Fonduri Structurale si fondurile de tip Structural

3x puncte

categorie: Economie

nota: 4.09

nivel: Facultate

Referat despre Fonduri Structurale si fondurile de tip Structural
Fondul Social European (FSE) a fost creat în anul 1960 si a avut
ca obiectiv major prevenirea si combaterea somajului prin promovarea de
masuri care sa faciliteze accesul pe piata muncii, asigurarea egalitatii
sanselor, calificarea profesionala, crearea de noi locuri de munca.

Fondul Europe[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Fonduri Structurale si fondurile de tip Structural

Referat despre Fonduri Structurale si fondurile de tip Structural
Fondul Social European (FSE) a fost creat în anul 1960 si a avut
ca obiectiv major prevenirea si combaterea somajului prin promovarea de
masuri care sa faciliteze accesul pe piata muncii, asigurarea egalitatii
sanselor, calificarea profesionala, crearea de noi locuri de munca.

Fondul European de Orientare si Garantare pentru Agricultura (FEOGA) a fost creat în scopul sprijinirii programelor de îmbunatatire a conditiilor de productie si marketing în agricultura. Are doua componente:
– componenta de orientare, creata în anul 1962 pentru ajustare
structurala, pentru reconversia productiei agricole si dezvoltarea de activitati complementare în agricultura. Este destinat: investitiilor în agricultura; facilitatilor destinate tinerilor agricultori; sprijinului pentru iesirea la pensie în agricultura înainte de limita de vârsta; sprijinului pentru zonele mai putin favorizate si pentru zonele cu restrictii de mediu; pentru silvicultura; alte masuri de conversie si dezvoltare rurala;
– componenta de garantare este conceputa pentru sustinerea
preturilor produselor agricole.

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) este menit
sa corecteze principalele dezechilibre regionale si transformarea regiunilor. A fost creat în anul 1975 si are ca domenii de interventie: investitii productive; în infrastructura necesara dezvoltarii economiei (retele, educatie, sanatate); dezvoltarea potentialului intern al regiunilor; acordarea de asistenta tehnica.

Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (UFOP) a
fost creat în anul 1993 si are ca principale domenii de interventie:
modernizarea flotei; dezvoltarea acvaculturii; protejarea zonelor maritime s.a. Beneficiarii fondurilor structurale sunt: regiunile defavorizate; zonele cu handicapuri specifice; grupurile sociale vulnerabile; colectivitatile locale si regionale; tarile candidate.

Fondul de Coeziune
Fondul de coeziune are ca scop principal asistenta tarilor cu
dificultati economice, în vederea aderarii la Uniunea Economica si
Monetara. Fondurile sunt alocate pentru doua sectoare: 1) mediu; 2) retele de transport transeuropene.

Cerinte pentru accesul la Fondul de coeziune:
1. tarile beneficiare sa aiba un venit pe locuitor sub 90% fata de media
comunitara;
2. tarile beneficiare sa aiba un program menit sa satisfaca conditiile de convergenta. În perioada 2000-2006 bugetul fondului este de 18 miliarde euro. Prin obiective, Fondul de coeziune se deosebeste de fondurile structurale în sensul ca urmareste reducerea disparitatilor dintre economiile nationale în timp ce acestea din urma au ca scop reducerea disparitatilor dintre regiuni.

Fondurile de tip structural (fondurile de preaderare)
Decalajele dintre nivelele de dezvoltare ale tarilor candidate si
tarile membre UE, precum si la nivelul regiunilor este mare si vor îngreuna functionarea armonioasa a Uniunii. Pentru reducerea acestor decalaje, UE acorda sprijin tarilor candidate prin instrumente structurale de preaderare (fondurile de tip structural). Acestea sunt: Programul PHARE revizuit, Programul Special de pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (SAPARD) si Instrumentul Structural de pre-Aderare (ISPA). Dupa aderare, sprijinul financiar va fi acordat prin fondurile structurale si prin Fondul de Coeziune.

Programul PHARE. A fost înfiintat în 1989 pentru Polonia si
Ungaria (Poland Hungary Aid for Reconstruction of Economy) si este un
instrument nerambursabil de sprijinire a tarilor candidate. În anul 1997 a fost revizuit. Este orientat catre consolidarea institutionala, sustinerea investitiilor, dezvoltarea regionala si sociala, restructurarea industriala si dezvoltarea IMM-urilor, cu scopul întaririi institutiilor democratice, administratiei publice si organizatiilor care au raspunderea implementarii legislatiei comunitare.

Instrumentul pentru Politici Structurale de pre-Aderare (ISPA). Este un instrument de finantare destinat statelor candidate, similar cu Fondul de Coeziune. Obiectivele programului sunt:
1) protectia mediului înconjurator;
2) dezvoltarea infrastructurii de transport;
3) familiarizarea administratiilor statelor candidate cu politicile si procedurile fondurilor structurale.

Alocatiile financiare se stabilesc în raport cu populatia, PIB/locuitor si suprafata. Pot acoperi pâna la 75% din cheltuielile publice, iar, în mod exceptional, pâna la 85%. Programul Special de pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (SAPAR). Are menirea de a pregati tarile candidate pentru participarea la politica agricola comuna (PAC). Este administrat pe baze complet descentralizate.

Proiecte finantate din programul SAPARD:
1) îmbunatatirea competitivitatii produselor agricole si comercializarea produselor agricole si piscicole;
2) îmbunatatirea infrastructurii pentru dezvoltarea rurala si agricola;
3) dezvoltarea economica a zonelor rurale;
4) dezvoltarea resurselor umane. Bugetul total pentru perioada 2000-2006 este de 520 miliarde euro.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.