Incetarea casatoriei

7x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Incetarea casatoriei
Pe de altă parte, de la data decesului încetează acele efecte care sunt esențialmente determinate de actul juridic al căsătoriei, astfel:
- încetează pe viitor calitatea de persoană căsătorită a soțului supraviețuitor,
- obligația de fidelitate nu mai subzistă,
- comunitatea de bunuri încetează la data decesului, iar bunurile dobândit[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Incetarea casatoriei

Referat despre Incetarea casatoriei
Pe de altă parte, de la data decesului încetează acele efecte care sunt esențialmente determinate de actul juridic al căsătoriei, astfel:
- încetează pe viitor calitatea de persoană căsătorită a soțului supraviețuitor,
- obligația de fidelitate nu mai subzistă,
- comunitatea de bunuri încetează la data decesului, iar bunurile dobândite de soțul supraviețuitor după această dată vor fi, după caz, bunuri proprii, dacă le-a dobândit singur sau bunuri comune pe cote – părți, dacă le-a dobândit împreună cu alte persoane.
- comunitatea de bunuri va fi desființată pe calea partajului succesoral .

2. Declararea judecătorească a morții unuia dintre soți
Această declarare produce aceleași efecte ca și moartea fizică constatată (prin examinarea cadavrului). Data morții se consideră aceea stabilită prin hotărârea judecătorească declarativă de moarte (art.18 Decretul nr.31/1954). Declararea morții este reglementată de art.16 și urm. din Decretul 31/1954 și art.36 și urm. din Decretul nr.32/1954 .

Data morții va fi stabilită în hotărârea judecătorească conform regulilor prevăzute de art.18 alin.2 și 3 din Decretul nr.32/1954, și anume:
- dacă, pe baza probelor administrative, rezultă o anumită zi ca dată a morții, data morții va fi acea zi.
- dacă nu este posibil să se stabilească o asemena zi ca dată a morții, data morții va fi ultima zi a termenului de 4 ani, în ipoteza declarării morții precedate de declararea dispariției sau ultima zi a termenului de un an, în ipoteza declarării morții neprecedate de declararea dispariției.

În privința efectelor încetării căsătoriei pe motivul declarării judecătorești a morții unuia dintre soți, acestea vor fi aceleași ca și în cazul încetării căsătoriei prin deces. Cu toate acestea potrivit art.22 Codul Familiei, dacă soțul unei persoane declarate moartă s-a recăsătorit și, după aceasta, hotărârea declarativă de moarte este anulată, căsătoria cea nouă rămâne valabilă, iar prima căsătorie este desfăcută pe data încheierii noii căsătorii . În acest caz, prima căsătorie este încetată până la noua căsătorie și desfăcută după încheierea noii căsătorii.

Aceeași soluție se impune și atunci când data morții a fost rectificată pe cale judecătorească și această dată este plasată după data încheierii celei de a doua căsătorii. În acest caz, în intervalul de timp cuprins între data morții stabilită prin prima hotărâre judecătorească declarativă de moarte și data morții rectificată, soțul este considerat în viață .

3. Recăsătorirea soțului celui ce fusese declarat mort
În această situație, în cazul soțului de bună – credință, nu-i poate fi imputabilă și, drept urmare, rațional este să se mențină căsătoria subsecventă.

În schimb, în ambele ipoteze menționate mai sus, soțul care se recăsătorește, dacă este de rea – credință, încălcând cerințele art.5 Codul Familiei care prevede că „este oprit să se căsătorească bărbatul care este căsătorit sau femeia care este căsătorită” , va suporta atât sancțiunea de drept civil a nulității căsătoriei, prevăzută de art.19 Codul Familiei care prevede că „este nulă căsătoria încheiată cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la art.4 (art.4, alin.1 „bărbatul se poate căsători numai dacă a împlinit vârsta de 18 ani, iar femeia numai dacă a împlinit 16 ani”, art.4 alin.2 „cu toate acestea, pentru motive temeinice, se poate încuviința căsătoria femeii care a împlinit 15 ani.

Încuviințarea se poate da de primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean în cuprinsul căruia își are domiciliul femeia și numai în temeiul unui aviz dat de un medic oficial” ), art.5, art.6 (art.6, alin.1 „este oprită cpsptoria între rudele în linie dreaptă, precum și între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv” și art.6, alin.2 „pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi încuviințată de primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean în cuprinsul căruia cel care cere această încuviințare își are domiciliul” ), art.7, lit.a „este oprită căsătoria între cel care adoptă sau ascendenții lui, de o parte, și cel adoptat ori descendenții acestuia, de alta ”, art.9 „este oprit să se căsătorească alienatul mintal, debilul mintal, precum și cel care este lipsit vremelnic de facultățile mintale, cât timp nu are discernământul faptelor sale” , art.131 (art.131, alin.1 „în aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă va dispune publicarea acesteia, prin afișsarea în extras, într-un loc special amenajat, la sediul primăriei unde urmează să se încheie căsătoria”, art.131, alin.2 „extrasul din declarația de căsătorie va cuprinde, în mod obligatoriu: data afișării, datele de stare civilă ale viitorilor soți, precum și înștiințarea că orice persoană poate face opunere la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afișării” ), și art.16 (art.16, alin.1 „căsătoria se încheie prin consimțământul viitorilor soți.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.