Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

3x puncte

categorie: Economie

nota: 8.12

nivel: Facultate

Referat despre Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
7. Numarul indicativ de GAL-uri Ón Romania
Analizand situatia sociala, economica, si geografica raportata la suprafata si numarul de locuitori eligibili, la alocarea financiara prevazuta pentru axa LEADER, si avand Ón vedere lipsa de experienta Ón implementarea acestui tip de abordare Óntrucat nu a mai fost implementat[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Referat despre Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
7. Numarul indicativ de GAL-uri Ón Romania
Analizand situatia sociala, economica, si geografica raportata la suprafata si numarul de locuitori eligibili, la alocarea financiara prevazuta pentru axa LEADER, si avand Ón vedere lipsa de experienta Ón implementarea acestui tip de abordare Óntrucat nu a mai fost implementat anterior, putem estima orientativ ca Ón urma celor 2 sau 3 apeluri de selectie vor rezulta un numar de 80 GAL-uri ce vor acoperi aproximativ 70% din spatiul rural.

8. Ponderea partenerilor Ón cadrul GAL-ului
GAL-urile vor fi alcatuite din reprezentanti ai sectoarelor:
- Public
- administratie publica (la nivel local si judetean –primarii, consilii locale, judetene, etc.)
- servicii publice (servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, universitati, etc.)

- Privat
- sector comercial (societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata),
- sector financiar (banci, institutii de credit)
- sector agricol (cooperative agricole)
- organizatii de Óntreprinzatori
- societati de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale)

- Societate civila
- organizatii non-profit, asociatii, fundatii, federatii (asociatii de dezvoltare comunitara, asociatii de mediu, asociatii culturale, sociale, religioase, camere de comert, unitati de cult, etc)
- persoane fizice, grupuri de persoane neÓnregistrate oficial
La nivelul de luare a deciziilor Ón cadrul GAL, reprezentantii privati si ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%, urmand ca partea publica sa reprezinte mai putin de 50%.

9. Procedura de selectie a proiectelor
GAL-ul este responsabil de elaborarea si implementarea planului de dezvoltare locala, precum si de selectarea proiectelor care corespund cel mai bine obiectivelor formulate Ón acesta. Pentru a realiza activitatile prevazute pentru atingerea obiectivelor din strategia inclusa Ón planul de dezvoltare, Comitetul de Conducere a GAL va stabili criteriile de selectie. Aceste criterii vor fi cuprinse Ón apelurile de selectie a proiectelor lansate la nivel local de catre GAL.

10. Descrierea circuitelor administrativ - financiare aplicabile GAL
Conform art. 3.5. din protocolul de delegare a sarcinilor Autoritatii de Management (AM) catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare rurala si Pescuit (APDRP), Ón cadrul Axei 4 - LEADER din PNDR selectia Grupurilor de Actiune Locala (GAL) este realizata de Autoritatea de Management. Verificarea eligibilitatii proiectelor si angajamentul legal al proiectelor selectate de GAL-uri se realizeaza de catre APDRP, conform tabelului de mai jos.

Faza de selectie a Grupurilor de Actiune Locala
Primirea Planului de Dezvoltare a teritoriului AM
Selectia GAL-urilor AM
Decizie de autorizare a GAL-urilor AM
Faza de selectie a proiectelor si verificarea eligibilitati
Primirea proiectelor GAL
Selectia proiectelor GAL
Verificarea eligibilitati proiectelor APDRP
Angajament juridic (decizie de atribuire) APDRP
Implementare financiara
Angajare contabila APDRP
Verificarea serviciului realizat APDRP
Esantionare (selectarea dosarelor care vor face obiectul verificarilor pe teren) APDRP
Verificari pe teren APDRP
Deciziile rezultate Ón urma verificarilor APDRP
Calcularea sumelor datorate APDRP
Plata APDRP
Inregistrarea platilor APDRP
Controale dupa efectuarea platii finale APDRP
Audit intern APDRP

11. Tip de ajutor – nerambursabil

12. Criterii de demarcare cu alte parteneriate finantate prin fonduri UE (FEP)
POS – Pescuit (Fondul European pentru Pescuit) va finanta prin axa 4 „Dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit” actiuni similare cu FEADR Ón ceea ce priveste dezvoltarea comunitatilor locale prin implementarea de strategii de dezvoltare locala. FEP urmareste revigorarea economica si competitivitatea sectorului piscicol, Óncurajarea dezvoltarii durabile, Ómbunatatirea calitatii vietii Ón zonele pentru pescuit.

Linii de demarcare:
FEP
Beneficiarii FEP - comunitatile de pescari
Aria de aplicare - zone de coasta si zone favorabile pescuitului: lacuri, estuare ale raurilor, iazuri,
Activitati eligibile - pescuit si acvacultura
Daca pe un teritoriu coexista un GAL (finantat prin Leader) si un GL (finantat prin axa 4 – FEP), atunci Ón planul de dezvoltare vor stabili clar linia de demarcare, respectiv care sunt actiunile ce vor fi finantate prin FEP si care prin FEADR.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.