Forme de realizare a evaziunii fiscale pe plan international si implicatii ale acestora

7x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Forme de realizare a evaziunii fiscale pe plan international si implicatii ale acestora
I.3 FACTORI CARE DETERMINĂ ALEGEREA PARADISURILOR FISCALE
Indiferent de natura juridică a persoanei și de motivație, atunci când aceasta decide să recurgă la avantajele oferite de un paradis fiscal, problema primordială este aceea a obiectivelor de realizat și a costului ace[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Forme de realizare a evaziunii fiscale pe plan international si implicatii ale acestora

Referat despre Forme de realizare a evaziunii fiscale pe plan international si implicatii ale acestora
I.3 FACTORI CARE DETERMINĂ ALEGEREA PARADISURILOR FISCALE
Indiferent de natura juridică a persoanei și de motivație, atunci când aceasta decide să recurgă la avantajele oferite de un paradis fiscal, problema primordială este aceea a obiectivelor de realizat și a costului acestora. Prin urmare este necesară o analiză juridică, financiară și fiscală a situației sale precum și consultarea unui specialist în fiscalitate internațională.

Factorii care influențează selecția unui paradis fiscal se pot împarți în trei categorii:
- generali
- particulari
- specifici

Factorii generali - trebuiesc analizați prin prisma costurilor și riscurilor care le prezintă asupra atingerii obiectivului propus.Aceștia sunt:
- statutul juridic – indiferent dacă este vorba de un stat sau de o entitate teritorială care face parte dintr-un stat, acesta trebuie să aibă un statut juridic bine precizat;

- consens politic – se urmărește evitarea limitării libertății societății la un moment dat sub un anumit pretext, prin schimbarea bruscă a legislației față de capitalul străin. Sunt evitate țările în care guvernele limitează participarea capitalului străin, se deține în întregime controlul asupra unor domenii de activitate sau se stimulează prioritar investițiile naționale;

- situația geografică – existența unui sistem de comunicații prin telefon, telex, fax, este esențială în desfășurarea unei afaceri. Deplasarea și stocajul bunurilor comerciale sunt influențate de existența unui transport comod și rapid, aerian, terestru și maritim.În plus dimensionarea distanțelor influențează costul operațiunilor și eficiența afacerilor;

- stabilitatea politică și economică – decizia guvernelor unor țări de a proceda la naționalizări și exproprieri constituie un risc care nu poate fi neglijat.

Deteriorarea situației economice poate la rândul său să influențeze stabilitatea politică. Evaluarea riscului politic este realizată de organisme private specializate ( in S.U.A. : Frost și Sullivan) sau de organisme care aparțin guvernului (în Franța : Centrul Francez de comerț exterior). Aceste oferă informații celor care investesc sau exportă în străinătate. Astfel, se pot prefera zone în care avantajele fiscale sunt mai mici comparativ cu altele, dar în care stabilitatea politică este sigură.

- structura socială – societatea care dorește să-și stabilească sediul într-un paradis fiscal solicită informații cu privire la stuctura juridică, bancară și calitatea vieții în zona respectivă;

- moneda și controlul schimburilor – interesul guvernelor de a acționa împotriva inflației, existența unei monezi stabile și a unor structuri bancare conectate la toate centrele financiare ale lumii constituie factori esențiali în luare unei decizii;

- volumul afacerilor – în special când societățile se confruntă cu limitarea unor operațiuni în exterior, datorate unor evenimente politice, monetare și sociale, existența unei piețe locale care să constituie o bază sigură pentru dezvoltarea unor operațiuni în străinătate;

- costul și timpul necesar creării unei societăți – guvernele care decid să stimuleze atragerea capitalului străin, trebuie să asigure condiții competitive și costuri rezonabile comparativ cu alte guverne;

- regimul fiscal – alături de facilitățile fiscale acordate prezintă
importanță totalitatea impozitelor și taxelor fiscale existente;

- acorduri fiscale – guvernul unui paradis fiscal poate încheia cu guvernele altor țări acorduri privind evitarea dublei impuneri;

- acordarea de garanții specifice – investitorii solicită în mod expres garanții scrise pentru afacerile inițiate.

Factorii particulari – influențează alegerea unui paradis fiscal; sunt determinați de motivația și situația individuală a persoanelor fizice și juridice . Aceștia privesc :

1. Domiciliul sau rezidența persoanelor fizice și influența schimbarii acestora .
Interpretarea fiscală a conceptelor de rezidență și domiciliu fiscal, diferă de la o țară la alta . În principiu statele stabilesc impunerea veniturilor persoanelor fizice în funcție de domiciliu sau rezidență (Marea Britanie,Franța) sau în funcție de naționalitate (SUA, Filipine)

Obligațiile care revin contribuabililor, stabilite prin legislația fiscală, depind de rezidența sau domiciliul acestora în țarile de plecare . Avantajele fiscale pe care contribuabilii urmăresc să le obțină vor fi deci influențate de prevederile legale și vor influența deciziile investitorilor . Nivelul obligațiilor fiscale este mai influențat de politica economico-socială și de nevoile financiare ale statelor .

Persoanele care doresc să-și schimbe rezidența sau domiciliul, pot avea probleme fiscale atât în țara de unde pleacă, cât și în țara unde se duc . Aceste probleme privesc în special impozitele pe avere, donații, succesiuni și venit . Cum rezidența constituie o problemă administrativă și fiscală , pot să apară probleme ca urmare a faptului că, o persoană poate avea mai multe rezidențe fiscale în țări diferite,a căror interpretare fiscală diferă .

2. Sediul societăților și transferul acestora .
Schimbarea sediului unei societăți comportă riscuri legate de evoluțiile politice și economice . Acestea trebuiesc în consecință evaluate. La aceste evoluții se adaugă evaluarea reglementărilor fiscale.

Transferarea sediului social în țări precum Canada și Liechtenstein trebuie aprobată de guvern, în timp ce în Elveția trebuie acceptul persoanelor creatoare . În multe țări se consideră că transferarea fictivă a sediului social nu are niciun efect asupra impunerii profiturilor societății. În aceste țări (Marea Britanie,Franța țări din America Latină) societățile sunt în general impuse dacă sunt rezidente, adică dacă realizează operațiuni economice pe teritoriul lor național .

3.Transferurile capitalurilor.
Acesta presupune analiza modului de reglementare a schimburilor în țara de plecare . Unele țări (Franța) aproape au lichidat controlul schimburilor pentru societăți, menținând doar o dispoziție priviind interzicerea mișcărilor de capital pentru persoanele fizice. Alte țări nu aplică nicio interdicție pentru transferul parțial sau integral al activelor sau fondurilor de comerț. Este cazul Marii Britanii, care acceptă transferul sub rezerva plații unui impozit pe creșterile de valoare care nu sunt încă realizate la data transferului.Există țări (Australia) care nu permit transferul capitalurilor spre paradisuri fiscale, decât după obținerea unei declarații de la autorul transferului și aprobării din partea administrației fiscale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.