Gandirea teologica si actiunea sociala a Bisericii in lumea contemporana

5x puncte

categorie: Religie

nota: 8.01

nivel: Facultate

Doctrina socială creștină revendicată din taina divono-umanității lui Hristos nu poate fi redisă la o ideologie sau la diferite sisteme utopice. Ideologia este expresia unui umanism parțial, autonom față de implicațiile concrete în istorie ale Întrupării. Doctrina socială creștină se întemează pe Întrupare și pe Înviere.

Pe deoparte, prin Întrupare istoria este asumată și valorifica[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Gandirea teologica si actiunea sociala a Bisericii in lumea contemporana

Doctrina socială creștină revendicată din taina divono-umanității lui Hristos nu poate fi redisă la o ideologie sau la diferite sisteme utopice. Ideologia este expresia unui umanism parțial, autonom față de implicațiile concrete în istorie ale Întrupării. Doctrina socială creștină se întemează pe Întrupare și pe Înviere.

Pe deoparte, prin Întrupare istoria este asumată și valorificată pozitiv, din moment ce Însuși Fiul Lui Dumnezeu intră în istorie. Pe de altă parte, prin Înviere, fiecare act realizat în plan social nu are o valoare exclusiv istorică, ci se deschide eshatologiei. Adevărata semnificație a acțiunii sociale se descoperă în perspectiva Împărăției lui Dumnezeu. Dar este vorba de o Împărație care este pregustată, încă de aici, în viața Bisericii.

Parteneriatul dintre Biserică și Stat în planul asistenței sociale, trebuie să țină cont că doctrina socială creștină este orientată de conștiința eshatologică și de teandria Bisericii. Exigențele eshatologice ale doctrinei sociale creștine nu o reduc pe aceasta la o utopie nearticulată la nevoile lumii. „ Doctrina socială creștină nu e deloc o utopie, fiindcă ea emite judecăți morale care urmăresc să orienteze comportamentul, practica umană îndreptată spre o incidență istorică, adică spre realizarea idealului: conștiința eshatologică.

Faptul că, bunăoară, idealul nu va fi realizat niciodată deplin în această lume ( dar va fi cerul și pămîntul nou: deci va fi împlinit prin lucrarea lui Dumnezeu în timpurile de pe urmă) nu duce la imobilism, ci la tentativa de a construi expresii tot depline în vederea unei colaborării a omului pe cît îi stă cu putință, la planul lui Dumnezeu...Doctrina socială creștină indică o mișcare spre realizarea deplină a realității omului. Mișcarea în care umanitatea și Dumnezeu conlucrează, și care se va împlini deplin la sfîrșitul veacurilor, dar care începe să se realizeze încă de pe acum, în istorie.

Taina lui Hristos trăită în interiorul umanitații constituie nucleul identității gîndirii și acțiunii sociale creștine. „ Dacă izvorul doctrinei sociale creștine este Revelația, atunci urzeala ei adîncă se leagă direct de taina lui Hristos, înțeleasă ca figura care adună și interpretează relizările umane în istorie, și pe care doctrina socială creștină o asumă ca perspectivă hermeneutică profundă pentru propriul discurs asupra lumii: criticile și atacurile nu trebuie să uimească, dacă e adevărat că azi ca și în vremea Sf. Pavel, Crucea continuă să ne fie nebunie în ochii lumii”.

Ca o concluzie, așadar, a celor mai sus menționate, remarcăm faptul că Biserica Ortodoxă nu a formulat până în momentul de față nici o doctrină social – diaconală referitor la relația ei cu lumea, cu Statul, sau privind atitudinea ei față de fenomenul globarizarii, secularizării, bioetici... Lipsa unei astfel de doctrine, minuțios elaborată și autentic articulată, se explică, conform spuselor regretatului Mitropoli Antonie Plămpdeală, „ prin faptul că nu este în spiritul Ortodoxiei să-și formuleze dogmatic experiența ei de trăire și de slujire, care este anterioară și izvor al oricărei definiții teologice”.

Elaborarea unor doctrine, devine necesară când cominiunea este pusă sub semnul întrebării.Grigorios Lasentzaki afirmă că „unde se străduiește dumnezeiescul și omenescul într-o armonie comunitară acolo nu este nevoie să se stabilească definiții negative sau pozitive „ Vremea noastră este , însă, o vreme a lipsei comuniunii, fie că este vorba de nențelegeri și conflicte religioase, politice sau sociale, fie că este vorba de sincretisme religioase.

Aplicarea principiului subsidiarității nu creează doar drepturi, ci și respunderi. În planul moralei sociale, ceea ce este propriu subsidiarității este delegarea răspunderilor. Onoarea acestor răspunderi creează drepturile aferente. În paralel, sistemul creează modalitățile de control prin care fiecare subsistem poate verifica modul în care celelalte subsisteme, pe verticală, își îndeplinesc obligațiile.

Acest lucru este foarte important, caci poate fi evitate două pericole : centralismul, pe de o parte, și excesul de responsabilitate, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, Statul trebuie să cedeze o seamă de atribuții, atunci când cetățeanul ( sau o comunitate) este îndreptățit sau capabil să le preia. Anume, să încurajeze asumarea subsidiară. În același timp, în situația în care cetățeanul, respectiv comunitatea, din cauza apariției riscurilor, nu pot sa-și onoreze obligațiile, nivelele superioare trebuie să fie pregătite a le prelua.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Religie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.