Incidenta impozitului

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.92

nivel: Liceu

Cine plătește, de fapt, toate impozitele percepute de administrație? Bineînțeles, nu indivizii sau firmele care cedează statului veniturile fiscale sunt cei care plătesc cu adevărat impozitele.

Firmele pot transpune sarcina plății impozitelor „înainte”, adică asupra clienților lor, prin creșterea prețurilor proporțional cu valoarea impozitului care trebuie plătit. Ori,[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Incidenta impozitului

Cine plătește, de fapt, toate impozitele percepute de administrație? Bineînțeles, nu indivizii sau firmele care cedează statului veniturile fiscale sunt cei care plătesc cu adevărat impozitele.

Firmele pot transpune sarcina plății impozitelor „înainte”, adică asupra clienților lor, prin creșterea prețurilor proporțional cu valoarea impozitului care trebuie plătit. Ori, dimpotrivă, pot să „paseze” această sarcină „înapoi” asupra furnizorilor care vor obține salarii, rente și alte prețuri ale factorilor de producție mult mai mici decît în situația în care n-ar fi existat impozit.

...

Folosind conceptul de cerere și ofertă, vom determina grafic schimbările în elasticitatea cererii și a ofertei și vom reprezenta diferite proporții în repartizarea sarcinii impozitare în baza impozitului pe cifra de afaceri. Din considerentul simplificării analizei ulterioare, segmentele curbei cererii sunt reprezentate sub forma unor drepte. Curba ofertei este reprezentată prin S și St iar curba cererii prin DQ.

În funcție de volumul vînzărilor și de prețurile care le corespund, ecuația curbei cererii va avea forma:
(1)

unde :
Q2 și Q1-volumele vînzărilor;
P2 și P1-prețurile corespunzătoare.

Elasticitatea cererii se determină după poziția curbei cererii pe suprafața Q*P, și anume după unghiul curbei respective față de axa Q. Întrucît unghiul înclinației în ecuația (1) se caracterizează prin tangenta k, pentru curba D din figurile a) și b) el va fi egal cu :

deoarece și sau și .

Dacă –1
Astfel, cu cît k va tinde spre 0, cu atît mai elastică este cererea și, respectiv, cu atît mai mare va fi partea de presiune fiscală suportată de producătorul de bunuri și servicii. Cu cît k va tinde spre –1, cu atît cererea va fi inelastică. Corespunzător, cu atît mai mult va crește partea de presiune fiscală care va fi repercutată asupra cumpărătorului.

În figurile c) și d) sunt reprezentate segmente ale curbei ofertei care, din aceleași considerente ca și în cazul fig. a) și b), au luat forma unor drepte. Tangenta unghiului înclinației dreptei ofertei este egală cu coeficientul calculat după formula:

unde:

k - tangenta unghiului înclinației curbei S;
Q1 și Q2 – diferite volume de vînzări, care corespund unei stări a ofertei;
P1 și P2 – prețurile care corespund acestor volume de vînzări.
Ecuația curbei S, reprezintă în fig. c) și d), are următoarea formă:

Fig. c) demonstrează că în condițiile unei oferte elastice (0 k<1) impozitul pe vînzări produce o creștere sensibilă a prețurilor (de la P1 pînă la P2) și, din această cauză, impozitul este suportat în cea mai mare parte de consumatori. Dacă, însă, oferta este inelastică (k >1), după cum este prezentat în fig.3, prețul va crește nesemnificativ (de la P1 pînă la P2) și partea preponderentă a impozitului va fi suportată de vînzători.

Evaluarea poverii impozitelor în Republica Moldova poate fi realizată numai sub aspectul fixării proporțiilor între grupa impozitelor directe și cea a impozitelor indirecte pentru o perioadă de mulți ani. Știința fiscală a stabilit că impozitele indirecte sunt cele mai repercutabile și cele mai împovărătoare pentru consumatori de mărfuri și servicii, una din ele fiind taxa pe valoare adăugată care este o taxă generală de consum.

Taxa pe valoare adăugată este un impozit asupra valorii adăugate de întreprinderi, din aceasta decurgînd statutul său de taxă generală asupra vînzărilor de bunuri către consumatori.

Valoarea adăugată a unei întreprinderi este definită în general ca diferența dintre încasările provenind din vînzarea bunurilor și serviciilor produse și cheltuielile corespunzătoare bunurilor și serviciilor pe care le-a cumpărat.

Cea mai utilizată metodă de calcul a TVA constă în a aplica un anumit procent t asupra materiei impozabile:

t(încasări)- t(costuri deductibile)

Fiecare întreprindere deduce impozitul pe care l-a plătit asupra valorii (exclusiv TVA) achizițiilor de bunuri intermediare și de capital.
TVA a înlocuit impozitele tradiționale în quasitotalitatea țărilor deoarece este considerată “neutră”, comparativ cu impozitele pe cifra de afaceri. În special, ea nu incită la integrarea verticală a întreprinderilor, ceea ce are un efect deosebit în planul promovării concurenței economice.

Între modelul pur al TVA și impozitul reglementat sub acest nume intervin diferențe privind în special:

• cota TVA – în realitate, în special în spațiul European există trei tipuri de cote: ”normală”, “redusă” și “cota zero”. Cota zero privește bunurile și serviciile exportate în afara teritoriului național, în baza principiului destinației – bunul care este exportat se impozitează în țara care se consumă;

• excepțiile de la tendința manifestată de-a lungul anilor de a generaliza TVA pentru toate bunurile și serviciile. Astfel de excepții privesc anumite operațiuni (financiare ș.a.), anumite categorii de persoane juridice (administrații publici, universități) sau agenți economici care nu depășesc un anumit prag al cifrei de afaceri.

Din reglementarea concretă a TVA, în funcție de elasticitatea ofertei și a cererii se poate ajunge ca o parte din povara TVA să nu fie repercutată asupra consumatorilor.

În ceea ce privește aprecierea incidenței TVA, aceasta se reduce la analiza:
 TVA este asimilabilă unui impozit unic asupra unui bun perceput în stadiul vînzării cu amănuntul atunci cînd ne interesează efectele unei modificări a cotei aplicate în cazul unui bun;
 Incidența unui impozit în cadrul echilibrului general, cînd ne interesează efectele modificării simultane a coteii TVA pentru toate bunurile și serviciile.
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.