Finantele inteprinderii

5x puncte

categorie: Finante-banci

nota: 8.22

nivel: Facultate

Referat despre Finantele inteprinderii
Procesul de optimizare economico-financiară trebuie să se manifeste în toate laturile și stadiile activității înteprinderii, începând cu aprovizionarea, continuând cu producția și încheind cu promovarea și desfacerea produselor. În toate aceste stadii este necesară obținerea atât a eficienței economice propriu-zise (generarea unei rentabilități superio[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Finantele inteprinderii

Referat despre Finantele inteprinderii
Procesul de optimizare economico-financiară trebuie să se manifeste în toate laturile și stadiile activității înteprinderii, începând cu aprovizionarea, continuând cu producția și încheind cu promovarea și desfacerea produselor. În toate aceste stadii este necesară obținerea atât a eficienței economice propriu-zise (generarea unei rentabilități superioare a activelor firmei), îndeosebi cu ajutorul unor instrumente tehnice, tehnologice și organizatorice, precum și a eficienței financiare (obținerea unei rentabilități cât mai ridicate a capitalurilor atrase), care presupune instrumente și metode specifice disciplinei finanțelor private.

Și în ceea ce privește legătura cu abordarea contabilă se manifestă încercări susținute de apropiere a celor două persepctive, financiară și contabilă. Astfel, prin adoptarea pe scară largă a noilor standarde internaționale de contabilitate, s-au realizat pași importanți în direcția sporirii calității informației contabile, cu rezultate directe asupra utilității acesteia în procesul de planificare, coordonare și previziune financiară. Timpul este o coordonată esențială a deciziilor financiare, iar influența sa conduce la apariția unor profile temporale diferite de încasări și plăți. Deoarece majoritatea evenimentelor viitoare nu pot fi prevăzute cu precizie, riscul apare ca o altă componentă majoră a deciziilor financiare.

În economia de piață, alocarea resurselor monetare, ca de altfel a oricărui alt tip de resurse, se realizează prin intermediul tranzacțiilor financiare, respectiv a tranzacțiilor cu active financiare, care constituie obiectul specific al finanțelor înteprinderii. În sensul cel mai larg, denumim activ financiar un drept, cel mai adesea materializat sub forma unui titlu, care asigură obținerea viitoare a uneia sau mai multor sume de bani. Spre deosebire de activele reale, activele financiare nu sunt achiziționate pentru serviciile fizice pe care le pot oferi înteprinderii, ci deoarece ele constituie o rezervă de valoare și produc venituri. Deși se aseamănă cu moneda, datorită primei caracteristici menționate anterior, cea de-a doua trăsătură a activelor fiannciare face ca ele să fie preferate, în principiu, de agenții economici față de deținerea de monedă.

Această preferință nu trebuie să fie privită în mod absolut, deoarece moneda este totuși o rezervă de valoare utilizabilă în mod direct și imediat, în timp ce un activ financiar nu poate îndeplini această funcție dacă nu poate fi convertit imediat într-un mijloc de plată. Ca urmare este faptul că această conversie este, pentru majoritatea activelor fiancniare, nesigură, atât în ceea ce privește momentul realizării sale, cât și referitor la rezultatul său monetar, cvasi-totalitatea agenților economici se orientează spre deținerea de monedă, ca expresie a manifestării preferinței către lichiditate.

1.1 Piețele financiare
Anumiți agenți economici dispun de o putere de cumpărare care depășește suma pe care ei doresc să o afecteze cheltuielilor de consum productiv sau neproductiv. Acest excedent, denumit economie, este, în măsura în care nu este tezaurizat, păstrat sub forma lichidităților monetare, disponibile fie pentru achiziționarea de factori de producție, fie pentru cumpărarea active financiare. Achizițiile menționate reprezintă cele două modalități posibile ale actului de investiție. În același timp, alți agenți economici se regăsesc exact în situația inversă celei descrise anterior. La nivelul agragatelor macroeconomice, prima situație descrisă este cea în care se află în care se regăsesc de obicei menajele sau populație, iar a doua este tipică înteprinderilor, afirmația nefiind nicidecum exclusivistă.

