Evolutia situatiei demografice in lume si in Republica Moldova

7x puncte

categorie: Economie

nota: 9.90

nivel: Facultate

Referat despre Evolutia situatiei demografice in lume si in Republica Moldova
Potrivit aprecierii demografului francez Daniel Villey, ,,statistica și demografia sunt nedespărțite, ele s-au născut în aceeași zi: ziua primului recensămînt”. După recensăminte a apărut cea de-a doua sursă informațională, statistica stării civile, care a jucat un rol important în apariția demografiei. Sub[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Evolutia situatiei demografice in lume si in Republica Moldova

Referat despre Evolutia situatiei demografice in lume si in Republica Moldova
Potrivit aprecierii demografului francez Daniel Villey, ,,statistica și demografia sunt nedespărțite, ele s-au născut în aceeași zi: ziua primului recensămînt”. După recensăminte a apărut cea de-a doua sursă informațională, statistica stării civile, care a jucat un rol important în apariția demografiei. Sub formă de registre parohiale, această evidență, introdusă în secolul al XVI-lea, consemna nașterile, decesele și căsătoriile. In Anglia aceste înregistrări au cunoscut o mare dezvoltare, în special datorită epidemiilor de ciumă. Din 1629 au fost incluse cîteva elemente noi, cu precizarea bolii și cauza decesului.

Prelucrînd materialul din asemenea liste, John Graunt a elaborat celebra sa lucrare, ,,Observațiile naturale (biologice) și politice (sociale) pe certificatele de mortalitate mai ales cu referire la guvernare, religie, tradiții etc.”. Această lucrare marchează constituirea demografiei ca știință datorită analizei științifice de mare ingeniozitate pe care o întreprinde autorul și care-i permite să stabilească regularități și legități în producerea unor fenomene demografice cum este mortalitatea, să folosească metode de estimare a populației, să facă predicții pe baza unui material statistic relativ redus, să intuiască caracterul dual al fenomenelor demografice, biologic și social. Acolo unde informația era insuficientă sau lipsea cu totul, Graunt a făcut apel la eșantioane care i-au servit drept bază pentru diferite estimări.

El a elaborat primele ,,tabele de viață” (,,tabele de mortalitate”) și a făcut unele din cele mai timpurii evaluări ale mărimii și tendințelor populației Londrei. Secolul al XVIII-lea se caracterizează prin dezvoltarea demografiei și statisticii, printr-o tendință de autonomizare a ambelor discipline, prin dezvoltarea teoriei probabilităților de care beneficiază și statistica și demografia. Este perioada dezvoltării tabelelor de mortalitate, a diferitelor teorii despre populație, a formulării ,,legilor de mortalitate”, a abordării problemelor raportului dintre populație și economie. In secolul al XVIII-lea apar și teorii despre populație care culminează cu cea a lui Thomas Malthus. In lucrarea sa principală, ,,Eseu asupra principiilor populației”, încearcă să stabilească o ,,lege a populației”.

Malthus a formulat cel dintîi corelația demo-economică sub forma faimosului raport dintre creșterea în progresie geometrică a populației și creșterea în progresie aritmetică a mijloacelor de subzistență, elaborînd totodată, în cadrul doctrinei sale, un ansamblu de măsuri de politică demografică desemnate astăzi generic cu numele de ,,malthusiene” sau ,,antipopulaționiste”. Meritul lui Malthus constă în faptul că a pus față în față variabila demografică cu cea economică, problemă care a rămas un bun cîștigat deopotrivă pentru economia politică cît și pentru demografie, constituind în prezent o preocupare de cea mai mare actualitate sub forma raportului dintre ,,creșterea economică” și ,,creșterea populației”.

