Incetarea contractului inainte de termen

1x punct

categorie: Drept

nota: 9.82

nivel: Facultate

Decesul/declararea judecatoreasca a decesului utilizatorului precum si pierderea sau restrangerea capacitatii de exercitiu a utilizatorului in masura in care nu este posibila transmiterea catre mostenitori a obligatiilor si drepturilor ce decurg din contract,sau desi succesorul doreste preluarea bunului/continuarea leasingului, nu intruneste conditiile de bonitate solicitate de locator si/sau [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Incetarea contractului inainte de termen

Decesul/declararea judecatoreasca a decesului utilizatorului precum si pierderea sau restrangerea capacitatii de exercitiu a utilizatorului in masura in care nu este posibila transmiterea catre mostenitori a obligatiilor si drepturilor ce decurg din contract,sau desi succesorul doreste preluarea bunului/continuarea leasingului, nu intruneste conditiile de bonitate solicitate de locator si/sau nu are acordul tuturor mostenitorilor prevazuti in certificatul de mostenitor/calitatea de mostenitor,intrun termen care sa nu depaseasca o luna de la data primirii la sediul locator a unei copii a certificatului de deces a utilizatorului ;

Pierderea,distrugerea totala a bunului,in urma confirmarii in scris de catre asiguratorul CASCO a caracterului total al distrugerii(dauna totala);furtul bunului ,in cazul in care organele de cercetare penala nu reusesc sa localizeze bunul - in baza dovezii scrise de confirmare a furtului si a faptului ca bunul nu a fost gasit ,eliberate conform legii de organele de cercetare penala in termenul legal aplicabil;
Locatorul are dreptul rezilieze unilateral contractul,cu efect imediat fara implicarea instantelor de judecata,fara punere in intarziere,fara alte formalitati daca intervine una din situatiile urmatoare:

Initierea procedurii reorganizarii judiciare si/sau de lichidare judiciara si/sau de faliment impotriva utilizatorului;schimbarea sediului,domiciliului sau a locului de desfasurare a activitatii utilizatorului in afara statului roman;incalcarea grava de catre utilizator a prevederilor contractului;alte situatii prevazute in conditii;utilizatorul scoate total/partial bunului in afara romaniei fara autorizarea scrisa a locatarului;

S-a dat orice ordin,decret sau hotarare judecatoreasca de catre orice instanta competenta sau autoritatea adimistrativa care restrictioneaza sau impiedica transferul liber a oricarei sume platite in cadrul contractului;se dovedeste ca oricare din garantiile constituite de utilizator si/sau de girant sau obligatiile asumate de acesta in legatura cu contractul nu mai este valabila sau este afectata de nulitate sau neexecutabila;orice garantie si/sau conditie prealabila asupra careia sa convenit in cadrul contractului nu a fost executate isi diminueaza sau pierde eficacitatea sau devine inutila din orice motiv;

orice licenta,acord,inregistrare sau aprobare (guvernamentala sau de alt fel)necesara pentru valabilitatea,executarea sau legalizarea contractului este retrasa sau inceteaza dintrun motiv oarecare sau este stipulate de o reglementare ulterioara contractului de leasing,iar utilizatorul nu o obtine in termen de 15 zile

Constituie incalcare grava de catre utilizatorul a prevederilor contractului urmatoarele:intarzierea platii cu 1 luna a unei rate din dobanda de prefinantare si/sau a unei rate de leasing si/sau a unei prime de asigurare si/sau a unei rate de valoare reziduala si/sau a altor plati care sunt prevazute in contract;

Utilizatorul garanteaza indeplinirea obligatiilor contractuale cu dreptul sau de folosinta asupra bunului. In cazul unei incalcari grave a contractului de catre utilizator,acesta va pierde imediat dreptul de folosinta asupra bunului. Utilizatorul nu va avea vreun drept de detentie asupra bunului. Locatorul va avea dreptul sa isi recupereze bunul, chiar fara acordul utilizatorului .
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.