Impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale

7x puncte

categorie: Economie

nota: 9.67

nivel: Facultate

Referat despre Impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale
În acest sens, s-a dovedit faptul că autoritățile locale sunt în măsură să mobilizeze și să administreze mai eficient resursele, stabilind priorități, niveluri și criterii pentru producerea și distribuirea bunurilor și serviciilor publice mai apropiate de nevoile și standardele existente într-o colectivitate de[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale

Referat despre Impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale
În acest sens, s-a dovedit faptul că autoritățile locale sunt în măsură să mobilizeze și să administreze mai eficient resursele, stabilind priorități, niveluri și criterii pentru producerea și distribuirea bunurilor și serviciilor publice mai apropiate de nevoile și standardele existente într-o colectivitate determinată, față de care răspund în mod nemijlocit și cu care sunt în contact permanent. O reală autonomie locală este de neconceput fără asigurarea resurselor financiare necesare autorităților și colectivităților locale, într-o proporție corespunzătoare competențelor și responsabilităților care le sunt conferite prin lege. Acest proces implică și descentralizarea veniturilor publice, creșterea rolului sistemului fiscal al finanțelor publice locale privind prelevarea directă a impozitelor și taxelor locale, precum și prevenirea evaziunii fiscale, cu efect benefic pentru întregul sistem social.

Contribuția impozitelor și taxelor locale la formarea resurselor financiare ale colectivităților în vederea finanțării nevoilor poprii, atestă, fără echivoc atât necesitatea cât și importanța acestora în transpunerea în practică a principiului democratic al autonomiei locale, privit ca un ansamblu de drepturi, pârghii și mijloace atribuite colectivităților locale și autorităților alese ale acestora pentru a decide în probleme esențiale care le afectează viața socială și economică. În concluzie, sistemul fiscal împreună cu finanțele publice locale, pot fi considerate suportul și elementul dinamizator al democrației și dezvoltării la nivel local.

b. Independența impozitelor și taxelor locale
În cadrul doctrinei și practicii legislative se manifestă numeroase controverse privind raportul dintre impozitele de stat și impozitele locale. În acest sens, de-a lungul vremurilor s-au cristalizat mai multe concepții care susțin necesitatea independenței impozitelor si taxelor locale în raport cu impozitele centrale de stat. O primă poziție formulată pornește de la premisa că dezvoltarea unei vieți locale nu este posibilă fără o autonomie locală care la rândul ei presupune o autonomie financiară. În acest context libertatea de a cheltui este un nonsens fără ca autoritățile locale să aibă posibilitatea de a-și stabili veniturile fiscale.

În sprijinul independenței impozitelor locale s-a adus și motivația că libertatea de impunere acordata autorităților locale afectează mai puțin veniturile impozabile ale contribuabililor din cadrul colectivităților locale. Spre deosebire de impozitele locale, cele de stat se exercită asupra tuturor localităților și asupra tuturor locuitorilor în aceeași măsură. Susținătorii principiului independenței impozitelor locale și-au formulat opiniile pornind și de la faptul că unele impozite prin natura lor au mai multă legătura cu viața locală decât cu administrația centrală, întrucât izvoarele lor sunt legate de activitatea locală.

Mai mult decât atât, aceștia precizează că există impozite a căror evaluare și percepere se poate efectua cu mai multă rigurozitate în condițiile în care veniturile fiscale sunt utilizate pentru nevoile locale decât pentru cele generale ale statului. Această situație este percepută favorabil și de către contribuabilii care constată că veniturile fiscale pentru care au contribuit ca și plătitori de impozite, se îndreaptă pentru finanțarea serviciilor de care beneficiază zilnic în localitățile în care trăiesc. Totodată contribuabilii au posibilitatea să controleze modul de întrebuințare ale veniturilor fiscale, când impozitele sunt separate de cele de stat.

