Impozitul pe cladiri

3x puncte

categorie: Contabilitate

nota: 9.33

nivel: Liceu

Impozitul anual pe cladiri datorat bugetului local al sectorului 6 de catre un contribuabil persoana fizica de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la data de 31 martie 2011. In cazul in care un contribuabil detine in proprietate mai multe cladiri pe raza sectorului, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Impozitul pe cladiri

Impozitul anual pe cladiri datorat bugetului local al sectorului 6 de catre un contribuabil persoana fizica de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la data de 31 martie 2011. In cazul in care un contribuabil detine in proprietate mai multe cladiri pe raza sectorului, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand vanzatorul nu are stinse toate creantele fiscale locale cu venite bugetului local al sectorului unde este situata cladirea sau daca are domiciliul pe raza sectorului 6. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de S.P.F.P.L. Sector 6 si se refera la obligatiile cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea cladirii, cu incalcarea acestei prevederi legale sunt nule de drept.

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care Codul fiscal prevede altfel:Contribuabili, persoane fizice sau juridice, in cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi situate acestea in Romania si indiferent de categoria de folosinta a lor, atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan.

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate, inchiriate date in administrare ori in folosinta persoanelor fizice sau juridice, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren,

rangul localitati si zona din cadrul localitatii unde este situat terenul, precum si categoria de folosinta a terenului, conform inregistrarii din registrul agricol al primariei respective.
Pentru terenurile situate in intravilan impozitul se stabileste luand in calcul suprafata si zona in care este incadrat terenul in cadrul sectorului, la care corespund valorile prevazute la art. 258, alin. 2 Cod Fiscal.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei, exprimate in ha, cu suma corespunzatoare de la art.258, alin(4) Cod fiscal, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie 8 pentru Bucuresti.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.