Hard-diskul

2x puncte

categorie: Informatica

nota: 9.66

nivel: Gimnaziu

Structura logică a Hard-Disk-ului

Discul reprezintă cea mai importantă componentă a memoriei externe a computerului, funcționarea și exploatarea sa optimă influențând decisiv performanțele globale ale acestuia.

Discul poate fi analizat din punct de vedere fizic (construcție, părți componente, mod de funcționare) și logic (structura logică a informației, modalitățile [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Hard-diskul

Structura logică a Hard-Disk-ului

Discul reprezintă cea mai importantă componentă a memoriei externe a computerului, funcționarea și exploatarea sa optimă influențând decisiv performanțele globale ale acestuia.

Discul poate fi analizat din punct de vedere fizic (construcție, părți componente, mod de funcționare) și logic (structura logică a informației, modalitățile de accesare a informației stocate, factorii care afectează performanțele discului).
.......

Tabela de alocare a fișierelor și catalogul principal conțin "contabilitatea" sistemului de operare. Zona minimă accesibilă pe disc este sectorul; numărul discurilor este foarte mare, de aceea soluția memorării adreselor lor reprezintă o soluție ineficientă. Din acest motiv s-a introdus noțiunea de cluster, care reprezintă unitatea de măsură a alocării informației și este format din grupul de sectoare adiacente alocabile unui fișier. Fiecare cluster corespunde unei poziții din tabela de alocare a fișierelor.

Adresa pe disc a unui cluster corespunde cu numărul său; clusterele sunt numerotate de la doi în ordine secvențial crescătoare.
Dimensiunea unui cluster este stabilită în timpul formatării logice, (poate fi de 1, 2, 4, 8 Ko sau chiar de 128 Ko în cazul unui disk RAM) și depinde de:

- dimensiunea discului logic;
- timpul de acces;
- gradul de utilizare a spațiului pe disc.

Unitatea de memorare minimă alocabilă este cluster-ul ceea ce produce pe de-o parte micșorarea timpului de acces iar pe de altă parte neutilizarea integrală a spațiului pentru că rar se întâmplă ca mărimea fișierului să fie un multiplu de cluster; zona rămasă neocupată este zona moartă (clack area), nevăzută de sistemul de operare și propice așezării virușilor.

Cu cât dimensiunea clusterelor va fi mai mare, cu atât timpul de acces se va micșora, iar spațiul ocupat de zonele moarte de la sfârșitul fișierelor, deci spațiul neutilizabil, va crește.

Din punctul de vedere al sistemului de operare, un cluster se poate afla în una din următoarele stări:

- liberă, când nu este alocat unui fișier sau catalog;
- ocupată, atunci când este alocat;
- defectă, când cel puțin unul din sectoarele din componența sa dă erori de citire/scriere.

Informațiile necesare sistemului de operare pentru a gestiona starea clustere-lor și zona de date a HDD sunt memorate în tabela de alocare a fișierelor.

Tabela de alocare a fișierelor (FAT-File Allocation Table) - este lista în care sistemul de operare memorează statutul fiecărui cluster din zona de date a discului logic. Este singura componentă a sistemului de gestiune a sistemului de operare Windows păstrată în două exemplare pentru a crește siguranța și fiabilitatea sistemului.

FAT-ul conține atâtea înregistrări câte clustere are zona de date a discului logic. Memorarea adreselor se numește listă înlănțuită iar clusterele ale căror adrese alcătuiesc o astfel de listă formează lanțul de clustere alocat fișierului respectiv.

Gestiunea zonei de date a unui disc logic presupune memorarea adreselor de început ale lanțurilor de clustere alocate fișierelor, în catalogul principal.

Catalogul principal (the root directory) - este lista în care sistemul de operare memorează, pentru fiecare fișier și catalog adresa primului cluster din lanțul de clustere asociat, împreună cu alte informații utile unei gestiuni complete și fiabile a zonei de date, a fișierelor și cataloagelor. El este ultima componentă a zonei sistem a discului logic și este poziționat imediat după a doua copie a FAT-ului.

Înregistrarea catalogului principal are următoarele câmpuri: nume, extensie, atribute, rezervat, timp, data, adresa, dimensiunea.
Dimensiunea și locația catalogului principal sunt fixate în timpul formatării logice și pot fi modificate doar printr-o nouă formatare.
Înregistrările catalogului principal pot fi:

- neutilizate - nici o înregistrare neutilizată nu se poate găsi printre înregistrările active;
- referire la un fișier sau la un catalog secundar [subdirectory];
- referire la un fișier sau catalog șters.

Marcarea numelui fișierului sau catalogului și inițializarea cu zero a listei sale de adrese din cele două copii FAT sunt singurele acțiuni pe care le face sistemul de operare când șterge un fișier sau catalog.

Înregistrarea de încărcare (the boot record) reprezintă conținutul primului sector al oricărui disc logic, aici sunt memorate informații importante pentru accesarea corectă al discului fizic pe care este localizat discul logic, precum și fișierele sistem ale sistemului de operare.
Pe un HDD, existând mai multe discuri logice, există tot atâtea înregistrări de încărcare localizate în primul sector al discului logic corespunzător.

Înregistrarea de încărcare conține informații privind:

- numărul de bytes pe sector;
- numărul de sectoare pe cluster;
- numărul de suprafețe de înregistrare;
- identificatorul sistemului de operare;
- dimensiunea FAT-ului și a catalogului principal.

Tabela de partiții (Partition Table) este cea mai importantă entitate de pe HDD și ea conține:

- numărul discurilor logice localizate pe HDD;
- adresele fizice de început și de sfârșit ale acestora;
- adresele logice de început;
- numărul de sectoare ale fiecărui HDD;
- definirea discului sistem.

Dacă tabela de partiții este defectă sistemul nu poate fi încărcat de pe HDD iar conținutul său este inaccesibil.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Informatica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.