” care, într-o anumită măsură, exprimă același concept în sensul că orice parte la cambie și la biletul la ordin este obligată, datorită semnăturii sale pe acestea, indiferent de tranzacția care stă la baza cambiei sau de relația cu altă parte.
Referitor la utilizarea cambiei în practica comercială internațională, în tabelul nr. 2.1. sunt evidențiate următoarele avantaje și limite:

Funcțiile economice ale cambiei și biletului la ordin

Cambia și biletul la ordin joacă un rol important în domeniile comercial și financiar, atât ca mijloc de plată și furnizare de credit cât și drept garanție a creditelor, oferind în general posibilitatea executării silite rapide.

Funcțiile economice ale cambiei și biletului la ordin se realizează în cadrul unor operațiuni de mare diversitate ale căror caracteristici depind de aspectele concrete ale activității de comerț. Aceste titluri de credit pot fi transmise prin gir (andosare), pot fi scontate la o bancă (adică vândute unei bănci înainte de scadență, contra sumei înscrise pe titlu minus comisionul băncii și taxa de scont)
sau pot fi păstrate de beneficiar până la scadență.

Cambia și biletul la ordin pot îndeplini următoarele funcții:

funcția de instrument de plată - constă în faptul că trăgătorul, în cazul cambiei, sau emitentul, în cazul biletului la ordin, are de achitat o datorie față de o terță persoană – beneficiarul. Această funcție constă și în faptul că beneficiarul unui astfel de înscris, numit girant, poate să-l transfere prin gir unui creditor al său, numit giratar, ca plată a datoriei față de acesta, care, la rândul său, poate să-l transfere unei terțe persoane față de care are o datorie.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.