Gaze naturale

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.80

nivel: Liceu

Petrolul și gazele naturale sunt amestecuri de hidrocarburi care se găsesc ca zăcăminte în scoarța pământului în diferite regiuni. Gazele naturale sunt alcătuite aproape exclusiv din termeni inferiori (cu număr mic de atomi de carboni) ai seriei hidrocarburilor saturate cu catenă deschisă (alcani).

Petrolul (țițeiul) conține totdeauna reprezentanți ai trei clase de hidrocarburi: sa[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Gaze naturale

Petrolul și gazele naturale sunt amestecuri de hidrocarburi care se găsesc ca zăcăminte în scoarța pământului în diferite regiuni. Gazele naturale sunt alcătuite aproape exclusiv din termeni inferiori (cu număr mic de atomi de carboni) ai seriei hidrocarburilor saturate cu catenă deschisă (alcani).

Petrolul (țițeiul) conține totdeauna reprezentanți ai trei clase de hidrocarburi: saturate aciclice (alcani), saturate ciclice (cicloalcani) și aromatice. Proporția acestora variază de la un zăcământ la altul. Hidrocarburile nesaturate, alchenele, și mai ales acetilenele, lipsesc din compoziția țițeiului.
......................................
Zăcămintele de gaze naturale neasociate cu petrolul reprezintă metan aproape pur (uneori peste 99% puritate). În alte regiuni ale globului alături de metan, se găsește hidrogen sulfurat (care atinge chiar 15,4% din totalul compoziției, în gazul de la Lacq, în sudul Franței), heliu (S.U.A.), bioxid de carbon și mici cantități de etan, propan și butan.

Trebuie menționat faptul că hidrogenul sulfurat din aceste gaze constituie o sursă industrială de sulf, iar pentru obținerea heliului, gazele naturale reprezintă singura sursă economică.

Gazele de sondă conțin proporții mult mai mari din alcanii cu 2-5 atomi de corbonii (etan, propan, butan, izobutan, pentan și izopentan). Alături de acestea apar uneori și mici cantități de etenă.

Toate aceste amestecuri gazoase se găsesc la presiuni foarte ridicate (câteva sute de atmosfere) și la temperaturi de peste 100o C. Ele se află în stare absorbită în roci poroase, pe care gazele le „îmbibă”. Datorită suprafeței uriașe de contact dintter roca poroasă și gaze și din pricina presiunii înalte care domnește în zăcământ, roca poate dezvolta, în condiții normale volume de gaz care întrec de mii de ori volumul propriu al rocii. O situație oarecum asemănătoare se realizează în buteliile cu absorbent poros de acetilenă.

Extracția și prelucrarea gazelor naturale. Zăcăminte de gaze naturale se exploatează prin foraje, urmate de racordarea tubului de sondă, introdus în zăcământ la un sistem de conducte care transportă gazul la consumator, după reducerea corespunzătoare a presiunii. Între acestea se intercalează acolo unde este necesar, instalația de epurare a gazului. Aceasta servește la îndepărtarea impurităților în așa fel încât în conducte să se trimită metan pur.

Trecerea prin soluții bazice permite reținerea combinaților acide (CO2, și H2S); condensarea („debenzinarea”), duce la separarea sub formă lichidă a hidrocarburilor cu moleculă mai mare. O altă cale de separare a hidrocarburilor cu număr mai mare de atomi de carbon constă în absorbția selectivă pe cărbune activ, poros, care fixează moleculele cu atât mai puternic cu cât sunt alcătuite din mai mulți atomi.

La gazele de sondă operația de epurare este totdeauna necesară, aceste gaze reprezentând amestecuri mai complexe. Un subprodus important al gazelor de sondă îl costituie butanii care se lichifiază, sub presiune nu prea ridicată, și se utilizează în butelii drept combustibil casnic („aragaz”) sau se folosesc în ind. chimică (cauciuc).

Metanul este o substanță foarte răspândită în natură. El are numeroase întrebuințări de mare însemnătate economică, astfel că obținerea lui este o problemă importantă. În practică se folosește în primul rând metanul provenind din surse naturale în stare brută sau purificat, în zăcăminte de gaz metan. Metanul se poate obține și prin sinteze de elemente sau din carburi metalice. Metanul se formează în numeroase procese de fermentație.

Materiile organice provenite din plante, animale, sau microorganisme se transformă în metan , atunci când sunt supuse degradării de către anumite bacterii care nu folosesc oxigenul din aer pentru respirație. La suprafața bălților și mlaștinilor se observă uneori degajarea unor bule de gaz, care, în contact cu o flacără, o mică explozie cu zgomot caracteristic: este metanul format prin putrezirea materiilor organice în nămolul de pe fundul bălților. Din acest motiv metanul mai poartă numele de „gaz de bălți”.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.