Fiecare entitate economică are obligația, de altfel, de a-și echilibra contul său financiar. Un agent economic ale cărui angajamente de plată îi depășesc disponibilitățile curente și viitoare, se află în situația de a trebui să vândă unul sau mai multe active financiare, cu speranța că acestea vor fi cumpărate, în condiții acceptabile, de unul sau mai mulți agenți economici care și-au putut constitui economii nete.
Există în consecință o piață, pe care se realizează tranzacții cu active financiare. Piețele financiare moderne se caracterizează printr-o disociere compeltă, temporală și spațială a sistemelor de tranzacționare de existența propriu-zisă a activelor, fiind astfel posibile tranzacții cu active viitoare (așa-numitele tranzacții futures) și pe piațele aflate la distanțe fizice considerabile de vânzător sau de cumpărător.

În aceste condiții, eficacitatea structurilor piețelor, adesea globalizate, presupune în mod imperativ realizarea a două condiții:
- O centralizare cât mai mare posibilă (totală, în mod ideal) și cât mai rapidă (instantanee, în mod ideal) a tuturor informațiilor disponibile;
- Prezența activă și masivă a intermediarilor specializați;

Piețe financiare pot fi grupate în: formale sau organizate și informale.
Piețele formale sau organizate (cum ar fi bursele) reușesc să centralizeaze în întregime informația și să globalizeze tranzacțiile cu instrumente financiare bine definite și omogene. Piețe informale se caracterizează prin tranzacții realizate în urma unor negocieri directe între părți (creditele ipotecare, creditele industriale, creditele de larga consum). Aceste tranzacții au un caracter mult mai eterogen, însă concurența dintre diverșii operatori de pe această piață determină o creștere a gradului de omogenitate a condițiilor de tranzacționare.

Piețele financiare pot fi de asemenea împărțite în două componente principale:
- O piață primară (o piață a noilor emisiuni);
- O piață secundară, de tranzacționare a titlurilor deja existențe.

Existența pieței secundare, creată pentru un număr mare de active financiare, este o condiție necesară pentru atingerea eficienței sistemului financiar de ansamblu. Un factor foarte puternic, care motivează activitatea de economisire, este posibilitatea, pentru cei care realizează plasamente în active financiare, de a le retransforma cu ușurință în monedă (lichiditatea plasamentului), precum și de a-și distribui economiile asupra mai multor active financiare (diversificarea plasamentelor), cu costuri reduse.

2. Caracteristicile managementului financiar
Studiul comportamentului financiar al înteprinderii reprezintă, alături de studiul mecanismelor pieței de capital, obiectul finanțelor private.
Orice firmă, fie că este mare sau mică, orientată spre obținerea de profit, are preocupări financiare majore și în consecință succesul sau eșecul acestor firme depinde în mare măsură de calitatea deciziilor financiare luate în cadrul acestora. Aproape toate deciziile majore, cu caracteri strategic, luate de către managerii unei firme, au implicații financiare importante. Stabilirea strategiilor de dezvoltare și a celor financiare ale înteprinderii trebuie să fie urmată de decizii de concretizare a acestora pe termen mai scurt, respectiv de politici coerente în planul cercetării, producției, comercializării, resurselor umane și un plan financiar. Politicile financiare reprezintă astfel o componentă principală a managementului financiar, care trebuie să fie însoțită în mod necesar de o aplicare eficientă și consistentă în cadrul activității de zi cu zi a oricărei firme.

Managerii unei firme trebuie să răspundă zilnic unor întrebări precum:
- Va fi profitabilă o anumită investiție?
- De unde vor proveni fondurile pentru a finanța investiția respectivă?
- Firma respectivă are îndeajuns de mult disponibil sau acces la disponibil prin intermediul contractelor de creditare bancară, pentru acoperirea necesarului său zilnic?
- Căror clienți trebuie să li se acorde credit coemrcial și care trebuie să fie mărimea acestui credit?
- Este o anumită fuziune sau achiziție acceptabilă?
- Cum trebuie să fie folosite sau distribuite profiturile firmei? Care este politica optimă de dividende?
- Care trebuie să fie relația optimă dintre risc și rentabilitate pentru a se putea adopta cele mai bune decizii de management financiar?
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.