Impozit pe venit global

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.14

nivel: Facultate

Plata si controlul impozitului pe profit

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial,pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator, cu exceptia BNR si a bancilor, care fectueaza plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pt care se calculeaza impozitul.
Sarcina de a dovedi ca stabilirea impozitului pe profit de catre organele[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Impozit pe venit global

Plata si controlul impozitului pe profit

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial,pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator, cu exceptia BNR si a bancilor, care fectueaza plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pt care se calculeaza impozitul.
Sarcina de a dovedi ca stabilirea impozitului pe profit de catre organele fiscalenu este reala revine contribuabilului, acesta avand in continuare sarcina de a depune declaratia de impunere.

Plata impozitelor reglementate prin O.G. nr 70/1994, se face in lei. Plata impozitului pe profit nu suspenda obligatia platitorului de a depune declaratia privind calculul impozitului pe profit.
Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari de intarziere, potrivit O.G. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea 108/1996, cu modificarile ulterioare.
Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, precum si a majorarilor de intarziere aferente, se efectueaza de organele fiscale din subordinea D.G.F.P.C.F.S judetene si a municipiului Bucuresti.

Drepturile organului de control

- de a intra in orice incinta de afaceri a contribuabilului, fara instiintare prealabila, in timpul orelor de serviciu, pentru determinarea obligatiilor fiscale ale acestuia sau colectarii impozitelor neplatite la termen. Accesul este permis si in afara orelor de serviciu, cu 2 conditii: sa existe autorizarea scrisa a conducatorului organului de control fiscal, si sa se obtina acordul contribuabilului;

- sa intre si in locuinta, cu acordul proprietarului, sau cu hotarare judecatoreasca;
- sa ridice un extras sau sa faca o copie dupa orice document;
- sa retina orice document care poate constitui o dovada in determinarea obligatiilor fiscale, pentru 30 zile;
- sa solicite ajutorul, cooperarea contribuabilului pt indeplinirea atributelor profesionale;
- sa examineze orice documente care ar fi relevante stabilirea corecta a impozitelor datorate;
- sa solicite contribuabilului toate informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la documentele supuse controlului;
- sa solicite prezenta contribuabililor la sediul unitatii fiscale;
- sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile.

In vederea determinarii obligatiilor fiscale, organele de control au dreptul de a controla si:
- operatiunile care au ca scop evitarea/diminuarea platii impozitelor;
- operatiunile efectuate in numele contribuabilului, dar in favoarea asociatilor, actionarilor sau persoanelor care actioneaza in numele acestora;
- datoriile asumate de contribuabili in contul unor imprumuturi facute/garantate de asociati, actionari sau persoanele care actioneaza in numele acestora, in vederea reflectarii reale a operatiunii;
- distribuirea impartirea, alocarea veniturilor, deducerile, creditele sau reducerile intre 2 sau mai multi contribuabili, sau acele operatiuni controlate, direct sau indirect, de persoane care au interese comune, in scopul prevenirii evaziunii fiscale si pentru reflectarea reala a operatiunilor.

In baza constatarilor efectuate ca urmare a actiunilor de control, organele fiscale au dreptul:
- sa stabileasca in sarcina contribuabililor diferente de impozite, precum si sa calculeze majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate;
- sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de legile fiscale;
- sa dispuna masuri necesare pentru indeplinirea corecta a obligatiilor fiscale ce la revin.

Obligatiile organului de control

- sa instiinteze contribuabilul, inainte de desfasurarea unei actiuni de control fiscal, cu privire la selectarea si programarea lui in vederea verificarii, prin transmiterea unui aviz ce cuprinde:
denumirea unitatii fiscale care a dispus verificare;
denumirea contribuabilului;
adresa sediului contribuabilului;
codul fiscal si numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
baza legala a transmiterii avizului de verificare si a desfasurarii controlului fiscal;
natura impozitelor ce vor fi verificate;
perioada fiscala care este supusa verificarii;
semnatura conducatorului unitatii fiscale.
Avizul de verificare este insotit de un extras din Carta drepturilor si obligatiilor contribuabilului pe timpul desfasurarii controlului, si va fi comunicat contribuabilului prin posta, cu cel putin 15 zile inainte.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.