Fluxurile internationale

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.94

nivel: Facultate

Rezult[ c[ balana de pl[pi externe exprim[ felul @n care economia unei [ri se racordeaz[ la exigenele mecanismului concurenial specific pieei mondiale, conferind monedei naionale un loc avantajos @n cadrul fluxurilor economico-financiare internaionale.
Balana de pl[i externe a unrei [ri cuprinde sintetic totalul @ncas[rilor ]i pl[ilor valutare reie]ite din operaiunile cu bunuri materiale, s[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Fluxurile internationale

Rezult[ c[ balana de pl[pi externe exprim[ felul @n care economia unei [ri se racordeaz[ la exigenele mecanismului concurenial specific pieei mondiale, conferind monedei naionale un loc avantajos @n cadrul fluxurilor economico-financiare internaionale.
Balana de pl[i externe a unrei [ri cuprinde sintetic totalul @ncas[rilor ]i pl[ilor valutare reie]ite din operaiunile cu bunuri materiale, servicii ]i capitaluri efectuate @ntre agenii economici din ara de referin[ ]i cei str[ini, ordonate @ntr-o anumit[ grupare. De aceea, capitolele principale ale BPE privesc intr[rile ]i ie]irile de fonduri ]i sume de bani provenite din urm[toarele activit[i :

exportul ]i importul de bunuri materiiale, servicii internaionale, fluxuri de capital, constituirea ]i folosirea rezervelor valutare etc.
In scopul asigur[rii comparabilit[ii internaionale s-a impus cerina uniformiz[rtii posturilor din B.P.E. @n concordan[ cu cerinele F.M.I., astfel :1.CONTUL CURENT sau BALAN|A CURENT{ care include : balana comercial[, care reprezint[ sub form[ valoric[, @ncas[rile din export ]i pl[ile pentru importul de m[rfuri corporale ; balana serviciilor, care exprim[ sub form[ valoric[ @ncas[rile ]i pl[ile pentru serviciile internaionale diverse ;

balana veniturilor, care reprezint[ @ncas[rile ]i pl[ile cu titluri de venituri ca dividende, dob`nzi, profituri, rent[, salarii repatriate de emigrani sau salarii pl[tite speciali]tilor str[ini ; balana transferurilor unilaterale, care reflect[ transferurile economiilor b[ne]ti ale lucr[torilor emigrani, desp[gubirile, donaiile etc.
2. CONTUL DE CAPITAL sau BALAN|A MI}C{RILOR DE CAPITAL care include : balana contului de capital, adic[ balana mi]c[rilor de capital pe termen scurt, care reflect[ creditele primite sau acordate pe termen p`n[ la un an, repatrierea activelor ]i altele ;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.