Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie

5x puncte

categorie: Astronomie

nota: 7.54

nivel: Facultate

Referat despre Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie
După Philippe Jurgensen și colaboratorul său, în lucrarea lor „Le Trezor et la politique financiere”, în evoluția sa, Trezoreria publică a cunoscut trei tendințe majore: „tendința de indentificare, tendința de unificare și o tend[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie

Referat despre Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie
După Philippe Jurgensen și colaboratorul său, în lucrarea lor „Le Trezor et la politique financiere”, în evoluția sa, Trezoreria publică a cunoscut trei tendințe majore: „tendința de indentificare, tendința de unificare și o tendință contradictorie cu cele două, dar prezentă în complexitatea și diversitatea funcțiilor sale” .
a) Tendința de identificare se manifestă prin aceea că în mod treptat, după multe obstacole, gestiunea fondurilor publice începe să se desprindă de „caseta” personală a suveranului, reușindu-se în acest fel înlăturarea diverselor ingerințe ale acestuia în fondurile publice.
b) A doua tendință în cursul dezvoltării sale este unificarea. La început era un număr mare de case (de bani) particulare, fiecare dispunând de propriile sale resurse pentru a-și regla cheltuielile. Puțin câte puțin, a prelevat însă un principiu foarte puternic care face parte din regulile fundamentale ale dreptului bugetar, principiul unității de casă, potrivit căruia are loc centralizarea tuturor încasărilor și cheltuielilor într-un singur loc, în aceeași casă.

Principiul unității Trezoreriei răspunde grijii pentru fluiditate, mobilitate, în ceea ce privește posibilitatea de încasare a tuturor fondurilor publice într-un singur cont, depersonalizării acestora și interzicerea efectuării cheltuielilor directe din încasări. Unitatea Trezoreriei se concretizează prin contul unic deschis (curent – corespondent etc.) la Banca Centrală. La noi, acest principiu al unității Trezoreriei, cel mai bine a fost reglementat prin Legea contabilității publice, din 29 iulie 1929, care prevede obligativitatea efectuării ca „venit” a tuturor încasărilor, faptul că nici o cheltuială nu se poate efectua „direct” din încasări, tezaurul unui oficiu de caserie nu poate conține decât numerar sau efecte de valoare, ele (caseriile) nu vor păstra decât sumele strict necesare plăților și se interzice serviciilor publice de a avea deschise conturi la bănci particulare, acest lucru constituind o infracțiune.

c) A treia tendință de fond este tendința de diversificare a funcțiilor. La început, toate aceste operațiuni centralizate erau în primul rând operațiuni contabile, dar pe măsura intervenției crescânde a statului în economie, funcțiile Trezoreriei au început să se diversifice și să crească în complexitate, astfel că acestea nu s-au mai asemănat aproape deloc cu cele care au fost atribuite instituției la nașterea sa.
d) În același timp, în cursul evoluției sale, alături de tendințele ce au fost subliniate deja, în organizarea și funcționarea acestei instituții s-a impus tot mai puternic principiul administrativ care a determinat separarea sarcinilor și drepturilor ordonatorului de credite de cele ale contabilului. La noi acest principiu a fost clar exprimat, pentru prima dată prin Legea contabilității publice din 1929, care la art. 9 preciza: „Funcțiile de administrator (ordonator), contabil și mânuitor sunt incompatibile între ele; de asemenea li se aplică dispozițiile din statutul funcționarilor publici, respectiv la incompatibilități”.
e) Un alt principiu care s-a impus de-a lungul timpului, a fost cel al „responsabilității personale a administratorului, contabilului și casierului (gestionarului)”.

În economia modernă, respectându-se principiile unificării organizatorice, ale autonomiei și garanției operațiunilor prin separarea drepturilor și răspunderilor dintre ordonatorii de credite și contabili, în cadrul procesului de diversificare a rolului și atribuțiilor Trezoreriei, statul i-a încredințat acesteia sarcini și acțiuni specifice legate de intervenția sa în economie. În consecință, Trezoreria publică a apărut din necesități practice și pe baza experienței și a necesităților de zi cu zi, modul de organizare al acesteia s-a perfecționat și se va ameliora continuu, autoritățile căutând să-i stabilească acesteia cât mai concret și eficient obiectul de activitate, scopul, rolul și răspunderea.

