Fizica termodinamica - Notiuni termodinamice de baza

2x puncte

categorie: Fizica

nota: 9.26

nivel: Facultate

1. Masa moleculară

Masa moleculară (absolută) a unei molecule, notată m0, este masa unei molecule de substanță exprimată în kilograme.
Unitatea atomică de masă este definită ca a 12-a parte din masa izotopului de carbon

Masa moleculară relativă a unei molecule, notată mr, reprezintă numărul adimensional care arată de câte ori masa absolută a unei molecule este [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Fizica termodinamica - Notiuni termodinamice de baza

1. Masa moleculară

Masa moleculară (absolută) a unei molecule, notată m0, este masa unei molecule de substanță exprimată în kilograme.
Unitatea atomică de masă este definită ca a 12-a parte din masa izotopului de carbon

Masa moleculară relativă a unei molecule, notată mr, reprezintă numărul adimensional care arată de câte ori masa absolută a unei molecule este mai mare decât masa etalon u:

2. Structura discretă a substanței, definirea molului

Noțiunea de masă, definită la mecanică, exprimă proprietățile inerțiale macroscopice ale unui sistem. Pentru evidențierea structurii discrete a substanței definim alte mărimi, referitoare la particule elmentare costituente ale unui sistem, la cantitatea și numărul acestora. Orice corp este constituit din atomi asociați în molecule.
Molul
Molul este unitatea fundamentală pentru exprimarea cantității de substanță dintr-un sistem fizic. Un mol este definit ca fiind cantitatea de substanță a cărei masă, exprimată în grame, a uni sistem conținând atâtea particule constituente câți atomi există în 12 grame de carbon 12 ( ).

3. Mărimi molare, cantitatea de substanță - noțiuni, definiție pentru un sistem fizic constituit din molecule.

Un sistem fizic constituit din molecule este caracterizat de marimile prezentate mai jos.
o Masă molară, notată μ, este masa unui mol dintr-o substanță constituită din molecule, exprimată în grame, care este numeric egală cu masa moleculară relativă a moleculelor constituente și depinde exclusiv de natura substanței

o Numărul lui Avogadro, notat NA, reprezintă numărul de molecule dintr-un mol de substanță

o Volumul molar Vμ reprezintă volumul ocupat de un mol de substanță. În aceleați condiții de presiune și temperatura, toate gezele ocupă același volum molar. În condiții normale de presiune și temperatură (p0'1,013 105N/m2 și θ0=0șC), toate gazele ocupă volumul molar

o Cantitatea de substanță
Cantitatea de substanță a unui sistem, notată υ, exprimă nr de moli conținuți de aceasta. Substanța este caracterizată de masa molară μ și volumul molar Vμ, iar sistemul conține N particule elementare (molecule, atomi, ioni, nuclee), ocupând un volum V și având o masă totală m.

4. Sistem termodinamic.

Definirea sistemului termodinamic se face în viziunea microscopică asupra substanței, tinând cont de structura discretă a acesteia.
Sistem termodinamic
Prin sistem termodinamic se înțelege un sistem fizic delimitat de mediul exterior printr-o suprafață reală sau imaginară, relizat din unul sau mai multe corpuri macroscopice, conținând o cantitate finită de substanță, care este alcătuită dintr-un număr mare de particule elementare constituente(molecule, atomi, electroni liberi, etc.)

Constitue sisteme termodinamice:orice formă geometrică solidă, orice lichid aflat într-un vas, orice gaz aflat într-o incintă, orice amestec solid, lichid, gazos sau mixt, organismele biologice etc.
Sistemele termodinamice pot fi:
o Izolate, dacă sitemul nu schimbă nici energie și nici substanță cu mediul exterior;
o Închise, dacă sitemul schimbă doar energie, nu și substanță cu mediul exterior;
o Deschise, dacă sitemul schimbă și energie, și substanță cu mediul exterior.

