Functii financiare

2x puncte

categorie: Informatica

nota: 9.24

nivel: Liceu

Programul Excel pune la dispozitie ti o serie de functii financiare.

FV (rata_dobanda, nr_rate, platt, vp, tip)
Functia FV calculeazt valoarea viitoare pentru o serie de încastri/ pltti egale (specificate în argumentul platt), ftcute într-un numtr de perioade reper, cu o anumitt dobândt (primul argument). Dobânda trebuie st aibt aceeati unitate de mtsurt ca reper. De exempl[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Functii financiare

Programul Excel pune la dispozitie ti o serie de functii financiare.

FV (rata_dobanda, nr_rate, platt, vp, tip)
Functia FV calculeazt valoarea viitoare pentru o serie de încastri/ pltti egale (specificate în argumentul platt), ftcute într-un numtr de perioade reper, cu o anumitt dobândt (primul argument). Dobânda trebuie st aibt aceeati unitate de mtsurt ca reper. De exemplu, dobânda anualt trebuie st se împartt la 12 dact încastrile/ plttile se fac lunar.

Rata_dobanda - reprezintt rata dobânzii care se aplict
Nr_plati - numtrul de pltti
Platt - suma care se pltteste de fiecare datt
Vp - reprezintt valoarea prezentt sau suma care se investette/ împrumutt in momentul initial. Dact vp este omis se considert ct este 0.

Tip - poate lua valoarea 0 sau 1. Dact are valoarea 0 se considert ct plttile se fac la sfârtitul perioadei, dact are valoarea 1, plttile se fac la începutul perioadei. Dact argumentul tip este omis se considert ct are valoarea 0.
Banii care sunt plttiti sunt reprezentati prin numere negative, iar cei încasati sunt reprezentati prin numere pozitive.

Exemplu: St presupunem ct o persoant vrea st investeasct bani pentru un proiect care va fi realizat peste 1 an. De aceea, depune 1 000 $ într-un cont de economii cu o dobândt de 6% pe an (dobânda lunart va fi 6%/ 12, adict 0.5%). De asemenea, st presupunem ct persoana respectivt va depune câte 100 $ la începutul fiectrei luni, în urmttoarele 12 luni. Câti dolari vor fi în cont la sfârtitul celor 12 lunit
Aplictm functia =FV(0.5%, 12, -100, -1000, 1) obtinem 2301.40 $.

PV (ratt_dobândt, nr_plati, platt, vv, tip)
Functia PV calculeazt valoarea prezentt a unui flux de încastri/ pltti viitoare.
Argumentele functiei au aceeati semnificatie ca ti în functia FV.
Argumentul vv reprezintt valoarea viitoare, obtinutt dupt efectuarea ultimei pltti/ încastri. Dact vv este omis, se considert ct este 0.

De exemplu, dact vreti st economisiti 10000 lei pentru un proiect de 20 de ani, atunci 10000 lei este valoarea viitoare.
Banii plttiti sunt reprezentati prin numere negative, cei încasati prin numere pozitive.
Exemplu: O persoant ttie ct îti poate permite st pltteasct 220 $ pe lunt în urmttorii 4 ani. Dobânda curentt de piatt este de 9%. Cât de mare este împrumutul pe care ti-l permite persoana t
Functia necesart pentru calcul este: =PV (0.09/12, 48, -220) care returneazt valoarea 8840.65 $.

PMT (rata_dobanda, reper, vp, vv, tip)
Functia PMT calculeazt suma care trebuie achitatt periodic pentru un împrumut/ economie, dact se indict dobânda, numtrul perioadelor de platt (reper)
Argumentele functiei au aceeati semnificatie ca ti în functiile precedente.
Pentru a determina suma totalt de plttit pe durata împrumutului se înmultette valoarea returnatt de functia PMT cu numtrul de perioade.

