Gestiunea frauduloasa

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.40

nivel: Liceu

Definiția gestiunii frauduloase este dată de art. 214 al. 1 constând în „pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credință, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acestor bunuri”.
Obiectul juridic principal constă în relațiile sociale cu caracter patrimonial, iar obiectul jurid[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Gestiunea frauduloasa

Definiția gestiunii frauduloase este dată de art. 214 al. 1 constând în „pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credință, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acestor bunuri”.
Obiectul juridic principal constă în relațiile sociale cu caracter patrimonial, iar obiectul juridic secundar constă în relațiile sociale referitoare la buna-credință și încrederea necesară între cei ce intră în relații cu caracter patrimonial.

Această infracțiune are ca obiect material diverse bunuri mobile și imobile, aparținând altuia, dar aflate în posesia făptuitorului.Constituie obiect material și bunurile asupra cărora făptuitorul are un drept de coproprietate, atunci când coproprietarul i-a încredințat acestuia administrarea sau conservarea întregii universalități de bunuri.
Calitatea de subiect activ o poate întruni orice persoană care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării bunurilor altuia, nefiind necesar să aibă calitatea de funcționar.Nu importă natura contractuală sau legală a obligației de a administra sau conserva bunurile altuia.
Participația penală este posibilă sub toate formele, cu precizarea că în cazul coautoratului trebuie ca făptuitorii să aibă împreună sarcina administrării sau conservării respectivelor bunuri.

Elementul material al laturii obiective se realizează prin acțiuni sau inacțiuni păgubitoare pentru proprietarul bunurilor administrate sau conservate.Acțiunile sau inacțiunile trebuie săvârșite cu ocazia administrării sau conservării bunurilor. Administrarea bunurilor presupune îngrijirea acestora, iar conservarea lor se referă la luarea unor măsuri de menținere a acestora la parametrii calitativi și cantitativi.
Acțiunea sau inacțiunea păgubitoare trebuie să reprezinte o încălcare a obligației rezultând din însărcinarea primită, în caz contrar fapta nu întrunește elementele infracțiunii de gestiune frauduloasă.De exemplu, în practica judiciară, s-a considerat că sunt întrunite elementele infracțiunii de gestiune frauduloasă atunci când în calitate de administrator la o asociație de locatari, inculpatul și-a însusit o sumă de bani din fondurile asociației.

Urmarea imediată constă în pricinuirea unor pagube, iar raportul de cauzalitate trebuie să existe între fapta incriminată și paguba pricinuită.
În privința laturii subiective vinovăția există doar sub forma intenției, deoarece legislatorul prevede că fapta trebuie savârșită cu rea-credință.
Tentativa este posibilă când infracțiunea se savârșește printr-o acțiune, dar nu se pedepsește.
Consumarea infracțiunii are loc în momentul în care se pricinuiește paguba, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii incriminate.
Infractiunea prevăzută la art. 214 C. pen. are și o formă agravată prezentată la al. 2:”gestiunea frauduloasă savârșită în scopul de a dobândi un folos material...”

Relativ la sancționarea acestei infracțiuni, forma simplă prevăzută la al. 1 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, în timp ce forma agravată (al. 2) se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.
Potrivit al. 3, dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în al. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului conform art. 279 al. 2 pct. b C. proc. pen.

Al. 3 al art. 214 conține o dispoziție declarată neconstituțională:”cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului...”Astfel, prin decizia Curții Constituționale nr. 5 din 4 februarie 1999, definitivă, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 5 martie 1999 s-a admis excepția de neconstituționalitate și s-a constatat că dispozitia mai sus menționată este neconstituțională.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.