Parametrii de stare ai unui sistem termodinamic. Pentru a putea studia starea sau evoluția unui sistem termodinamic, acestuia i se pot asocia o multitudine de parametri fizici definitorii, atât de natură macroscopică cât și de natură microscopică.

Numărul gradelor de libertate ale unui sistem termodinamic îl constitue numărul parametrilor de stare independenți aleși pentru a descrie integral un anumit proces fizi. Alți parametri considerați pentru descrierea respsctivului proces fizic se numesc parametri dependenti, aflându-se în relații matematice de legătură între e, precum și cu parametri independenți.

Starea unui sistem termodinamic. Dintre toți parametri definitori posibili ai uni sistem termodinamic se aleg acei parametri care descriu un proces fizic din punct de vedere alinteresului asupra acestuia. Mulțimea parametrilor considerați descriu starea sistemului termodinamic.
Când un sistem nu evolueaza, sistemul termodinamic se află în stare staționară, iar când evoluează se află în stare nestaționară.

Postulatul fundamental al termodinamicii
Unsistem terodinamic izolat de madiul exterior și aflat într-o stare de neechilibru va evolua spre o stare de echilibru termodinamic, în care va ajunge după un interval de timp și pe care nu o va părăsi de la sine.

5. Mărimi energetice specifice sistemelor termodinamice
Energia intenă a unui sistem termodinamic U este o mărime fizicăscalară de stare a unui sistem termodinamic. Particulele constituente ale unei substanțe se află într-o continuă mișcare de agitație termică. La un moment dat, fiecare particulă posedă o emergie cinetică dată de natura particulei și de conjunctura în care se află cu particulele vecine.

Căldura Q este o mărime fizică scalară de proces care măsoară transferul de energie prin contact termic între sistemele termodinamice în procesele care au loc între acestea. Căldura se măsoară, în S.I., în jouli (J), ca și energia. Caloria este unitatea de măsură tolerată în tehnică: 1 cal = 4,18 J (echivalentul caloriei în jouli).

6. Contacte între sisteme termodinamice
Contactul între un sistem termodinamic și un alt sistem din mediul exterior lui se realizează atunci când sistemul dat nu mai e izolat de mediul exterior, având loc interacțiuni cu calălalt sistem.
Contactul dintre cele două sisteme poate fi:

o Contact mecanic, atunci când schimbul de energie dintre sisteme se face prin lucrul mecanic realizat de forțele efectuate de unl dintre sisteme asupra celuilalt;
o Contact termic, atunci când schibul de energie dintre sisteme se face exclusiv prin căldură;
o Contact prin shimb de substanță între cele două sisteme.

7. Proces termodinamic
Termodinamica studiază sistemele termodinamice care scimbă enrgie cu exteriorul sub formă de căldură și de lucru mecanic.
Procesul termodinamic se definește ca fiind un sistem termodinamic dintr-o stare de echilibru în altă stare de echilibru. Procesul termodinamic mai poartă și numele de transformare de stare.

Clasificarea proceselor termodinamice din punct de vedere al evoluției paramatrilor de stare ai sistemului
o Procesele cvasistatice se desfășoară lent, parametrii de stare corespuzător stărilor intermediare pot fi determinați.
o Procesele nestatice se desfășoară rapid, dintr-o stare inițială de echilibru într-o stare finală de achilibru. Parametrii stărilor intermediare nu se pot determina și reprezenta grafic, deoarece nu sunt stări de echilibru.

Clasificarea proceselor termodinamice din punct de vedere al posibilității evoluției procesului termodinamic dintr-o stare în alta și invers(în ambele sensuri)
o Procese reversibile sunt acele procese în care evoluția poate fi în ambele sensuri, iar stările intemediare de echilibru sunt aceleași în ambele sensuri ale evoluției.
o Procese ireversibile sunt acele procese în care cel puțin una dintre condițiile de definiție ale proceselor reversibile nu este îndeplinită.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Fizica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.