Exemple:
1. Ce sumt trebuie plttitt lunar pentru un împrumut de 10 000 $ cu o dobândt anualt de 8%, care trebuie achitat în 10 luni.
Formula de calcul este:
=PMT (8%/ 12, 10, 10000)
care returneazt valoarea -$ 1037.03 dact plttile se fac la sfârtitul lunii.
sau
=PMT (8%/ 12, 10, 10000, 0, 1)
care returneazt valoarea -$ 1,030.16 dact plttile se fac la începutul lunii.S-au obtinut valori negative pentru ct sunt pltti care trebuie efectuate.
2. Urmttoarea formult returneazt suma pe care cineva trebuie st o primeasct lunar, dact a împrumutat 5 000 $ cu o dobândt anualt de 12% pe o perioadt de 5 luni.
=PMT (12%/12, 5, -5000) returneazt valoarea 1,030.20.
S-au obtinut valori pozitive pentru ct sunt sume ce trebuie încasate.
3. O persoant dorette st strângt 50 000 $ în 18 ani prin economisirea unei sume lunare constante. Dobânda annualt este de 6%.
Formula de calcul este:
=PMT (6%/ 12, 18*12, 0, 50000) care returneazt valoarea -129.08 $.


NPV (dobândt valoare1, valoare2, …)
Functia NPV calculeazt valoarea prezentt actualizatt a unui flux de venituri/ cheltuieli.
Dact n este numtrul de argumente din tirul de valori ( n nu poate fi mai mare de 29), atunci valoarea nett actualizatt se calculeazt cu formula:

Valorile trebuie st fie echidistante în timp ti st fie valori plttite/ încasate la sfârtitul fiectrei perioade.Dobânda- reprezintt dobânda anualt.
Functia NPV este asemtnttoare cu PV. Deosebirea constt în faptul ct valorile utilizate de PV trebuie st fie constante, iar PV acceptt valori fie la începutul, fie la sfârtitul perioadei.
Exemplu: Pentru o investitie trebuie plttiti 10 000 $ timp de 1 an. În urmttorii trei ani se obtin venituri anuale de 3 000 $, 4 200 $ ti 6 800 $. Dobânda anualt este de 10%. St se calculeze valoarea nett actualizatt a investitiei.
Formula de calcul este:
=NPV (10%, -10 000, 3 000, 4 200, 6 800) care returneazt valoarea 1,188.44 $
Al doilea argument este negativ pentru ct reprezintt o cheltuialt.

3.2 Functii de ctutare

Dout din cele mai utilizate functii de ctutare din Excel sunt VLOOKUP ti HLOOKUP.

VLOOKUP (valoare, domeniu, index-linie, tip-ctutare)
HLOOKUP (valoare, domeniu, index-coloant tip-ctutare)

Functiile VLOOKUP/ HLOOKUP cautt valoarea specificatt în primul argument în prima coloant/linie din domeniul specificat în al doilea argument. Apoi functia extrage din linia/coloana corespunzttoare valorii gtsite elementul indicat în coloana/linia specificatt în al treilea argument- index coloant/index linie.
Valorile din prima coloant/linie a domeniului trebuie st fie ordonata crescttor sau alfabetic.
Argumentul tip-ctutare are o valoare logict. El este optional. Dact lipsette se considert ct are valoare TRUE (adevtratt). Dact acest argument are valoare TRUE este gtsitt valoarea cea mai mare care este mai mict sau egalt cu valoarea ctutatt. Dact are valoarea FALSE, este ctutatt valoarea exactt. Dact aceastt valoare nu este gtsitt în prima linie/coloant din domeniul specificat este returnatt eroarea #N/A.
Aceste functii sunt folositoare în aplicatii de calcul a impozitelor ti a comisioanelor.
Exemplu: Distribuitorii unei firme sunt plttii în functie de valoarea vânztrilor. Dact valoarea vânztrilor este mai mict de 500 comisionul este de 0%, între 500 ti 3000 comisionul este de 4%, între 3000 ti 7000 comisionul este de 7%, peste 7000 comisionul este de 10%.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Informatica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.