Gestiunea stocurilor

7x puncte

categorie: Marketing

nota: 8.88

nivel: Facultate

Societatea are prevăzut în statut ca obiect de activitate desfășurarea următoarelor activități:
- import/export de produse finite, semifabricate, subansamble industriale, agro-alimentare, animale vii, produse ale regnului vegetal, produse alimentare, precum și mașini, aparate, utilaje, agregate, dispozitive, echipamente electrice, electrotehnice și electronice, părți sau anexe ale acestora[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Gestiunea stocurilor

Societatea are prevăzut în statut ca obiect de activitate desfășurarea următoarelor activități:
- import/export de produse finite, semifabricate, subansamble industriale, agro-alimentare, animale vii, produse ale regnului vegetal, produse alimentare, precum și mașini, aparate, utilaje, agregate, dispozitive, echipamente electrice, electrotehnice și electronice, părți sau anexe ale acestora, instrumente și aparate optice, fotografice, piese de schimb, efectuarea de operațiuni în lohn, intermediere, mandat și depozit, bunuri de larg consum, comision, precum și alte bunuri legate de activitatea societății;
- comercializarea produselor industriale, agro-industriale, agro-alimentare, precum și a altor bunuri de larg consum se va face en-gros și / sau cu amănuntul prin depozite, respectiv și / sau prin magazine proprii, alte magazine, case de comenzi cu vânzare în București și alte localități, operațiuni de consignație, producerea de produse agro-alimentare, de cofetărie, desfacerea de alimente și preparate servite la persoane și la domiciliu, precum și băuturi alcoolice, răcoritoare, de fructe și alte produse îmbuteliate în vase și la pahar;
- lucrări de construcții, construcții industriale și agrozootehnice, întreținerea obiectivelor cu caracter industrial, agricol, de transporturi, prestații turistice;
- desfășurarea activității de mică industrie cu caracter de prelucrare și fabricare a produselor din metal, lemn, materii și materiale plastice, sticlă, cartonaje și hârtie, textile, pielărie și a altor subproduse rezultate din prelucrarea plantelor textile, fibre textile vegetale;
- servicii de transport, agrement, alimentație publică și de orice alta natură solicitate de populație, societăți și alți beneficiari doritori de diverse servicii; comisionar vama și în zone libere, reprezentare comercială;
- efectuează operațiuni comerciale interne și internaționale, barter, compensație, clearing, plați prin schimb cu orice fel de mărfuri sau servicii, operațiuni de închiriere (leasing);
- orice alte activități ce au legătură directă sau indirectă cu obiectivul de activitate al societății inclusiv prin comerțul stradal sau în târguri, prin tonete ori în alte forme permise in cadrul reglementarilor în vigoare.

3. Studiul sistemului de conducere

Societatea "MULTINATIONAL CORPORATE INVESTMENTS LIMITED" în calitate de asociat unic exercită drepturile și obligațiile ce revin potrivit legii române.
Asociatul unic este persoana juridică străină din Emiratele Arabe Unite și are următoarele atribuții:
a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi
b) decide majorarea sau reducerea capitalului social
c) decide asupra modificării obiectului de activitate al societății
d) decide schimbarea sediului social al societății
e) decide fuziunea cu alta societate
f) decide dizolvarea anticipată a societății
g) decide orice modificare a statutului sau în orice altă problemă privind societatea, aflată în competența sa, potrivit legii sau prezentului statut
h) decide asupra transferului părților sociale
i) aprobă politica generală a societății
j) numește și revocă administratorul societății
k) discută, aprobă, modifică raportul anual prezentat de administrator și determină dividendele
l) trasează sarcinile, răspunderea și nivelul de salarizare al administratorului
m) descarcă administratorul de răspunderea sa referitoare la administrarea societății în cursul anului financiar deja încheiat
n) aprobă bilanțul și contul de profit și pierderi
o) aprobă bugetul pentru anul următor
p) numește lichidatorii
q) decide gajarea, închirierea, concesionarea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale societății
Hotărârile asociatului unic adoptate în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute sunt luate de către Consiliul de Administrare al societății "MULTINATIONAL CORPORATE INVESTMENTS LIMITED" .
Administratorul are următoarele atribuții:
a) definește și decide politica de credite a societății împreună cu asociatul unic;
b) supraveghează întocmirea bilanțului și a contului de profit și pierderi în conformitate cu prevederile legale în vigoare
c) pregătește raportul anual
d) angajează și concediază personalul societății, îi definește drepturile și obligațiile precum și nivelul de salarizare
e) aprobă toate tranzacțiile financiare și comerciale pe care le consideră ca depășesc nivelul de competență al angajaților
În 27.05.1997, printr-o hotărâre judecătorească administratorul unic, dl. Bodoc Ilie se înlocuiește cu un consiliu de administrație format din: Alexandru Pandeli - Președinte; Joseph Christian Pandeli - vicepreședinte, Anton Papaianopol - vicepreședinte. Președintele are puteri depline.
Defășurarea diagramei pe subnivele este reprezentată în figura nr. 1.
În cadrul sistemului condus, responsabilitățile și deciziile se iau conform diagramelor nr. 2 și 3.
5. Modelul logic al sistemului existent
Pornind de la modelul fizic, se derivă modelul logic.

Modelul logic:
o pune în evidență ce face sistemul, eliminând detaliile referitoare la modul cum functionează sistemul în implementarea actuală;
o pune în evidență funcțiunile de bază ale sistemului;
o permite identificarea și eliminarea problemelor legate de redundanță datelor și duplicarea proceselor de prelucrare;
o permite stabilirea cu o mai mare precizie a granițelor sistemului prin eliminarea proceselor manuale care nu pot fi automatizate complet.

Derivarea modelului logic al sistemului existent
Construirea modelului logic presupune numai transformarea diagramei de flux a datelor fizică în diagrama de flux a datelor logică. Procesul de derivare a diagramei logice va începe de la ultimul nivel de descompunere alcătuit de la procesele "frunză" și va continua prin agregarea proceselor către nivelurile superioare.

Pași:
o identificarea stocurilor logice de date se face pe modelul logic al datelor prin gruparea într-un stoc logic de date a entităților înrudite sau utilizate frecvent.
După identificarea stocurilor logice de date se construiesc:
- diagrama de corespondență între stocurile logice și entitățile din modelul logic
- diagrama de corespondență între stocurile fizice și logice de date.
o înlăturarea dependențelor fizice și temporale din denumirea proceselor și a fluxurilor de date: din DFD la nivel fizic (se observă că nu există referințe fizice și temporale în aplicația decontări).

Derivarea proceselor logice:
o scoaterea în afara granițelor sistemului a proceselor manuale care nu pot fi automatizate (deciziile);
o înlocuirea proceselor care nu realizează nici o transformare asupra fluxurilor de date cu fluxurile propriu-zise;
o combinarea proceselor care realizează prelucrări asemănătoare sau multiple care se execută împreună sau în secvență;
o înlăturarea proceselor care țin de implementarea actuală și a proceselor redundante.

Derivarea fluxurilor logice care presupune înlocuirea numelui de document numai cu fluxul de informații utilizate efectiv de proces.

Gruparea proceselor elementare și transformarea diagramei fizice în diagramă logică, aplicând cei 5 pași.
În cazul aplicatiei decontări, se obține următoarea DFD logică:
Nivelul elementar al DFD logice:
Nivelele superioare ale DFD logice sunt identice cu cele ale modelului fizic.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Marketing

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.