Formatul studiului de fezabilitate

1x punct

categorie: Economie

nota: 9.80

nivel: Facultate

Studiul de fezabilitate trebuie sa demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar dupa incetarea sprijinului financiar din partea UE. Studiul de Fezabilitate nu trebuie sa fi fost elaborat sau actualizat cu mai mult de 1 an inainte de depunerea cererii de finantare nerambursabila. Trebuie atasate la Studiul de Fezabilitate copii dupa aprobarea/aprobarile Studiului, emisa/e de[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Formatul studiului de fezabilitate

Studiul de fezabilitate trebuie sa demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar dupa incetarea sprijinului financiar din partea UE. Studiul de Fezabilitate nu trebuie sa fi fost elaborat sau actualizat cu mai mult de 1 an inainte de depunerea cererii de finantare nerambursabila. Trebuie atasate la Studiul de Fezabilitate copii dupa aprobarea/aprobarile Studiului, emisa/e de catre autoritatea locala (Consiliul Local/Judetean).

Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerintele economice si sociale.

I PARTILE SCRISE:
1. DATE GENERALE
a)Denumirea investitiei
b)Elaborator
c)Ordonatorul principal de credite

d)Autoritatea contractanta
e)Amplasamentul (tara, regiunea, judetul, localitatea)
f)Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (daca este cazul)
g)Descrierea investitiei (descriere generala, stare actuala, preconizari)

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
a)Date generale (zona si amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice)

b)Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia
c)Obiectivele studiului de fezabilitate/prioritati
d)Analiza si selectia alternativelor optime
e)Ipoteze de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPE PRINCIPALE
4. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
a) Componente majore ale proiectului
b) Asistenta tehnica si supervizare
c) Publicitate

5. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
a) Investitia de capital
b) Strategia de contractare
c) Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor)
d) Evolutia prezumata a tarifelor (daca este cazul)
e) Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investitii, intretinerea de rutina si reparatii)

f) Evolutia prezumata a veniturilor (daca este cazul)
g) Analiza cost-beneficiu
h) Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)
i) Analiza de sensitivitate
j) Indicatori calitativi
k) Indicatori cantitativi
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.