Exploatarea bazelor de date sub Lotus

7x puncte

categorie: Informatica

nota: 10.00

nivel: Facultate

A"n construirea Ażi exploatarea bazelor de date, procesorul de tabele 1-2-3 Ażi-a adus o contribuAAie majorA", de aceea prezentA"m la inceput conceptele de bazA" utilizate de 1-2-3 clasic, iar apoi facilitA"AAile versiunii 5 care vin sA" completeze Ażi sA" uAżureze exploatarea bazelor de date.Majoritatea comenzilor Ażi funcAAiilor de exploatare a bazelor de date fac apel la trei noAAiuni fund[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Exploatarea bazelor de date sub Lotus

A"n construirea Ażi exploatarea bazelor de date, procesorul de tabele 1-2-3 Ażi-a adus o contribuAAie majorA", de aceea prezentA"m la inceput conceptele de bazA" utilizate de 1-2-3 clasic, iar apoi facilitA"AAile versiunii 5 care vin sA" completeze Ażi sA" uAżureze exploatarea bazelor de date.Majoritatea comenzilor Ażi funcAAiilor de exploatare a bazelor de date fac apel la trei noAAiuni fundamentale :

Campul de date : corespunde intregii tabele : titlul rubricilor Ażi inregistrA"ri Sun 1-2-3 clasic un camp de date este definit de comanda : /Data Query Input Campul de criterii : este compus din douA" linii sau mai multe atunci cand se stabilesc criterii complexe. Prima linie conAAine titlurile rubricilor (identice cu cele declarate la campurile de date). UrmA"toarele linii permit definirea criterilor Ażi anume ce condiAAie trebuie sA" indeplineascA" inregistrA"rile pentru ca inregistrA"rile sA" poatA" fi selectate. Un criteriu poate conAAine valori Ażiruri sau formule.

A doua linie este linia operatorului logic Ażi iar a treia este linia sau.Un camp de criterii se defineAżte cu comanda : /Data Query Criteria.
Versiunile 4 Ażi 5 ale procesorului de tabele 1-2-3 au inbunA"tA"AAit modul de definire al criteriilor. Astfel, prin intermediul casetelor de dialog proprii bazelor de date, criteriile se pot specifica Ażi manipula direct.Pentru a defini criterii noi de interogare pentru datele din zona de date, aceasta se selecteazA", dupA" care se alege Tools Database New Query, iar apoi se activeazA" butonul Set Criteria.

Pentru a seta sau modifica criterii dintr-o tabelA" de interogare existentA", se selecteazA" (prin click) bordura ce incadreazA" zona de rezultate, iar apoi se alege Query Set Criteria
Pentru a specifica un criteriu operaAAional asupra zonei de date se procedeazA" astfel:- se selecteazA" campul care va fi considerat criteriu din lista derulantA" Field;- se selecteazA" operatorul logic de restricAAie din lista derulantA" Operator;- se specificA" valoarea faAAA" de care se comparA" campul, din lista derulantA" Value;

Se pot specifica mai multe criterii legate prin operatorii logici And sau Or.Pentru a Ażterge un criteriu, se selecteazA" caseta care conAAine criteriul Ażi se alege Clear.entru a aplica un nou criteriu sau a modifica un criteriu existent, fA"rA" a se inchide caseta Set Criteria, se va alege butonul de actualizare Refresh.Pentru a specifica numA"rul de inregistrA"ri care sA" aparA" in zona de rezultate, se va activa caseta de selectare Limit records Ażi se va introduce un numA"r.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Informatica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.