Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala

7x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile prin FEADR în vederea finanțării propriei afaceri trebuie ca persoana să se încadreze într-o categorie de beneficiar eligibil. Conform Îndrumarului practic, beneficiarii eligibili pentru proiectele de investiții se vor încadra în una din categoriile următoare :

[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala

Referat despre Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile prin FEADR în vederea finanțării propriei afaceri trebuie ca persoana să se încadreze într-o categorie de beneficiar eligibil. Conform Îndrumarului practic, beneficiarii eligibili pentru proiectele de investiții se vor încadra în una din categoriile următoare :

1. Persoană Fizică Autorizată sau Asociație Familială
Este cea mai simplă formă de beneficiar eligibil, în linii mari acest statutu obținându-se prin autorizare la primăria locală. Acestă formă are un avantaj major pentru că procedura este simplă, contabilitatea este simplificată iar impozitul este mic. Un dezavantaj al acestei forme este imposibilitatea de a se face angajări, pot lucra doar membrii asociației familiale, iar persoana trebuie să ai studii în domeniul în care se face autorizarea activității.

2. Asociații în domeniul cu statut juridic, Grupuri de producători și Cooperative
Aceasta este forma cea mai agreată de către mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adresează direct mai multor persoane astfel încât investiția va avea un impact mai mare. Avantajele acestei forme sunt: investiții cu acoperire mare, întărirea comunității, posibilitatea accesării și altor subvenții pentru dezvoltarea asocierii și grupării fermierilor, iar riscul este împărțit.
Dezavantajul acestei forme este complexitatea procedurii de înființare

3. Microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii
Clasificarea în acestă categorie se realizează potrivit OG nr. 27/2006, pentru modificarea și completarea Legii nr. 346-2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii:
-microîntreprinderile: până la 9 angajați și mai puțin de 2 milioane de euro cifră de afaceri;
-întreprinderi mici: între 10 și 49 de salariați și mai puțin de 10 milioane de euro cifră de afaceri;
Întreprinderi mijlocii: între 50 și 249 de angajați și mai puțin de 50 de milioane de euro cifră de afaceri;

IMM-urile și microîntreprinderile pot fi Societate cu Răspundere Limitată (SRL), Societate în Nume Colectiv (SNC), Societate pe Acțiuni (SA), etc conform legislației comerciale naționale. Pentru a putea primi fonduri nerambursabile, posibilul beneficiar trebuie să întocmească un proiect. Acest proiect trebuie să conțină cererea de finanțare- un document tip care se completează pe baza modelului oferit gratuit de APDRP, dar și o serie de documente justificative, care diferă de la o investiție la alta. În funcție de valoarea financiară, proiectul poate fi alcătuit de beneficiar sau alte instituții abilitate: instituții ale statului abilitate în acest sens- Agenția Națională de Consultanță Agricolă prin cele 42 de Oficii Județene de Consultanță Agricolă sau instituții private de consultanță.

Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile între 50 și 70% din valoarea totală a proiectului, fondurile acordate reprezentând cofinanțarea publică, la care trebuie să se adauge cofinanțarea privată, acea contribuție financiară a celui care solicită fonduri europene.Cofinanțarea publică este sprijinul financiar acordat beneficiarilor Fondul

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală de către Uniunea Europeană și Guvernul României. Din FEADR se finanțează cheltuieli pentru următoarele: construirea, modernizarea și extinderea clădirilor și a construcțiilor conexe unității de producție; chiziționarea de utilaje și echipamente noi, inclusiv IT, software, hardware; cheltuieli reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, a studiilor de fezabilitate, achiziționarea de patente și licențe; achiziționarea de mijloace de transport noi; unelte și instrumente specifice, inclusiv acelea pentru protecția împotriva incendiilor și cele pentru protecția muncii; achiziționarea de teren, la nivelul a maxim 10% din valoarea totală a proiectului, numai în cazul strămutării exploatației pentru a respecta standardele de mediu.

Există și cheluieli pentru care nu se acordă fonduri din FEADR și anume: cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor; impozite, taxe vamale de import, alte venituri de la bugetul de stat; costuri de întreținere și chirie;comisioane bancare, costurile garanțiilor, cheltuieli juridice.

Primii pași spre accesarea FEADR
1) Identificarea investiției
Pentru a putea obține fonduri nerambursabile trebuie mai întâi să se identifice domeniul în care se dorește să se facă investiția, ca mai apoi potențialul beneficiar să se poată adresa la Direcțiile județene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Oficiile Județene de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit sau la Centrele Regionale de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit. În cadrul acestor instituții potențialul beneficiar va primi materiale informative, precum și documentația despremodul în care trebuie întocmit proiectul.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.