Garantarea dreptului la aparare

5x puncte

categorie: Drept

nota: 7.35

nivel: Facultate

Ca un corolar al acestui principiu, de lege lata, organele judiciare penale au, conform prevederilor cuprinse în art. 6 alin. (2), (3), și (5) C. proc. pen. , următoarele obligații:
a) de a asigura părților deplina exercitare a drepturilor
procesuale în condițiile legii;

b) de a administra, din oficiu sau la cerere, toate probele
necesare în apărare. De pildă,[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Garantarea dreptului la aparare

Ca un corolar al acestui principiu, de lege lata, organele judiciare penale au, conform prevederilor cuprinse în art. 6 alin. (2), (3), și (5) C. proc. pen. , următoarele obligații:
a) de a asigura părților deplina exercitare a drepturilor
procesuale în condițiile legii;

b) de a administra, din oficiu sau la cerere, toate probele
necesare în apărare. De pildă, conform art. 202 alin. (1) C. proc. pen., organul de urmărire penală este obligat să adune probe atât în defavoarea, cât și în favoarea învinuitului sau inculpatului. Această îndatorire trebuie îndeplinită, chiar dacă învinuitul sau inculpatul recunoaște fapta.

c) de a încunoștința, de îndată și înainte de a-l audia, pe
învinuit sau pe inculpat cu privire la fapta pentru care este cercetat și încadrarea juridică a faptei. Prin intermediul prezentării materialului de urmărire penală, inculpatul are posibilitatea de a lua cunoștință de materialul de urmărire penală, putându-și organiza apărarea în cunoștință de cauză.

Același lucru se poate realiza astăzi și cu ocazia ascultării învinuitului sau inculpatului, înaintea audierii, în diferite etape ale procesului penal. Declarația învinuitului sau inculpatului, precum și a celorlalte părți pot fi privite nu numai ca mijloace de probă în procesul penal, dar și ca garanții ale exercitării apărării.

d) de a-i asigura învinuitului sau inculpatului posibilitatea
pregătirii și exercitării apărării;

e) de a încunoștința pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se
lua prima declarație, despre dreptul de a fi asistat de un apărător, consemnându-se aceasta în „procesul-verbal de ascultare”. Este vorba chiar de declarația pe care organul de urmărire penală o ia învinuitului sau inculpatului cu ocazia ascultării sale, după regulile prevăzute de art. 69-74 C. proc. pen. , cu modificările ulterioare introduse prin Legea nr. 281/2003 și legea nr. 356/2006.

Această dispoziție legală trebuie înțeleasă în sensul că în procesul verbal de ascultare trebuie să se facă mențiunea că înainte de a i se fi luat învinuitului sau inculpatului prima declarație, inclusiv cea scrisă de personal, s-a făcut înștiințarea sa în legătură cu fapta care formează obiectul cauzei, cu încadrarea juridică a acesteia, cu dreptul de a fi asistat de un apărător, precum și în legătură cu dreptul de a nu da nici o declarație, în absența apărătorului ales sau din oficiu, după caz (dreptul la tăcere), atrăgându-i-se totodată atenția că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa [art. 70 alin. (2) C. proc. pen.].

Prin „proces-verbal de ascultare” nu trebuie să se înțeleagă doar declarația pe care organum de urmărire penală o ia învinuitului sau inculpatului cu ocazia ascultării sale, ci și declarația pe care acesta o scrie personal cu privire la învinuirea ce i se aduce, în care acesta consemnează că i s-a adus la cunoștință învinuirea și dreptul de a fi asistat de un apărător.

Sub acest aspect, cum ascultarea făptuitorului poate interveni și în etapa actelor premergătoare, adică înainte de începerea urmăririi penale conform art. 224 C. proc. pen., considerăm că prevederile art. 6 alin. (5) C. proc. pen., trebuie extinse prin interpretare la persoana făptuitorului, în sensul că organele judiciare au obligația încunoștințării, înainte de a i se lua prima declarație, în vederea începerii urmăririi penale .
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.