Inceputul luptei evreilor crestini pentru Evanghelia lui Iisus

3x puncte

categorie: Religie

nota: 9.65

nivel: Liceu

CAPITOLUL I – PENTATHEUT

C.I.1. ÎNCEPUTUL

Prologul din ‘ACTELE APOSTOLILOR’ este ca un început de scrisoare. Apostolul Luca se adresează unui camarad , Teofil (evreu din comunitatea ateniană, trecut la creștinism sub oblăduirea lui Pavel) rezumând în câteva paragrafe (Faptele Apostolilor p.1.12.6) una din profețiile esențiale ale lui Iisus și taina[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Inceputul luptei evreilor crestini pentru Evanghelia lui Iisus

CAPITOLUL I – PENTATHEUT

C.I.1. ÎNCEPUTUL

Prologul din ‘ACTELE APOSTOLILOR’ este ca un început de scrisoare. Apostolul Luca se adresează unui camarad , Teofil (evreu din comunitatea ateniană, trecut la creștinism sub oblăduirea lui Pavel) rezumând în câteva paragrafe (Faptele Apostolilor p.1.12.6) una din profețiile esențiale ale lui Iisus și taina botezului prin spirit (‘coborârea Duhului Sfânt’). În cuvinte simple el ne comunică mesajul inițiatic al Evangheliei lui Iisus. În cele patruzeci de zile în care Iisus reânviat a comunicat cu apostolii pe Muntele Măslinilor (care străjuiește vechea cetate a Ierusalimului), o dată cu profețiile asupra ce avea să se întâmple, el a cerut camarazilor săi să nu părăsească orașul, urmând a primi peste puține zile ‘Botezul prin Spiritul Sfânt’:

‘Ioan Botezătorul va dat botezul apei, dar voi veți fi botezați în lumina Spiritul Sfânt peste puține zile’ (Faptele Apostolilor p.1.5.)
Apostolii nu sesizau încă ruptura ce va urma între credința poporului ai caror fii erau și cea pe care urmau a o propovăduii. Au întrebat:
‘A venit timpul să fie restaurat Regatul lui Israel ?’

Răspunsul a fost:
‘Nu vă este dat vouă să cunoașteți timpul și momentul. Dar voi veți primi o Forță: aceea a Spiritului Sfânt, care va coborâ asupra ființelor voastre. ATUNCI VEȚI FI MARTORII MEI; LA IERUSALIM, ÎN TOATA IUDEEA ȘI SAMARIA, PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI’ (Faptele Apostolilor p.1.7.)
Cititorului neavizat îi precizăm că, există nenumărate precedente ale stării vizionare, avute de magi și profeți, în fiecare parte a pământului.(α)
Astfel Hristos (β) a lămurit în câteva cuvinte locul Ierusalimului ca punct de plecare și de sosire ; a mutației pe care o va declanșa ’Evanghelia lui Iisus’; etapele mari ale istoriei creștine și rolul apostolilor. Dar tot atât de adevărat este că fără credința vie și tenacitatea primilor misionari, a celor ce leau urmat în dăruire, ar fi rămas profeții…în pustiu. După supliciul crucificării și pecetluirea mormântului lui Iisus, adepții sau reunit în incinta unde a avut loc ‘Cina cea de taină’. Erau Petru, Ioan, Iacob, Andrei, Filip, Toma, Bartomlomeu, Matei, Iacob (fiul lui Alfei), Simon Zilotul, Iuda (altul decât Iuda Iscarioteanul, cel care la predat pe Iisus trupelor romane, venite împreună cu slujitorii Templului spre a îl captura).

Împreună cu ei se afla Maria, mama lui și un grup de adepți. Au urmat Faptele Reânvierii, bine cunoscute ; a venit vestea sinuciderii lui Iuda Iscareoteanul și are loc înlocuirea sa cu Matei. Barsabas, cu toate că nu a fost ales, va continua cu tenacitate a fi discipolul lui Iisus. Caracteristic evreilor creștini din acele timpuri era lipsa pizmei și a orgoliului. Nici unul din cei doisprezece nu se considera cel mai bun ci doar între CEI DOISPREZECE CARE TREBUIAU SĂ FIE.

La cinzeci de zile după Paștele Patimilor și Reânvierii lui Iisus un zgomot ca de furtună a înconjurat clădirea în care ei se aflau. Fenomene stranii aveau loc: ‘jeturi de foc’ ce se coborau peste creștetul fiecărui apostol. Harul Divin (în fapt Botezul prin Spirit) ia cuprins. Efectul a fost observat de locuitorii cetății în zilele ce au urmat. Nu mică lea fost mirarea atunci când fiecare din ei auzea cele spuse de apostoli privind ‘Vestea Reânvierii lui Iisus’ pe limba lui. Și nu era de neânțeles: apostolii erau cunoscuți ca pescari de meserie; oameni simpli, nicidecum instruiți la școlile de pe lîngă sinagogi. Mai mult: ei vorbeau despre Iisus în Elamită, Arabă, Partă. Predicau celor veniți din Mesopotamia, Iudeea, Capadochia, Pontul Euxin, Libia, Roma. A urmat momentul în care Petru, înconjurat de ceilalți unsprezece apostoli, combate zvonul răspândit de slujbașii Templului : anume că harul acesta era rezultatul unei... beții. În fața mulțimii adunate în curtea Templului, amintește că predicaseră la nouă dimineața. Ori evreilor, practicanți ai cultului mozaic, le este interzis a consuma înainte de slujba de dimineață băuturi de orice fel. (α). Le explică ciudatul fenomen reluând cele transmise de Iisus pe Muntele Măslinilor (α1).

Apoi le aminti celor prezenți cum acest Trimis al Domnului, cu harul tămăduirii și al adevăratei credințe mozaice a fost crucificat de către cei de aceași etnie, fii ai lui Israel. Dar Hristos Nazriteanul a reânviat la fel cum regele David a avut viziunea propriei sale reânvieri (β). Evanghelia lui Iisus va fi prima care va dezvălui misterul ezoteric al Reânvierii ca pilon al credinței mozaice. Profetul a fost crucificat tocmai pentru că această moarte semnifica pentru inițiații mozaici a duce la MOARTEA SUFLETULUI. Reapariția în fața discipolilor săi era o confirmare a misterului : ‘Cu moartea pe moarte călcând’. Se explică și astfel tenacitatea și virtutea cu care primii evrei creștini au depus mărturia Reânvierii lui Iisus, de cele mai multe ori cu prețul vieții.
Apostolul Petru, în primele sale predici (ca și Pavel ulterior în predicile ținute în sinagogi, și în scrisorile sale) susținea unitatea între Evanghelia lui Iisus și Vechiul Testament.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Religie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.