Faliment

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.00

nivel: Facultate

Administratorul
Calitatea de administrator o poate avea o persoană fizică sau o societate comercială specializată în activitatea de management. Această persoană trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil, licențiat în studii economice ori în drept sau inginer și să aibă cel puțin 5 ani de activitate practică economică sau juridică.

Administratorul este desemnat de că[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Faliment

Administratorul
Calitatea de administrator o poate avea o persoană fizică sau o societate comercială specializată în activitatea de management. Această persoană trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil, licențiat în studii economice ori în drept sau inginer și să aibă cel puțin 5 ani de activitate practică economică sau juridică.

Administratorul este desemnat de către judecătorul-sindic prin hotărârea de deschi--dere a procedurii (art.31 alin.8 din lege), însă legea mai prevede și situația în care creditorii care dețin cel puțin 50% din valoarea toatală a creanțelor pot decide anga -jarea unui administrator, stabilindu-i și retribuția. Acest lucru fiind posibil chiar și atunci când judecătorul-sindic a desemnat un administrator prin hotărârea de des- -chidere a procedurii.(art.17 din lege).

Atribuțiile administratorului sunt următoarele:
a) examinarea activității debitorului în raport cu situația de fapt și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la încetarea de plăți. Raportul trebuie remis judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa în calitate de administrator;

b) conducerea în tot sau în parte a activității debitorului;
c) stabilirea datelor ședințelor adunării creditorilor;
d)întocmirea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor, în dauna drepturilor crditorilor,precum și a altor acte juridice încheiate de debitor,sus--ceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor;
e) mentinerea sau denunțarea unor contracte încheiate de debitor;

f) examinarea creanțelor și formularea de obiecțiuni la acestea;
g) urmărirea încasării creanțelor referitoare la bunurile din patrimoniul debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii;
h) încheierea de tranzacții,descărcarea de datorii,descărcarea fidejusorilor, renunța- -rea la garanții reale, toate acestea trbuind a fi confirmate de judecătorul-sindic;
i) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluțio -nare din parte acestuia;
j) orice alte atribuții stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic, cu excepția celor prevăzute de lege în competența exclusivă a acestuia.

Contestația la masurile luate de administrator poate fi făcută conform art.19, în ter- -men de 10 zile de la data la care măsura a fiost luată iar judecătorul-sindic va solu –ționa contestația în camera de consiliu în termen de 30 de zile de la înregistrare.
Administratorul poate fi înlocuit de către judecătorul-sindic în orice stadiu, prin în- -cheiere, însă in baza unui motiv temeinic (dol sau culpă gravă)

Lichidatorul
Lichidatorul trebuie sa fie un specialist, el poate fi o persoana fizică sau o societate comercială printr-o persoană delegată. Aceasta trebuie să fie contabil autorizat, ex--pert contabil, licențiat în studii economice ori în drept sau inginer și să aibă cel puțin 5 ani de activitate practică economică sau juridică.

Lichidatorul este desemnat de către judecătorul-sinidic după aceleași reguli ca și în cazul administratorului (art.22 din Legea 64/1995)
Lichidatorul are următoarele atribuții:

a) examinarea activităților debitorului în raport cu situația de fapt și întocmirea un- -ui raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la încetarea e plăți. Raport ce trebuie remis judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea lichidatorului;
b) conducerea în tot sau în parte a activității debitorului;
c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a altor acte juridice încheiate de debitor
susceptibile să prejudicieze drepturile creditorilor;
d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;
e) menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de debitor;

f) examinarea creanțelor și, atunci când e cazul, formularea de obiecțiuni asupra acestora;
g) urmărirea încasării creanțelor din patrimoniul debitorului rezultate din transferu--rile de bunuri sau sume de bani efectuate de acesta înaintea deschiderii procedurii;
h) primirea plăților pe seama debitorului, în condițiile acestei legi;
i) vânzarea bunurilor din patrimoniul debitorului, în condițiile acestei legi;

j) încheierea de tranzacții, descărcarea de datorii,descărcarea fidejusorilor, renunța- -rea la garanțiile reale, toate aceste fiind realizate cu confirmarea lor de către jude- -cătorul-sindic;
k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluționare de că- -tre acesta;
l) orice alte atribuții stabilite, prin încheiere, de către judecătorul-sinidic;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.