Institutia Presedentiei - Seful de Stat

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.86

nivel: Facultate

Explicarea instituției șefului de stat presupune înțelegerea corectă a relației popor (națiune) organizare statală a puterii. Explicarea instituției șefului de stat trebuie realizată în funcție de structura executivului și de locul șefului de stat în acest executiv.
Este interesantă o observație în sensul căreia între șefii de state există diferențieri evidente, iar ̶[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Institutia Presedentiei - Seful de Stat

Explicarea instituției șefului de stat presupune înțelegerea corectă a relației popor (națiune) organizare statală a puterii. Explicarea instituției șefului de stat trebuie realizată în funcție de structura executivului și de locul șefului de stat în acest executiv.
Este interesantă o observație în sensul căreia între șefii de state există diferențieri evidente, iar „președintele Republicii franceze nu are decât puține trăsături comune cu cel al Republicii italiene” .

2. Evoluția instituției șefului de stat în România

Această evoluție a instituției șefului de stat în țara noastră o vom explica prin prisma dispozițiilor constituționale, începând cu prima noastră constituție. Astfel, potrivit Statului lui Cuza puterile publice erau încredințate domnului, unei adunări ponderatice și unei adunări elective.
Termenul domn este folosit și de către Constituția din anul 1866 (art. 82), domnul având puteri constituționale ereditare, iar puterea legislativă se exercită colectiv de către domn și reprezentanța națională (art. 32). La 8 iunie 1884, în urma proclamării regatului în anul 1881, textele constituționale sunt puse de acord cu această realitate.

Constituția din anul 1923 vorbește de rege (art. 77), arătând că puterea legislativă se exercită colectiv de către rege și reprezentanța națională (art. 34), că puterea executivă este încredințată regelui (art. 39). Denumirea de rege este menținută și de Constituția din 1938 (art. 34) care-l declară capul statului (art. 30) și desigur cuprinde dispoziții similare cu cele din art. 34 și 39 ale Constituției din 1923.
În perioada 1940 – 1944 prerogativele regale au fost substanțial restrânse, dar regele rămâne ca șef al statului până în decembrie 1947, în baza Constituției din 1923 repusă în vigoare prin Decretul nr. 1626 din 1944.

Prin Legea nr. 363/1947 atribuțiile de șef de stat sunt încredințate Prezidiului republicii, care devine șef de stat colegial. Aceasta a fost organizat ca un organ al administrației de stat, ca organ suprem executiv, dacă folosim exprimarea Decretului nr. 31/1948. Constatarea este interesantă din punct de vedere istoric pentru că dacă actele constituționale adoptate în această perioadă (ne referim îndeosebi la Decretul nr. 1626/1944 și Decretul nr. 2218/1946) au menținut separația puterilor, Legea nr. 363/1947 a înlocuit acest principiu cu unicitatea puterii.

Constituția din anul 1948, încredințează funcția de șef de stat Prezidiului Marii Adunări Naționale, organ central, caracterizat ca organ suprem al puterii de stat, menținut și de Constituția din 1952 până în anul 1961, când a fost înlocuit prin Consiliul de Stat.
Consiliul de Stat, organ colegial, este menținut și de Constituția din anul 1965. În anul 1974 Constituția a fost modificată, creându-se funcția de președinte de republică, îndeplinită de o singură persoană.

După revoluția din decembrie 1989, prin Decretul – Lege nr. 2 din 27 decembrie privind constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului Frontului Salvării Naționale se creează funcția de președinte al consiliului. Decretul – Lege încredințează exercitarea atribuțiilor de șef de stat președintelui consiliului.

Prin Decretul – Lege nr. 92/1990 privind alegerea parlamentului și a Președintelui României, funcția de șef de stat este încredințată Președintelui României, ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Această soluție este consacrată și prin Constituția actuală a României.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.