Impozitul pe mijloacele de transport

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.97

nivel: Facultate

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la 31 martie. In cazul in care proprietarul detine in proprietate mai multe mijloace de transport , pentru care impozitul este datorat aceluiasi buget local, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Impozitul pe mijloacele de transport

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la 31 martie. In cazul in care proprietarul detine in proprietate mai multe mijloace de transport , pentru care impozitul este datorat aceluiasi buget local, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora .

4. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost dobandite, indiferent sub ce forma (data dobandirii poate fi : data mentionata in actul respectiv in cazul actelor notariale ; data dobandirii este data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, in cazul hotararilor judecatoresti ; data facturii ; data contractului de vanzare-cumparare sub semnatura privata).

5. Scaderea impozitului pe mijloacele de transport se face in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidenta fiscala, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a aparut instrainarea sau celei in care mijloacele de transport sunt scoase din functiune pe baza documentelor care atesta aceasta situatie.
6. Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul /sediul /punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termende 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita .

7. Depunerea cu intarziere a declaratiei pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport sau nedepunerea acestei declaratii de catre contribuabilii persoane fizice si persoane juridice se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare. 8. Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de transport se datoreaza majorari de intarziere conform prevederilor legale.- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice :

1) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul nr.13.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.