Incetarea locatiunii

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.79

nivel: Facultate

Cat priveste transmisiunea mortis causa a lucrului dat in locatiune nici moartea locatorului si nic cea a locatarului nu atrage dupa sine incetarea contractului (art 1440 C. Civ) => drepturile si obligatiile trec asupra mostenitorilor (legali sau legatari universali, cu titlu universal ori cu titlu particular), potrivit regulilor generale in materie de obligatii patrimoniale, cu exceptia cazului c[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Incetarea locatiunii

Cat priveste transmisiunea mortis causa a lucrului dat in locatiune nici moartea locatorului si nic cea a locatarului nu atrage dupa sine incetarea contractului (art 1440 C. Civ) => drepturile si obligatiile trec asupra mostenitorilor (legali sau legatari universali, cu titlu universal ori cu titlu particular), potrivit regulilor generale in materie de obligatii patrimoniale, cu exceptia cazului cand partile s-au inteles altfel (prin stabilirea termenului locatiunii in functie de moartea locatorului) sau daca mostenitorul uneia din parti (decedate) este cealalta parte, caz in care obligatiile reciproce se sting prin confuziune, total (art. 1154 C.

Civ) sau partial (ex, in caz de pluralitate de parti obligate solidar- art 1048 C. Civ).2. Denuntarea unilaterala Daca partile sau legea n-au determinat durata locatiunii, contractul ia sfarsit prin denuntarea unilaterala de catre oricare din parti, cu conditia respectarii termenului de preaviz (art 1463 alin 2 C. Civ). Termen de preaviz - intervalul de timp dintre manifestarea de vointa de a desface contractul si data la care contractul urmeaza sa inceteze in urma denuntarii.

Poate fi stabilit prin conventia dintre parti, iar in lipsa se stabileste in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului (art 1443 C. Civ) si are drept scop ca cealalta parte sa gaseasca un locatar (daca preavizul a fost dat de locatar) sau de un similar pa care sa-l ia in locatiune (daca preavizul a fost dat de locator).
Manifestarea de vointa de a desface contractul (numita de lege "concediu") este un act unilateral de vointa si produce efecte chiar daca nu a fost acceptata de partea concediata, care trebuie sa suporte desfacerea contractului.

Legea nu prevede vreo forma speciala pentru denuntare. Trebuie facuta in scris, iar daca partea concediata refuza sa dea dovada de primire, se face prin intermediul executorilor judecatoresti.
Dupa expirarea termenului de preaviz locatiunea inceteaza iar un nou contract poate fi incheiat numai prin consimtamantul ambelor parti (nu prin simpla renuntare la efectele denuntarii unilaterale)
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.