In secolul al XIX-lea se conturează diferite școli naționale de demografie; apar noi discipline înrudite cum ar fi sociologia și biologia, se dezvoltă genetica. Amintim pentru această perioadă pe germanul Gustav Zeuner, pentru tabelele de mortalitate și pentru reprezentările grafice ale variabilelor demografice, Richard Backh, pentru contribuția adusă la perfecționarea tabelelor de mortalitate, dar mai ales pentru faptul că este primul care, în 1884, a formulat indicele net al reproducției, indice dezvoltat peste cîteva decenii de demograful Robert Kuczynski (,,indicele Backh-Kuczynski”). El a elaborat studii privind fertilitatea populației feminine, divorțialitatea.

Economistul, demograful și statisticianul Wilhelm Lexis a introdus celebra ,,rețea demografică” care-i poartă numele, instrument de descriere și analiză demografică, a perfecționat metodele de întocmire a tabelelor de mortalitate. In Anglia, în secolul al XIX-lea sunt de semnalat cîteva contribuții în demografie și, mai ales, constituirea școlii de statistică matematică care a jucat un rol deosebit în progresul aplicațiilor practice ale probabilităților și statisticii matematice. Tradiția demografiei în Franța este continuată în secolul al XIX-lea de nume prestigioase, ca cele a lui Laplace, a cărui lucrare ,,Teoria analitică a probabilităților” cuprinde și studii demografice, sau a lui Play, sociolog avînd însă și studii demografice. In Italia trebuie reținute numele lui Luigi Bodio, statistician și demograf, mai ales pentru lucrarea sa ,, Mișcarea populației în Italia și în alte state ale Europei”-1876, și Rodolfo Benini și L. Perozzo, autori ai unor stereograme demografice, un fel de reprezentări grafice, asemănătoare cu graficul lui Lexis.

Un progres remarcabil a înregistrat demografia în S.U.A. Se poate afirma că, în prezent, cele mai reprezentative școli demografice pe plan internațional sunt cea franceză și cea americană. Caracteristic este faptul că în demografia americană s-au conturat două tendințe: una de orientare biologistă iar cealaltă, sociologică și economică, predominantă datorită marilor progrese pe care le-au făcut sociologia și, mai ales, cercetările sociologice concrete. Progresele sunt notabile în toate ramurile demografiei și în toate etapele cercetării, începînd cu sistemul informațional, continuînd cu analiza demografică și terminînd cu teoriile despre populație. Au fost perfecționate metodele de culegere a datelor despre populație: recensămintele au cunoscut un proces energic de modernizare; anchetele demografice s-au îmbogățit cu noi variante elaborate de tehnica și teoria sondajului; s-au extins preocupările de introducere a registrelor permanente ale populației sub formă de ,,bănci de date”, pe bază electronică.

Interpretarea sistemică și cibernetică a populației devine tot mai mult un principiu fundamental în abordarea problemelor demografice.
Caracterul multidisciplinar al obiectului demografiei, care condiționează necesitatea abordării interdisciplinare a acesteia, explică dificultățile în definirea exactă a demografiei ca știință. Schema cea mai generală a descrierii și analizei populației și a fenomenelor demografice poate fi prezentată astfel: populația (ca ,,stoc inițial”) distribuită pe sexe și vîrste; fenomenele demografice (nașteri, decese, căsătorii, divorțuri, migrații) ca ,,fluxuri” în cadrul unei perioade care modifică ,,stocul inițial”; factorii social-economici care influențează fenomenele demografice și, prin intermediul acestora, populația și structura sa.

Intre fenomenele demografice luate ca atare (nașteri, decese, structuri) se formează relații care sunt relații între variabile demografice. Pe de altă parte, între fenomenele demografice și cele social-economice se constituie de asemenea interrelații, care sunt considerate ca interrelații dintre variabilele demografice și cele social - economice, inclusiv psihologice, culturale. Specificitatea obiectului demografiei o constituie numai variabilele demografice și raporturile dintre ele. Analiza fenomenelor demografice în raport cu cele social-economice și încercarea de a găsi explicații cauzale transferă problema în zona altor științe ca biologia, sociologia, economia politică. De aceea se justifică distincția dintre demografie, în sens restrîns și demografia în sens mai larg, evidențiată și terminologic prin expresii diferite.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.