Fundamente teoretice ale managementului

1x punct

categorie: Management

nota: 7.12

nivel: Facultate

Esența științei managementului o reprezintă studiul relațiilor și principiilor de management.
- procesul de management al firmei constă în ansamblul fazelor, în procesele prin care se determină obiectivele acesteia și ale subsistemelor sale, resursele și procesele de muncă necesare realizării lor și executanții acestora, prin care se integrează și controlează munca personalului folosind u[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Fundamente teoretice ale managementului

Esența științei managementului o reprezintă studiul relațiilor și principiilor de management.
- procesul de management al firmei constă în ansamblul fazelor, în procesele prin care se determină obiectivele acesteia și ale subsistemelor sale, resursele și procesele de muncă necesare realizării lor și executanții acestora, prin care se integrează și controlează munca personalului folosind un complex de metode și tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a rațiunilor care au determinat înființarea respectivei organizații;
- relațiile de management pot fi definite ca raporturile care se stabilesc între componenții unei organizații și între aceștia și componenții altor sisteme, în procesele previzionării, organizării, coordonării, antrenării și control-evaluării activităților firmei.

2. Funcțiile managementului firmei
Având în vedere natura sarcinilor implicate de desfășurarea lui și modul de realizare, procesul de management se poate partaja în următoarele 5 funcții: previziune, organizare, coordonare, antrenare și evaluare-control.

- Funcția de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale firmei și componentelor sale, precum și resursele și principalele mijloace necesare realizării lor.

- Funcția de organizare desemnează ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora se stabilesc și delimitează procesele de muncă fizică și intelectuală și componentele lor (mișcări, timpi, operații, lucrări, sarcini, etc.), precum și gruparea acestora pe posturi, formații de muncă, compartimente și atribuirea lor personalului, corespunzător anumitor criterii manageriale, economice, tehnice și sociale, în vederea realizării în cât mai bune condiții a obiectivelor previzionate.

- Funcția de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează deciziile și acțiunile personalului firmei și ale subsistemelor sale, în cadrul previziunilor și sistemului organizatoric stabilite anterior.

- Funcția de antrenare încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul firmei să contribuie la stabilirea și realizarea obiectivelor previzionate, pe baza luării în considerare a factorilor care îl motivează.

- Funcția de evaluare-control poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care performanțele firmei, subsistemelor și componenților acesteia sunt măsurate și comparate cu obiectivele și standardele stabilite inițial, în vederea eliminării deficiențelor constatate și integrării abaterilor pozitive.

În practică, procesul de management trebuie abordat în ansamblul său, tratând funcțiile conducerii în strânsa lor interdependență, pentru că:
- funcțiile managementului se întrepătrund organic, ceea ce face ca ignorarea uneia/unora dintre ele să se reflecte prompt și substanțial în diminuarea calității și, implicit, a eficacității ansamblului proceselor manageriale;
- firma asupra căreia se exercită are un caracter sistemic, astfel încât orice deficiență la nivelul conducerii se reflectă în scăderea profitabilității activităților respectivului agent economic.

3. Principiile sistemului de management
La baza conceperii și exercitării managementului firmelor se află un ansamblu de principii generale – care exprimă nivelul de dezvoltare al științei managementului și fundamentele teoretice preconizate pentru modelarea de ansamblu a sistemelor de management ale firmelor, alcătuind împreună un sistem a cărui cunoaștere și aplicare este indispensabilă pentru toți managerii și pentru personalul de specialitate implicat în managementul activităților agenților economici – și specifice – diferitelor componente majore ale sistemului de management: structura organizatorică, subsistemul informațional, etc.

Principiile generale ale managementului firmei
principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al firmei și caracteristicile sale esențiale și ale mediului ambiant – funcționarea și competitivitatea firmei implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său, la cultura organizațională și la contextul socio-economic în care-și desfășoară activitățile;

- principiul managementului participativ – exercitarea celor mai importante și complexe procese și relații de management în cadrul firmei este necesar să se bazeze pe implicarea managerilor, specialiștilor și reprezentanților proprietarilor apelându-se la leadership și realizându-se un nou tip de cultură organizațională;

- principiul motivării tuturor factorilor implicați, a stakeholders, în activitățile firmei – motivarea, ca principiu de management al firmei, exprimă necesitatea unei asemenea stabiliri și utilizări a stimulentelor și sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate, a stakeholders, generatoare de performanțe superioare ale organizației;

- principiul eficacității și eficienței – dimensionarea, structurarea și combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale este necesar să aibă în vedere maximizarea efectelor cuantificabile și necuantificabile ale firmei în vederea asigurării unei competitivități ridicate.

4. Sistemul de management al firmei
Sistemul de management al firmei poate fi definit ca ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informațional, motivațional, etc. din cadrul firmei, prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor și relațiilor de management, în vederea obținerii unei eficacități și eficiențe cât mai mari. Indiferent de caracteristicile firmei, sistemul de management cuprinde mai multe componente, care se deosebesc în funcția de natura, de caracteristicile instrumentarului utilizat, și anume: subsistemul organizatoric, subsistemul informațional, subsistemul decizional, subsistemul metode și tehnici de management.

- subsistemul organizatoric al firmei constă în ansamblul elementelor de natură organizatorică ce asigură cadrul, divizarea, combinarea și funcționalitatea proceselor de muncă în vederea realizării obiectivelor previzionate;

- subsistemul informațional desemnează totalitatea datelor, informațiilor, circuitelor informaționale, fluxurilor informaționale, procedurilor și mijloacelor de tratare a informațiilor existente într-o firmă, care au drept scop să asigure suportul informațional necesar pentru previzionarea și îndeplinirea obiectivelor;

- sistemul decizional constă în ansamblul deciziilor adoptate și aplicate în cadrul firmei de manageri;

- subsistemul metode și tehnici de management este alcătuit din ansamblul metodelor, tehnicilor și procedurilor utilizate în managementul unei firme.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.