Impozitul si taxa pe teren

1x punct

categorie: Drept

nota: 9.80

nivel: Facultate

3. Impozitul/taxa pe teren se calculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, indiferent sub ce forma (data dobandirii poate fi: data mentionata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, etc.).
4. Scaderea impozitului pe teren se face incepand cu data de intai a lunii ur[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Impozitul si taxa pe teren

3. Impozitul/taxa pe teren se calculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, indiferent sub ce forma (data dobandirii poate fi: data mentionata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, etc.).
4. Scaderea impozitului pe teren se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs modificarea.

5. Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratie de impunere la Serviciul Public Finante Locale Ploiesti in termen de 30 de zile de la data dobandirii terenurilor, de la data cand incheie contract de administrare, folosinta, concesiune, inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, de la data cand intervin schimbari privind domiciliul sau sediul, de la data cand se realizeaza lucrari ce conduc la modificarea impozitului pe teren sau de la data cand intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului pe teren, mentionand faptul ca aceeasi obligatie de depunere o au si contribuabilii care instraineaza terenuri.

6.Pentru depunerea cu intarziere a declaratiei pentru stabilirea impozitului pe teren sau pentru nedepunerea acestei declaratii contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sanctionati conform prevederilor legale in vigoare.
7. Pentru neplata la termen a impozitului pe teren se datoreaza majorari de intarziere conform dispozitiilor legale.

1) Impozitul/taxa pe teren este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, precum si pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, date in administrare, folosinta, concesiune, inchiriere indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.

2) Sunt proprietari de terenuri si acei contribuabili carora in conditiile Legii nr.18/1991 - Legea fondului funciar si ale Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau oricare alte documente de punere in posesie chiar daca nu este necesar titlu de proprietate.

3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul nr.7.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.