IAS Profitul net

3x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Arie de aplicabilitate
1. Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea profitului sau pierderii rezultate din activitatile de exploatare si a elementelor extraordinare din contul de profit si pierdere, precum si in contabilizarea modificarilor aparute in estimarile contabile, a erorilor fundamentale si a modificarilor politicilor contabile.

2. Acest Standard inlocuieste IA[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: IAS Profitul net

Arie de aplicabilitate
1. Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea profitului sau pierderii rezultate din activitatile de exploatare si a elementelor extraordinare din contul de profit si pierdere, precum si in contabilizarea modificarilor aparute in estimarile contabile, a erorilor fundamentale si a modificarilor politicilor contabile.

2. Acest Standard inlocuieste IAS 8, Elemente neobisnuite ale perioadelor anterioare si modificari ale politicilor contabile, care fusese aprobat in 1977.
3. Acest Standard se ocupa, printre altele, de prezentarea unor anumite elemente ale profitului net sau pierderii nete aferente perioadei. Aceste prezentari sunt facute in completarea oricaror alte prezentari cerute de alte Standarde Internationale de Contabilitate, inclusiv de IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare.

4. [Paragraf sters]
5. Efectele fiscale ale elementelor extraordinare, erorilor fundamentale si modificarilor politicilor contabile sunt reflectate in contabilitate si prezentate in conformitate cu IAS 12, Impozitul pe profit. Acolo unde IAS 12 se refera Ia elemente neobisnuite, acestea trebuie interpretate ca elemente extraordinare, dupa cum sunt definite de prezentul Standard.

Definitii
6. Urmatorii termeni sunt folositi in acest Standard cu sensul specificat in continuare: Elemente extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale intreprinderii si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat.

Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o intreprindere, ca parte integranta a afacerilor sale, precum si activitatile conexe in care se angajeaza intreprinderea si care sunt o continuare a primelor, incidente acestora sau rezulta din acestea.

Erorile fundamentale sunt erorile descoperite in timpul exercitiului curent care sunt de o asa importanta, incat situatiile financiare aferente uneia sau mal multor perioade precedente nu mai pot fi considerate a fi fost credibile la data emiterii lor. Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o intreprindere la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Profitul net sau pierderea neta a perioadei
7. Toate elementele de venituri si cheltuieli recunoscute in cursul unei perioade trebuie incluse in determinarea profitului net sau a pierderii nete a perioadei, cu exceptia situatiei in care un Standard International de Contabilitate cere sau permite altceva.

8. In mod normal, toate elementele veniturilor si cheltuielilor recunoscute in cursul unei perioade sunt incluse in determinarea profitului net sau a pierderii nete a perioadei. Acestea includ elemente extraordinare si efectele modificarilor in estimarile contabile. Oricum, pot exista imprejurari in care anumite elemente pot fi excluse din profitul net sau pierderea neta a perioadei. Acest Standard trateaza doua astfel de imprejurari: corectarea erorilor fundamentale si efectul modificarii politicilor contabile.

9. Alte Standarde Internationale de Contabilitate trateaza elemente care pot respecta definitiile din Cadrul general ale veniturilor si cheltuielilor, dar care sunt, de obicei, excluse de la determinarea profitului net sau a pierderii nete. Exemplele in acest sens includ surplusurile din reevaluare (a se vedea IAS 16, Imobilizari corporale), precum si castigurile si pierderile rezultate din conversia situatiilor financiare ale unei entitati externe (a se vedea IAS 21, Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar).

10. Profitul net sau pierderea neta a perioadei contine urmatoarele elemente, fiecare dintre acestea trebuind sa fie prezentate in contul de profit si pierdere:
(a) profitul sau pierderea din activitatile curente;
(b) elementele extraordinare.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.