Un alt argument vizând independența impozitelor locale constă în circuitul greoi și îndelungat al impozitelor de la administrațiile locale de stat și de la stat la unitățile administrativ teritoriale, cu efecte negative asupra bunului mers al activității autorităților locale în condițiile existenței unei dependențe reale a finanțelor locale de finanțele de stat. Nu în ultimul rând, adepții principiului independenței impozitelor locale învederează că, dacă organele locale nu au dreptul să-și aleagă materiile impozabile, statul este pus în situația să perceapă cote mai mari asupra surselor de impunere și în consecință toate erorile de evaluare inerente impozitelor de stat sunt suportate de către populație.

În aceeași ordine de idei se pune în lumină faptul că unele surse de impunere nu-și găsesc locul în cadrul sistemului de impozite centrale, astfel că pot fi mobilizate cu un randament superior prin impozite locale.
Independența impozitelor locale se manifestă sub doua forme:
- independență totală;
- independență parțială.

În cazul independenței totale, autoritățile locale au dreptul de a-și alege și stabili în mod autonom, singure, impozitele și taxele locale, fără aprobarea puterii centrale chiar dacă în paralel există și impozite de stat asupra acelorași obiecte și subiecte impozabile. Acest sistem este caracteristic administrațiilor locale cu o autonomie administrativă și financiară deplină, cum ar fi S.U.A. Independența parțială presupune ca autoritățile locale să stabilească impozite și taxe locale numai asupra anumitor subiecte și obiecte impozabile, în condițiile prevăzute de lege. Acest sistem este caracteristic țărilor europene, Franța, Belgia, Anglia, inclusiv România.

Sistemul dependenței impozitelor locale constă în subordonarea autorităților locale de puterea centrală din punct de vedere a stabiliri impozitelor locale. Ceea ce caracterizează acest sistem este faptul că autoritățile locale nu au dreptul de a stabili impozite, aceasta competență revenind exclusiv statului care din sumele încasate restituie o parte și administrațiilor locale. Sistemul dependenței impozitelor locale se manifestă în perioada contemporană sub forma cotelor adiționale, venituri fiscale reglementate în prezent în România prin Legea Finanțelor Publice Locale.

Cotele adiționale reprezintă un procedeu în virtutea căruia autoritățile locale pot stabili impozite asupra acelorași subiecte și obiecte impozabile pe care le impune statul. Impozitele locale sunt în acest fel accesorii în raport cu cele principale de stat, neavând un caracter de sine stătător. În aceste condiții cotele adiționale urmează impozitele de stat sub aspectul obiectului, subiectului impozabil, baza impozitului, modul de percepere, etc. Din aceste motive legile fiscale fixează o limită maximă privind cotele adiționale, altfel s-ar ajunge la anomalia ca impozitul accesor să fie mai mare și mai important decât cel principal.
Sistemul cotelor adiționale prezintă atât avantaje cât și dezavantaje.

Avantajele rezidă în randamentul înalt al cotelor adiționale ca urmare a cheltuielilor reduse privind așezarea și perceperea acestora, concomitent cu existența unui risc minim în încasarea lor, pornind de la productivitatea ridicată a impozitelor principale de stat. Referindu-ne la dezavantajele cotelor adiționale, acestea rezidă în subordonarea considerabilă a finanțelor locale față de finanțele statului precum și în crearea unei lipse de elascitate a bugetului de stat care afectează posibilitățile de modificare ale sistemului fiscal central de stat, din cauza impactului asupra finanțelor locale.

c. Funcțiile impozitelor și taxelor locale
Impozitele și taxele locale stabilite de către administrațiile locale în limita componentelor conferite de către autoritatea de stat, împreună cu impozitele centrale de stat, asigură realizarea unor obiective de politică economică ale administrațiilor centrale și locale. Odată cu introducerea unui nou impozit sau a unei noi taxe locale, în fapt se stabilesc niște obligații în sarcina unor subiecte, care se realizează prin preluarea la bugetele locale a unor părți din rezultatele financiare ale acestora sau prin participarea lor la acoperirea unor cheltuieli publice cu caracter local, în cazul taxelor locale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.