Formarea moleculelor - Legaturi chimice

3x puncte

categorie: Chimie

nota: 10.00

nivel: Liceu

Referat despre Formarea moleculelor - Legaturi chimice
Prescurtat, o moleculă este descrisă prin formula chimică. Formula chimică descrie o moleculă din punct de vedere calitativ (cuprinzând simbolurile chimice ale speciilor atomice care o alcătuiesc) și cantitativ (prin indici care arată numărul de atomi de același fel din moleculă). Orice moleculă se caracterizează prin masa moleculară și[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Formarea moleculelor - Legaturi chimice

Referat despre Formarea moleculelor - Legaturi chimice
Prescurtat, o moleculă este descrisă prin formula chimică. Formula chimică descrie o moleculă din punct de vedere calitativ (cuprinzând simbolurile chimice ale speciilor atomice care o alcătuiesc) și cantitativ (prin indici care arată numărul de atomi de același fel din moleculă). Orice moleculă se caracterizează prin masa moleculară și prin mărimi structurale (lungimi de legături, unghiuri de legătură). Masa moleculară se exprimă în u.a.m. și se calculează prin însumarea masei tuturor atomilor componenți.

Cantitatea dintr-o substanță exprimată în grame, numeric egală cu masa moleculară se numește mol (moleculă gram, masă molară) și se notează cu m. Numărul de moli, n, se calculează împărțind masa de substanță (exprimată în grame) la masa molară, m:

Cu excepția gazelor rare, atomii celorlalte elemente au tendința de a reacționa, formând molecule sau alte specii chimice.

Legătura ionică

Între atomii care prezintă o diferență mare de electronegativitate (adică între atomii de metale și atomii de nemetale) se stabilește legătura ionică. Legătura ionică se realizează prin cedare de electroni (de către atomii de metal) și acceptare de electroni (de către atomii de nemetal) fenomene în urma cărora atomii se transformă în ioni cu sarcini contrare, care se atrag între ei prin forțe de natură electrostatică.

Printre substanțele ionice se pot aminti clorura de sodiu (NaCl), oxidul de calciu (CaO), sulfura de potasiu (K2S) ș.a. Forțele electrostatice sunt forțe relativ tari deci distrugerea legăturii ionice necesită un aport relativ ridicat de energie. Ca urmare substanțele ionice sunt solide cristaline cu temperaturi medii și mari de topire și de fierbere.

În stare solidă ionii au poziții fixe în rețeaua cristalină de aceea solidele ionice nu conduc curentul electric. În topitură și în soluție aceste substanțe sunt conductori de ordinul II (conductori ionici). Tot din cauza structurii rigide a cristalelor ionice, substanțele sunt casante.

Legătura covalentă
Legătura covalentă se realizează între atomi cu electronegativități mari și cu diferența între electronegativități mică sau egală cu zero, prin punerea în comun a electronilor impari (neîmperecheați) ai atomilor care reacționează. Dacă fiecare atom pune în comun câte un electron se stabilește o legătură simplă:

Apă Amoniac Metan Acid clorhidric Clor Hidrogen

Dacă atomii își pun în comun, fiecare, câte doi electroni între ei se realizează legături duble cum sunt cele din molecula de oxigen, de etenă, etc.

Oxigen Etenă
Între atomii care își pun în comun, fiecare câte trei electroni se stabilesc legături triple ca cele din molecula de azot, de acetilenă ș.a.


Numărul de electroni puși în comun de către fiecare atom descrie multiplicitatea legăturii covalente. Deci, legătura covalentă poate fi – din punct de vedere al multiplicității – simplă, dublă sau triplă.
În unele cazuri numai unul dintre atomi își pune în comun cu alt atom o pereche de electroni. Între acești atomi se realizează o legătură covalent coordinativă. Atomul care pune în comun perechea de electroni se numește donor iar celălalt atom este acceptor. Asemenea tip de legătură se întâlnește în ionul de amoniu, NH4+ (N este atom donor, H+ este acceptor) și în combinațiile complexe.

Moleculele covalente în care perechea de electroni de legătură este uniform atrasă de atomii participanți sunt molecule apolare (nepolare). Asemenea molecule sunt cele formate din atomi de același fel (H2, O2, N2, halogenii) sau din atomi diferiți dar care formează molecule simetrice (CO2, CH4, CCl4).

Dacă perechea de electroni de legătură este deplasată mai mult spre unul dintre atomi (cel cu electronegativitatea mai mare) moleculele sunt polare adică sunt dipoli. Printre acestea se pot aminti monoxidul de carbon (CO), acidul clorhidric (HCl), hidrogenul sulfurat (H2S), amoniacul (NH3), apa (H2O), acidul fluorhidric, HF ș.a.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Chimie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.