Functiile manageriale

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.45

nivel: Liceu

FUNCTIA MANAGERIALA DE PREVIZIUNE

Funcția planificării s-a născut și s-a dezvoltat , în timp, din necesitatea sporirii capacității de adaptare a organizației la mutațiile intervenite în mediul extern, pentru asigurarea supraviețuirii și/sau creșterii ei.
Un sistem de planificare eficient este chemat să adopte acele cursuri de acțiune care diminuează riscurile și sporesc gradu[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Functiile manageriale

FUNCTIA MANAGERIALA DE PREVIZIUNE

Funcția planificării s-a născut și s-a dezvoltat , în timp, din necesitatea sporirii capacității de adaptare a organizației la mutațiile intervenite în mediul extern, pentru asigurarea supraviețuirii și/sau creșterii ei.
Un sistem de planificare eficient este chemat să adopte acele cursuri de acțiune care diminuează riscurile și sporesc gradul de valorificare a avantajelor concurențiale ale organizațiilor. Prin exercitarea acestei funcții se anticipează evoluția condițiilor în care se va afla sistemul economico-social condus , precum și starea, comportarea și funcționarea acestuia.

Elementele de bază ale procesului de conducere sunt definite în cadrul funcției de previziune și constituie repere pentru îndeplinirea celorlalte funcții manageriale. Prin urmare, prima funcție managerială este previziunea. Ea trebuie sa asigure identificarea tendințelor existente, prefigurarea proceselor și fenomenelor ce vor avea loc, stabilirea obiectivelor de realizat în viitor și resursele pentru realizarea lor.
Rezultatele previziunii, după orizontul de timp, gradul de detaliere și obligativitatea îndeplinirii sunt: prognozele, planurile și programele.

PROGNOZA

Prognoza reprezintă evaluarea efectuată pe bază științifică a evoluției viitoare a componentelor cantitative și calitative ale unui domeniu de activitate, pentru o perioadă delimitată de orizontul de timp ales.
Prognoza evidențiază tendințele dezvoltării și prezintă variante posibile de evoluție, motiv pentru care este, în primul rând, un instrument de investigare și cunoaștere, de prefigurare a viitorului.

Prognozele se clasifică după mai multe criterii:

a. după domeniul de activitate la care se referă:
- prognoze economico-sociale
- prognoze demografice
- prognoze ale științei
- prognoze ale tehnologiei
- prognoze ale energiei etc.

a. după obiectul de referință:
- prognoze ale producției
- prognoze privind consumul
- prognoze ale costurilor etc.

b. după sfera de cuprindere:
- prognoze macroeconomice
- prognoze zonale, teritoriale
- prognoze pe grupe de produse sau produse
- prognoze pentru probleme complexe (pregătirea cadrelor, cercetarea științifică, resursele disponibile și exploatarea lor, amenajarea teritorială etc.)

c. după orizontul de timp ales:
- prognoze de lungă perspectivă -10-30 ani
- prognoze pe termen mediu – 5-10 ani
- prognoze pe termen scurt - 1-5 ani

Orizontul de timp poate fi ales convențional sau poate diferi în raport cu domeniul stabilit. De exemplu, prognozele demografice se elaborează, de regulă, pentru un orizont echivalent cu durata de viață a unei generații, prognozele tehnologice- pentru orizonturi diferite în funcție de rezervele cunoscute de materii prime, de schimbările previzibile în știință și tehnologie, de durata de reînnoire a capitalului fix etc.

e. după modelele de elaborare utilizate, există trei opțiuni majore privind:
• atitudinea față de viitor:
- pasivă (metodele alese au caracter explorativ)
- activă(metodele alese au caracter normativ)
• modul de cunoaștere a viitorului:
- teoretic(metode teoretice,bazate pe abstractizare și tehnici specifice de calcul matematic)
- intuitiv (metode bazate pe aprecieri empirice
făcute de specialiști)
• căile de cercetare a viitorului:
- tratarea sintetică
- tratarea analitică, morfologică, făcută pe subsisteme

Validitatea unei prognoze se verifică prin măsura în care aceasta se transformă în prevederi de plan și se confirmă pe măsura realizării planului.
Trebuie menționat de asemenea că prevederile inițiale ale prognozei se modifică pe măsura înaintării spre orizontul de timp pentru care a fost stabilită. Gradul de siguranță a prognozei se exprimă cu ajutorul unor indicatori cum sunt: abaterea medie, abaterea medie pătratică, coeficientul de determinare etc.

PLANIFICAREA

Planificarea reprezintă stabilirea și fundamentarea, pe baza studiilor întocmite și a analizelor efectuate, a obiectivelor și sarcinilor de realizarea a acestora, precum și a resurselor necesare pe o perioadă determinată, corespunzătoare caracterului planului stabilit (lunar, trimestrial, anual), în vederea atingerii obiectivelor fixate.

Etapele planificării sunt prezentate în cele ce urmează:

1. Conștientizarea oportunităților în ce privește : piața, competiția, dorințele clienților, atuurile și slăbiciunile proprii;
2. stabilirea obiectivelor ( niveluri, acțiuni, termene);
3. evaluarea premiselor: determinarea mediului intern și extern în cadrul căruia vor fi aplicate planurile;
4. compararea alternativelor în legătură cu scopurile urmărite (alternativa care oferă cea mai bună șansă de atingere a scopurilor, cu efort minim și efecte maxime);
5. alegerea unei alternative;
6. formularea planurilor de sprijin (de pildă, achiziționarea de echipamente, aprovizionarea cu materii prime și materiale, asigurarea forței de muncă necesare etc.);
7. „numerizarea” planului prin stabilirea bugetelor (de exemplu, privind volumul, costul și prețul vânzărilor, cheltuielile de operare necesare elaborării planului, cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente etc.)
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.