1.3 NECESITATEA ORGANIZĂRII TREZORERIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA
Tranziția la economia de piață reprezintă un proces complex și de durată care presupune înfăptuirea unor multiple obiective, printre care un loc important îl ocupă restructurarea economiei naționale. Această acțiune necesită importante resurse financiare și materiale ale căror procurare și administrare constituie o problemă realmente dificilă, dacă se urmărește și respectarea unor principii de bază cu privire la o fiscalitate echitabilă și politică bugetară corectă.

Până în anul 1991, Banca Națională a României asigura emiterea de bancnote și monede, gestiona rezerva de aur și finanța industria, comerțul și executa bugetul de stat și a celorlalte componente ale sistemului bugetar. De asemenea, coordona și deținea monopolul asupra celorlalte patru instituții bancare: Banca de Comerț Exterior, care finanța tranzacțiile cu străinătatea; Banca Agricolă, care susținea financiar cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat; Banca de Investiții, care finanțarea investițiilor; Casa de Economii și Consemnațiuni, care moboiliza disponibilitățile bănești ale populației.

Reforma din sistemul bancar a determinat structurarea acestuia pe două paliere: pe de o parte, Banca Națională a României, care începe să-și exercite funcțiile tradiționale de Bancă Centrală, iar, pe de altă parte, sistemul băncilor comerciale cărora le-au fost transferate operațiunile cu caracter comercial și execuția bugetului public. Noul cadru juridic - „Legea privind activitatea bancară”, „Legea privind statutul Bancii Naționale a României” și „Legea bancară” - subordonează Banca Națională a României direct organului legislativ al țării, fapt ce îi conferă acesteia un grad mai ridicat de independență și, implicit, condițiile necesare înfăptuirii politicii monetare și de credit a statului.

În aceste condiții, operațiunile privind execuția de casă a bugetelor și celorlalte resurse financiare ale sectorului public au fost preluate de Banca Comercială Română, Banca pentru Dezvoltare și Banca Agricolă.
Banca Comercială Română, precum și celelalte două bănci, organizate pe principii comerciale, au în vedere, în primul rând, desfășurarea unei activități rentabile, fiind preocupate, în special, pentru organizarea și executarea unor servicii și operațiuni aducătoare de profit și mai puțin pentru mobilizarea în mod corespunzător a fondurilor publice printr-un control activ și eficient asupra activitățiiagenților economici privind calculul, evidențierea și vărsarea sumelor cuvenite bugetului de stat.

De asemenea, datorită structurii organizatorice, acestea neavând organe proprii de specialitate în domeniul execuției bugetului general consolidat, nu au mai exercitat un control preventiv eficient asupra modului în care plățile de casă efectuate de instituțiile publice respectau prevederile bugetare aprobate. Existau, de asemenea, probleme cu încadrarea corectă a veniturilor bugetare pe subdiviziunile clasificației bugetare și pe bugete componente. În multe cazuri, această încadrare era denaturată, organele financiare fie că nu descopereau greșelile efectuate de bănci, fie că le identificau la un moment când nu mai puteau face corecturi, fapt ce conducea la raportarea organelor centrale a unor date și situații nereale privind nerealizarea veniturilor, cu toate consecințele negative care decurgeau de aici.

Organizarea necorespunzătoare a contabilității execuții bugetului general consolidat era cauzată de inexistența unui sistem instituțional adecvat care să răspundă corespunzător necesităților impuse, de a avea la îndemână în orice moment o informație la zi privind derularea execuției bugetare pe bugete componente și pe o structură corespunzătoare, suficient de analitică a veniturilor, pe de o parte, și a cheltuielilor pe principalele categorii și destinații, pe de altă parte.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Astronomie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.